OTM Belgian Shippers' Council

T4T Logo

 

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Source: ESC - 12/12/18european flag

Last Monday the Council finalised a common approach for important parts of the first Mobility Package. The agreement was reached, although 10 Member States voted against the agreement.
An important feature of the agreement is the exemption of bilateral transport from the rules on posting. In the case of bilateral transport, it will be possible to perform one cross-trade operation in a Member State of transit and one heading back to the country of departure. If no additional load is taken during the onward travel, two additional loadings are allowed on the way back.

gate4logisticsBron: POM-ERSV Limburg –Economisch raport 2015.1- 10/04/15

Met het witboek 'Analyse en prioritering infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR)' wil "gate4logistics" de bevoegde autoriteiten informeren over het belang van het oplossen van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer via de verschillende transportmodi (weg, water, spoor) om vlot goederenvervoer in de EMR mogelijk te maken. Het studiebureau ARCADIS werd door "gate4logistics" aangesteld om dit in kaart te brengen, te analyseren en te prioriteren.

logo evoBron: OTM - Nik Delmeire - 05/02/15

Verladersorganisaties presenteren gezamenlijke doelstellingen

De Belgische en Nederlandse verladersorganisaties OTM en EVO gaan nauwer samenwerken. Volgens de organisaties kennen hun leden allang geen grenzen meer – al helemaal niet tussen België en Nederland. Daarom presenteren OTM en EVO een reeks gezamenlijke doelstellingen die de logistieke operaties van bedrijven moeten verbeteren.

coreBron: ESC – Nik Delmeire – 18/12/14

Zij die ons een beetje volgen, weten ondertussen dat ESC (European Shippers' Council) zeer nauw betrokken is bij het CORE-project. Een project waarbij de belangen van de verlader, hun dienstverleners en van de autoriteiten zodaning verenigd worden dat dit niet ten koste gaat van de efficiëntie en de effectiviteit van de Supply Chain; in tegendeel!

GLECBron: OTM - Willem Buitenkamp - 17/10/14

De modal councils Inland Transport and Rail hielden op 18 september een gezamenlijke vergadering. European Shippers' Council heeft een aantal van deze modal councils, die elk een deel van de transportsector bestrijken. Aan de vergaderingen wordt veelal deelgenomen door nationale verladersorganisaties, daarnaast door zogenaamde 'corporate members' en tenslotte door organisaties die ESC-lid zijn vanwege hun betrokkenheid met logistiek.

Bron: OTM - Brussel - 13/10/2014

nik.2014Nik Delmeire werd op 13/10/2014 door de Algemene Vergadering van de European Shippers' Council (ESC) benoemd tot Secretary General.
Ten einde deze voltijdse taak op te nemen zal hij z'n huidige werkgever verlaten om vanaf 15/10/2014 zijn nieuwe rol op te nemen. Zijn ervaring als Voorzitter van OTM sedert 2009, als Vice-Voorzitter van ESC sedert 2011 en de ervaring opgedaan in alle verschillende aspecten van Supply Chain vormen een schitterende basis om de ambitieuze plannen van ESC te realiseren.

evo-otm-tlnBron: OTM - Willem Buitenkamp - 4/08/14

Nagenoeg alle aanvragen bedrijven afgewezen door starre criteria Vlaanderen
Een proef in Vlaanderen om ecocombi's op maximaal tien trajecten toe te staan, loopt mogelijk uit op een fiasco omdat Vlaanderen te strenge criteria hanteert. Van de bijna negentig aanvragen lijken er slechts een handvol aan de vereisten te voldoen. Dit zijn uitsluitend Belgische bedrijven – alle Nederlandse aanvragen zijn afgewezen. Dit blijkt uit een inventarisatie van verladersorganisatie EVO, haar Belgische zusterorganisatie OTM en Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Bron: OTM - Nik Delmeire - 19/06/12 nik met trofee evo 002

Dat de samenwerking tussen EVO (Nederland) en OTM al gedurende jaren prima verloopt, is wereldwijd bekend. Die samenwerking werd de voorbije jaren sterker omwille van ons engagement in de " European Shipper's Council ".

