OTM Belgian Shippers' Council

T4T Logo

 

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

OTM – Belgian Shippers’ Council, opgericht in 1980, is een algemeen erkendeorganisatie van logistieke professionals werkzaam in handel en industrie.
OTM profileert zich als gesprekspartner in verschillende dossiers waar de belangen van de verladende industrie dienen verdedigd te worden.
Samenwerken en kennisoverdracht naast de belangrijke lobbyfunctie naar de overheden staan centraal in de organisatie en worden ondersteund door de grote diversiteit binnen
haar ledenbestand.
In een dynamische omgeving spelen we snel in op vragen en noden uit het logistieke werkveld.
Jarenlange knowhow en specifieke ervaring delen we tijdens unieke evenementen (OTM Awards) en seminaries (Dag van de Verlader) enrelevante infosessies.
Daarnaast leidde dit tot de start van (piloot)projecten zoals ‘Topcoaches voor Toptalent’. Zo ook brengt de zorg om kwaliteitsvolle kennisoverdracht en educatie ons tot het organiseren van logistieke opleidingen i.s.m. BCCL.

Visie

De komende jaren zal het logistieke landschap grondig hertekend worden. Enerzijds is er de roep om goederenstromen sneller en efficiënter te laten verlopen anderzijds is het onvermijdbaar dat maatregelen genomen worden om milieu en veiligheid te verhogen.

Omwille van de steeds hogere eisen met betrekking tot snelheid, efficiëntie, milieu en veiligheid, wordt de noodzaak om creatief en innovatief met logistiek om te gaan steeds groter. Bovendien speelt dit alles zich af in een zeer geglobaliseerde omgeving.

Vier partijen staan aan de tekentafel : de overheden die regulerend werken, de logistieke dienstverleners die de goederen doen stromen, technische en wetenschappelijke dienstverleners en tenslotte de bedrijven in handel en industrie wiens goederen moeten stromen (de verladers). Meer dan in het verleden het geval was, zullen de verladers zich een anticiperende en participerende rol moeten toe-eigenen.

Missie

Rekening houdend met factoren zoals ecologie en globalisering wil OTM bij het hertekenen van het logistieke landschap, als vertegenwoordiger van de verladers, deze anticiperende en participerende rol spelen en zo de belangen van de verladers behartigen. Deze belangen situeren zich op het vlak van service en kwaliteit enerzijds , operationele en financiële efficiëntie anderzijds.

Creativiteit en innovatie vinden hun voeding in kennis en enthousiasme. OTM zal initiatieven ondernemen om wat betreft logistiek de kennis te verhogen en het enthousiasme aan te wakkeren.

Hoe

Belangenbehartiging , creativiteit en innovatie heeft slechts kans op slagen indien dit gevoed wordt door kennis.

Daarom vindt OTM het belangrijk om:

- kennis te verspreiden door magazines, nieuwsberichten, website, netwerking

- kennis uit te wisselen door helpdeskfuncties, thema-avonden, ...

- kennis aan te bieden via opleidingen

- jonge talenten te introduceren in de wereld van logistiek.

Belangenbehartiging heeft evenmin succes als de stem niet gehoord wordt. Daarom zoekt OTM sedert 1980 steeds contact met overheidsinstanties, beroepsfederaties, de pers en verwante organisaties om zo de standpunten van de verladers kenbaar te maken en te verdedigen .

Als principe geldt dat de beste resultaten slechts kunnen behaald worden indien dit alles gebeurt in een geest van samenwerking en partnership.

Waarom

Verladers mogen de realisatie van hun logistieke doelstellingen niet enkel laten afhangen van het professionalisme van de logistieke dienstverlener of de regulerende overheid. De Verlader heeft het recht en de plicht om van de logistieke dienstverleners de best mogelijk kwaliteit en efficiëntie te eisen. Daarom: anticiperen en participeren en dit met kennis van zaken! Het gaat tenslotte over veel geld!

Voor wie en met wie

a) In de allereerste plaats: voor, maar ook met verladers

  • Kleine en middelgrote bedrijven die er niet enkel baat bij hebben dat hun belangen behartigt worden, maar ook hun kennis wensen te verhogen.
  • Grote bedrijven die wensen dat hun belangen in groep en anoniem behartigt worden en die bereid zijn kennis ten dienste te stellen van de verladersgemeenschap.

b) Met technische en wetenschappelijke dienstverleners

Deze kunnen kennis aanbieden die een positief effect hebben op service, kwaliteit en efficiëntie.

c) Met partners die geloven in de missie van OTM, maar die niet noodzakelijker wijze tot de twee andere categorieën behoren.

O.T.M. en haar opleidingspartner BCCL zullen vanaf het najaar 2010 samen met Portilog en VIB opleidingen aanbieden. Zowel met VIB als met Portilog werden hieromtrent overeenkomsten gesloten.

Portilog , opleidingsverstrekker voor havengebonden en logistieke ondernemingen, en O.T.M./BCCL zullen in een eerste fase gezamenlijk initiatieven ontwikkelen die buiten het respectievelijke aanbod van ieder  van de organisaties vallen. Andere opleidingen, zoals modulaire avondcursussen, bedrijfscursussen, … kunnen door de leden van de respectievelijke organisaties bijgewoond worden aan ledentarief. In een latere fase wordt bekeken in welke mate gelijklopende programma’s kunnen samensmelten.

Met het VIB , Vereniging voor Inkoop en Bedrijfslogistiek , werd overeengekomen dat zij een aantal opleidingen uit het O.T.M./BCCL pakket aan hun leden zullen aanbieden. Omgekeerd zullen O.T.M./BCCL ook een aantal lopende VIB-opleidingen in hun totaalpakket opnemen. In een latere fase zal bekeken worden welke gezamenlijke initiatieven kunnen ontwikkeld worden .

Door gebruik te maken van de sterktes van iedere organisatie zullen deze overeenkomsten met zekerheid een meerwaarde brengen voor iedere partij.

O.T.M. is de vraagbaak en gids voor de verladende wereld.

Bron:  Willem Buitenkamp
Deze bijna 30 jaar oude verladersorganisatie is een onmisbaar element in de huidige, meer dan dynamische logistieke – en transportwereld. In het nog niet zo ver achter ons liggende verleden werd het woord logistiek nauwelijks gebruikt en transportafspraken werden, bij wijze van spreken, op de achterkant van een sigarendoos geschreven. Nu zijn de ontwikkelingen in deze bedrijfstak bijna niet meer bij te houden en is een geïntegreerde aanpak vereist.

Welke missie heeft O.T.M.?

Een drieledige missie :

  • O.T.M. fungeert als logistiek competentieplatform voor haar leden.
  • O.T.M. dient als gesprekspartner voor andere logistieke organisaties.
  • O.T.M. verdedigt maximaal de belangen van de verladende industrie.

O.T.M Partners

nwLogoPortOfAntwerp

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

uw logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogistics2019