OTM Belgian Shippers' Council

T4T Logo

 

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Diverse onderzoeken en rapporten hebben als gevolg dat in de industriële middens meer en meer het idee leeft dat het toekomstig succes van een bedrijf zal afhangen van de mate van milieu bewust handelen.

Een nieuwe uitdaging staat voor de poort.

Als vertegenwoordiger van de verladende industrie vinden wij het onze plicht om onze leden te wijzen op de voordelen en ratio effecten dat een project 'Duurzaamheid' voor de bedrijfswereld kan betekenen.

Wij zien in een dergelijk project hulpmiddelen om bestaande of komende problemen aan te pakken:

  • Toenemende mobiliteitscongestie.
  • Milieu problematiek – beperking van de CO2 uitstoot.
  • Sterk toenemende kostendruk in het transportgebeuren.
  • Door het creëren van consolidatie punten met 24 uren service een eerste aanloop in de problematiek van uitbreiding van de laad- en lostijden.

Daarbij staan 3 thema's centraal:

Transportefficientie

Transportefficientie in de betekenis van het beperken van het aantal voertuigkilometers met zo min mogelijk milieueffecten.

Transportpreventie

Transportpreventie in de betekenis dat vervoersbewegingen die geen toegevoegde waarde hebben voor de kwaliteit van het product achterwege blijven.

Bij deze 2 vormen van aanpak willen wij ons focussen op de milieu problematiek. Gezien de uitstoot van CO2 rechtstreeks gekoppeld is aan het verbruik van fossiele brandstoffen beschouwen wij de mobiliteitsfactor daarin van primordiaal belang. Bvb. een vrachtwagen verbruikt gemiddeld 3 liter om een afstand van 10 km af te leggen tegen een gelijkmatige snelheid. Wanneer deze door vertragingen in het verkeer elke 100 meter halt dient te houden is het verbruik 10 x groter of 30 liter! Een vrachtwagen van 44 ton heeft een CO2 uitstoot van ca.100Kg. Wanneer we dezelfde rekening maken zoals hierboven is ook de CO2 uitstoot 10x groter. Deze situatie is helaas geen uitzondering op onze wegen. Anderzijds zijn KM besparingen door het bundelen van goederenstromen, het optimaliseren van de benuttinggraad van vrachtwagen bij heen en terugvrachten en het optimaal benutten van alternatieve vervoersmodi (spoor, binnenwateren) ook van groot belang. Het optimaliseren van beide zou een grote stap betekenen in de goede richting. Elke besparing van 10.000 km betekent een besparing van 100.000 kg CO2 uitstoot.

Consolidatie

Consolidatie is een derde en eveneens zeer belangrijk thema. Dit is het creëren van consolidatie of verzamelpunten van goederenstromen én diensten.

Dit project is zowel toepasbaar in een bedrijf met verschillende vestigingen, of in bestaande of nieuwe bedrijven terreinen. Belangrijk is dat de resultaten moeten uitmonden in economische resultaten voor alle betrokkenen. Wij zijn ons echter bewust dat dergelijke projecten maar kans op succes hebben met steun van de overheid. In deze context hadden wij al gesprekken met verschillende kabinetten en hebben een basis concept opgesteld onder de vlag van 'Flanders Logistics' met als titel: "De nieuwe uitdaging o.t.m. bijdrage duurzame logistiek anders, efficienter, en beter"

O.T.M Partners

nwLogoPortOfAntwerp

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

uw logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogistics2019