Bron: OTM - Willem Buitenkamp - 21/06/12 eu_vlag

European Shippers’ Council (ESC), waarvan OTM lid is, krijgt van de Europese Unie de gelegenheid om betrokken te worden bij een project over supply chain security. In verschillende delen van de wereld bestaat dit al of is in ontwikkeling. In de USA is, als voorbeeld, al een bestaand masterplan en Europa zet grote stappen, middels een 10-12 miljoen Euro kostend project.

OTM volgt het dossier m.b.t. de nieuwe zwavelnorm op via onze vertegenwoordiging in de Europese Commissie. Hierna leest u het persartikel dat de bezorgdheid van EVO aangeeft. We delen deze bezorgdheid met onze Nederlandse zusterorganisatie.

Nieuwe zwavelnorm op Noordzee stuwt brandstofkosten vanaf 2015 als raket omhoog.

Het VIL organiseert op 1 december aanstaande het "VIL Summit – Supply Chains of the Future".

"The Summit “Supply chains of the future” will be the place for business leaders in Europe to gain new insights. Be prepared for a ‘perfect storm’ that will force us to change the way we think about supply chain design and management."

Register here!

A debate will take place in the EP transport Committee on Tuesday on the White Paper on Transport. Rapporteur is Mathieu Grosch. All MEPs in the TRAN Committee received a copy of the ESC position paper on the White Paper.

A summary of the position of EU transport ministers on the White Paper is attached. Log in to read more: White Paper

The common statement on modernised customs, was presented and distributed at the European Parliament’s hearing yesterday.
In total, 25 organisations supported this statement.
If you want to read more, please log in! TCG statements for EP hearing on MCC

OTM leden kunnen het doc downloaden via deze link icon ESC supports drive for new business models

Task

The Optimised Supply Chain (OptiChain) sector initiative seeks to represent all European stakeholders with a professional interest in information exchanges in the supply chain in order to provide integral coordination and guidance to current and future information technology related developments and thus promote transparency to improve the overall cost / benefit ratio for the end users.

Log in op de site om het volledige artikel te lezen onder ESC -A briefing note on OPTIchain

Bron: Brucargo 25 mei 2011

Gelieve op de ledensectie downloads/informatie het uitgebreide verslag van de vergadering van 25 mei te vinden.

Behandelde onderwerpen zijn oa:

Clarification on report point 3: ‘the general feeling is that most problems exist with animals that arrive as baggage’.

European Transport Policy Update

Bron: ESC - 21 April 2011

ESC Rail Freight Council & Inland Transport Council meeting early May; Mark the Date!

At ESC's next Rail Freight Council meeting taking place on the 3rd May DG MOVE will provide members with a briefing on possible policy options to support Wagonload Transport. The Commission will promote Single Wagonload transport in the next call in the Marco Polo programme. It will also launch a comprehensive study on Single Wagonload traffic taking into account future business models and production methos for SWL traffic. It will address questions related to the "last mile" (industrial spurs, railports), freight flow consolidation and deconsolidation, train formation facilities and services as well as regulatory issues related to these.

NIEUW: Conjunctuurmeting met de Vacature-index van de sector Transport en Logistiek !

Om een betere voeling te krijgen met de conjunctuurevolutie in de sector Transport & Logistiek, heeft het BITO het initiatief genomen om door middel van een 'vacature-index' de actuele tendensen te monitoren. Het uitgangspunt van deze nieuwe index is de idee dat er aan de hand van het aantal vacatures een beeld kan geschetst worden van de actuele, economische toestand én van de verwachtingen van de bedrijven.

Deze Vacature-index zal maandelijks op de website van het BITO gepubliceerd worden.Meer over deze nieuwe Vacature-indexen vindt u HIER

Michel Van Liefferinge quitte Alstom mais pas Logistics in Wallonia

Bron: Bernard Piette - avril 2011

En date du 1er avril, Michel Van Liefferinge, ancien directeur du site de Alstom Transport à Charleroi a quitté le groupe Alstom et se consacre à donner une nouvelle orientation à sa carrière.

Speech Banket 2010

2010 was het jaar van de moeizame heropleving uit de economische crisis, het jaar van de Lange Wapper, al dan niet in tunnel- en/of brugversie, van politieke  instabiliteit met Koninklijke verkenners en verduidelijkers,  van de start van de verdiepingswerkzaamheden aan de Schelde, de aankomst van de Duiker en de Kleine Reuzin in onze stad en van het Totaalplan Concurrentiële Haven.

Op 6 december organiseert Portilog een "strategisch douaneseminarie". Info en inschrijvingen vindt u hier.

