OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Infrastructuurnetwerk hebben ertoe geleid dat transport, distributie en logistiek (TDl) een belangrijk aandeel in de economie heeft verworven. Binnen de algemene tertiarisering van de economie groeit de transportsector zelfs een stuk sneller dan gemiddeld. Dit economisch succesverhaal kent echter ook een keerzijde.

Op 26 mei kan u deelnemen aan de expertenworkshop.

Meer TDL-activiteit leidt namelijk tot meer vrachtwagens op de wegen, meer uitstoot van schadelijke stoffen en broeikasgassen, meer ongevallen en congestie. Bovendien vragen logistieke activiteiten heel wat ruimte, een schaars goed in Vlaanderen. Het staat buiten kijf dat de ruimtelijke planning een rol kan spelen in de duurzame ontwikkelingvan de TDL-sector. Relatie tot multimodale netwerken, agglomeraties en markten, waarbij de lokale milieu-effecten toch zoveel mogelijk uit woonomgevingen geweerd worden. Maar we kunnen verder gaan dan dat. Optimalisering van infrastructuur, efficiëntie van het ruimtegebruik en inzetten op "slimme" logistiek zijn thema's die in de nabije toekomst enkel aan belang kunnen winnen, net zoals de rol van dalvervoer en stadsdistributie in functie van het optimaliseren van de bereikbaarheid van bepaalde gebieden. Deze expertenworkshop heeft tot doel een overzicht te geven van de state-of-the-art op hetvlak van de wisselwerking tussen ruimtelijke planning en TDL, en de discussie over eenruimtelijke visie op de ontwikkeling van de TDL-sector aan te gaan. De "Focusnota Ruimte,Logistiek en Multimodaliteit", die u na inschrijving wordt bezorgd, vormt een leidraad voor de discussie.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1