Op 15 september 2010 is een meeting gepland met onze collega’s van EVO te Zoetermeer. Diverse actuele – gemeenschappelijke logistieke thema’s staan op de agenda. Daar waar we kunnen worden gemeenschappelijke standpunten ingenomen. Belangrijke beslissingen en standpunten worden via onze gekende kanalen verspreid.

Toepassing van toeslagen en afhandelingskosten

In de commissie ‘SCALE’ dd juni 2010  heeft OTM een zeer belangrijk item op de agenda kunnen plaatsen over de toepassing van toeslagen en afhandelingskosten die in de luchtvracht sector toegepast worden.

Wij willen een transparant overzicht bereiken wat duidelijkheid moet scheppen bij de factuurcontrole. Wij hopen september/oktober daarover uitvoerig te kunnen berichten.

Bron: Logixperience - 19 juli 2010

Logistiek Nederland is rijp voor een permanent innovatie-, demonstratie- en ontmoetingscentrum zoals LogiXperience. Ook financieel gezien wijzen alle signalen op een positieve exploitatie. Dat blijkt uit de haalbaarheidsstudie die op vrijdag 16 juli is uitgereikt aan Yves de Boer, gedeputeerde Mobiliteit en Infrastructuur van de provincie Noord-Brabant. In september start LogiXperience met de concrete ontwikkeling van demonstraties.

Eind 2012 opent LogiXperience zijn deuren op de nieuwe Supply Chain Campus in Breda. Voor de meer dan één miljoen mensen die in Nederland en Vlaanderen werkzaam zijn in de logistiek, wordt LogiXperience hét centrum voor oriëntatie, verdieping, vergelijking, testen en kennisdeling. Drie aandachtsgebieden staan daarbij centraal: supply chains, transport modi en warehousing & production. "Wij hebben het concept getoetst in de markt en wij geloven er volledig in", vertelt Jeff van Hek, initiatiefnemer van LogiXperience.

Een samenwerking op alle vlakken en met alle actoren is meer dan ooit noodzakelijk. O.T.M. heeft verschillende contacten met organisaties die direct aanleunen bij onze doelstellingen. We stellen vast dat de wil tot samenwerken meer en meer op de voorgrond komt.

Met sommige organisaties heeft O.T.M. samenwerkingsovereenkomsten afgesloten, met andere delen we informatie of zetelen we in bestuurscommissies en werkgroepen.

O.T.M. samenwerking met transport&Logistiek Vlaanderen wordt opgevolgd door dhr. Chris Temmerman en Nik Delmeire

Een samenwerking op alle vlakken en met alle actoren is meer dan ooit noodzakelijk. O.T.M. heeft verschillende contacten met organisaties die direct aanleunen bij onze doelstellingen. We stellen vast dat de wil tot samenwerken meer en meer op de voorgrond komt.

Met sommige organisaties heeft O.T.M. samenwerkingsovereenkomsten afgesloten, met andere delen we informatie of zetelen we in bestuurscommissies en werkgroepen.

O.T.M. volgt dit dossier op - contact dhr. Willem Buitenkamp

Een samenwerking op alle vlakken en met alle actoren is meer dan ooit noodzakelijk. O.T.M. heeft verschillende contacten met organisaties die direct aanleunen bij onze doelstellingen. We stellen vast dat de wil tot samenwerken meer en meer op de voorgrond komt.

Met sommige organisaties heeft O.T.M. samenwerkingsovereenkomsten afgesloten, met andere delen we informatie of zetelen we in bestuurscommissies en werkgroepen.

O.T.M. samenwerking met het POM wordt opgevolgd door dhr. Alex De Fauw en dhr. Roger Van den Bossche

Een samenwerking op alle vlakken en met alle actoren is meer dan ooit noodzakelijk. O.T.M. heeft verschillende contacten met organisaties die direct aanleunen bij onze doelstellingen. We stellen vast dat de wil tot samenwerken meer en meer op de voorgrond komt.

Met sommige organisaties heeft O.T.M. samenwerkingsovereenkomsten afgesloten, met andere delen we informatie of zetelen we in bestuurscommissies en werkgroepen.

O.T.M. samenwerking met het BITOwordt opgevolgd door dhr. Chris Temmerman en Nik Delmeire

Een samenwerking op alle vlakken en met alle actoren is meer dan ooit noodzakelijk. O.T.M. heeft verschillende contacten met organisaties die direct aanleunen bij onze doelstellingen. We stellen vast dat de wil tot samenwerken meer en meer op de voorgrond komt.

Met sommige organisaties heeft O.T.M. samenwerkingsovereenkomsten afgesloten, met andere delen we informatie of zetelen we in bestuurscommissies en werkgroepen.

Wordt opgevolgd door dhr. Chris Temmerman

Een samenwerking op alle vlakken en met alle actoren is meer dan ooit noodzakelijk. O.T.M. heeft verschillende contacten met organisaties die direct aanleunen bij onze doelstellingen. We stellen vast dat de wil tot samenwerken meer en meer op de voorgrond komt.

Met sommige organisaties heeft O.T.M. samenwerkingsovereenkomsten afgesloten, met andere delen we informatie of zetelen we in bestuurscommissies en werkgroepen.

O.T.M. zetelt in de werkgroep Ecocombi's. Dit wordt opgevolgd door dhr. Willem Buitenkamp

Een samenwerking op alle vlakken en met alle actoren is meer dan ooit noodzakelijk. O.T.M. heeft verschillende contacten met organisaties die direct aanleunen bij onze doelstellingen. We stellen vast dat de wil tot samenwerken meer en meer op de voorgrond komt.

Met sommige organisaties heeft O.T.M. samenwerkingsovereenkomsten afgesloten, met andere delen we informatie of zetelen we in bestuurscommissies en werkgroepen.

O.T.M. zetelt in het nationaal douane forum. Dit wordt opgevolgd door dhr. Chris Temmerman en Julien van Wettere

Een samenwerking op alle vlakken en met alle actoren is meer dan ooit noodzakelijk. O.T.M. heeft verschillende contacten met organisaties die direct aanleunen bij onze doelstellingen. We stellen vast dat de wil tot samenwerken meer en meer op de voorgrond komt.

Met sommige organisaties heeft O.T.M. samenwerkingsovereenkomsten afgesloten, met andere delen we informatie of zetelen we in bestuurscommissies en werkgroepen.

O.T.M. samenwerking met het EVO wordt opgevolgd door dhr. Willem Buitenkamp

Een samenwerking op alle vlakken en met alle actoren is meer dan ooit noodzakelijk. O.T.M. heeft verschillende contacten met organisaties die direct aanleunen bij onze doelstellingen. We stellen vast dat de wil tot samenwerken meer en meer op de voorgrond komt.

Met sommige organisaties heeft O.T.M. samenwerkingsovereenkomsten afgesloten, met andere delen we informatie of zetelen we in bestuurscommissies en werkgroepen.

O.T.M. samenwerking met het VOKA wordt opgevolgd door dhr. Alex De Fauw en Roger Van den Bossche

Een samenwerking op alle vlakken en met alle actoren is meer dan ooit noodzakelijk. O.T.M. heeft verschillende contacten met organisaties die direct aanleunen bij onze doelstellingen. We stellen vast dat de wil tot samenwerken meer en meer op de voorgrond komt.

Met sommige organisaties heeft O.T.M. samenwerkingsovereenkomsten afgesloten, met andere delen we informatie of zetelen we in bestuurscommissies en werkgroepen.

O.T.M. zetelt in deze commissie. Dit wordt opgevolgd door dhr. Roger van den Bossche, Nik Delmeire, Julien van Wettere

Een samenwerking op alle vlakken en met alle actoren is meer dan ooit noodzakelijk. O.T.M. heeft verschillende contacten met organisaties die direct aanleunen bij onze doelstellingen. We stellen vast dat de wil tot samenwerken meer en meer op de voorgrond komt.

Met sommige organisaties heeft O.T.M. samenwerkingsovereenkomsten afgesloten, met andere delen we informatie of zetelen we in bestuurscommissies en werkgroepen.

O.T.M. zetelt in deze commissie. Dit wordt opgevolgd door dhr. Julien van Wettere

Responsable contacts et formation M. J. Moyson

Een samenwerking op alle vlakken en met alle actoren is meer dan ooit noodzakelijk. O.T.M. heeft verschillende contacten met organisaties die direct aanleunen bij onze doelstellingen. We stellen vast dat de wil tot samenwerken meer en meer op de voorgrond komt.

Met sommige organisaties heeft O.T.M. samenwerkingsovereenkomsten afgesloten, met andere delen we informatie of zetelen we in bestuurscommissies en werkgroepen.

O.T.M. zetelt in de commissie 100' douane. Dit wordt opgevolgd door dhr. Julien van Wettere, dhr. Roger Van den Bossche en dhr. Nik Delmeire

Een samenwerking op alle vlakken en met alle actoren is meer dan ooit noodzakelijk. O.T.M. heeft verschillende contacten met organisaties die direct aanleunen bij onze doelstellingen. We stellen vast dat de wil tot samenwerken meer en meer op de voorgrond komt.

Met sommige organisaties heeft O.T.M. samenwerkingsovereenkomsten afgesloten, met andere delen we informatie of zetelen we in bestuurscommissies en werkgroepen.

O.T.M. samenwerking met het VBO wordt opgevolgd door dhr. Chris Temmerman & dhr. Nik Delmeire

Een samenwerking op alle vlakken en met alle actoren is meer dan ooit noodzakelijk. O.T.M. heeft verschillende contacten met organisaties die direct aanleunen bij onze doelstellingen. We stellen vast dat de wil tot samenwerken meer en meer op de voorgrond komt.

Met sommige organisaties heeft O.T.M. samenwerkingsovereenkomsten afgesloten, met andere delen we informatie of zetelen we in bestuurscommissies en werkgroepen.

O.T.M. samenwerking met het VIL wordt opgevolgd door dhr. Willem Buitenkamp

Enige tijd geleden publiceerde UPTR een eisenbundel ten gunste van het Belgisch voorzitterschap van de EU. Het loont de moeite om even stil te staan bij dit document. Immers, verladers en wegvervoerders zijn met elkaar verbonden; de regelgeving die geldt voor het wegvervoer heeft direct of indirect op de dienstverlening en wellicht ook op de prijszetting.

Maar er is meer; de zoektocht van de industrie naar "lean & mean" oplossingen is een feit. Het is de enige manier om met positief resultaat de concurrentie aan te gaan. Wegvervoerders kennen ook deze zoektocht; de Europese wetgeving mag hier geen obstakel vormen. Uiteraard mag "lean & mean" niet ten koste zijn van de veiligheid van alle weggebruikers en evenmin van het milieu.

PORTILOG EN O.T.M. GAAN SAMENWERKEN!

Portilog, opleidingsverstrekker voor havengebonden en logistieke ondernemingen, en O.T.M., de Organisatie van Traffic Managers, en haar opleidingspartner BCCL, hebben een samenwerkingsakkoord gesloten. Met de overeenkomst willen beide partijen meerwaarde creëren door gebruik te maken van de wederzijdse sterktes wat betreft docenten, doelgroepen, knowhow en regionale spreiding. In een eerste fase zullen gezamenlijk initiatieven ontwikkeld worden die buiten het respectievelijke aanbod van ieder  van de organisaties vallen.

Logistiek Platform Antwerpen start met een showcase rond slimme logistiek op een logistiek bedrijventerrein.

Logistiek Platform Antwerpen (LPA) werd officieel opgestart eind december 2009 en is een initiatief van de POM-Antwerpen. Het Logistiek Platform Antwerpen (LPA) heeft gekozen voor de ontwikkeling van een showcase, namelijk een logistiek bedrijventerrein waarop slimme logistiek moet toegepast worden. Een programma van eisen is in de eerste plaats nodig om de handvaten aan te reiken die zullen toelaten om slimme logistiek op een bedrijfs-economische manier in de markt te zetten. Hiervoor worden in het kader van het LPA een vijftal werksessies gepland met verschillende experts in uiteenlopende domeinen

Samenwerking met alle actoren uit het werkveld

Een samenwerking op alle vlakken en met alle actoren is meer dan ooit noodzakelijk. O.T.M. heeft verschillende contacten met organisaties die direct aanleunen bij onze doelstellingen. We stellen vast dat de wil tot samenwerken meer en meer op de voorgrond komt.

Met sommige organisaties heeft O.T.M. samenwerkingsovereenkomsten afgesloten, met andere delen we informatie of zetelen we in bestuurscommissies en werkgroepen.

Samenwerking VIB wordt opgevolgd door dhr. Nik Delmeire

O.T.M Partners

nwLogoPortOfAntwerp

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

uw logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogistics2019