OTM Belgian Shippers' Council

T4T Logo

 

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Logistieke opleidingen

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Ons programma is online! Wees er als de kippen bij en reserveer uw plaatsje in onze kwalitatief opleidingsaanbod!

Tevens kan u hiervoor genieten van speciale tariefvoorwaarden wanneer u lid wordt van onze organisatie. Daarnaast heeft u ook nog de mogelijkheid om via KMO-portefeuille of andere subsidie-organen een deel van uw opleidingskost terug te vorderen.

Download hier het printbare overzicht van alle opleidingen.

U wist allicht dat de Incoterms®2010 een update hebben gekregen. Met ingang van september 2019 worden de aangepaste Incoterms®2020 van kracht.

Tijdens de sessie Update Incoterms®2020 krijgt u inzicht in de gewijzigde Incoterms, het waarom, het belang van deze wijzigingen en de implicaties ervan.

Volgende topics komen aan bod:

 • Wat is er nieuw bij de incoterms 2020:
  o Hoe omgaan met FCA en FOB
  o Gaan EXW en DDP verdwijnen?
  o Welke incoterms kan je best in welke situaties gebruiken, wat is de “intended use”
  o De incoterms en de VGM
 • Wat met de douaneformaliteiten bij export, import en transit
 • Voor iedere incoterm worden duidelijk de verantwoordelijkheden kosten en taken van de koper en de verkoper bekeken.
 • Wat zijn de kritische punten en wat is de betekenis
 • Welke risico’s worden door de verzekering gedekt
 • Wie zal het contract aangaan met de vervoerder en wie geeft instructies voor het opa ken van de vervoersdocumenten.

De docent, Valentin Lambrechts, maakt actief deel uit van de Commissie Incoterms®2020 van de International Chamber of Commerce (ICC).
U krijgt dus de informatie uit eerste hand!

Wanneer: 0.5 dag van 9u tot 12u op dinsdag 24/11/20 Sint-Niklaas, Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57

schrijfnuin

Laat de Incoterms® 2020 geen ‘cost of doing business’ zijn want die kunnen hoog oplopen maar bovendien vermeden.

 •  Kent u bijvoorbeeld het verschil tussen bijvoorbeeld CFR Mexico City en CIP Mexico City?
 •  Is FOB of FCA Zaventem hetzelfde?
 • Heeft u CFR verkocht maar boekt u een schip onder Full Liner Terms terwijl het Free Out moet zijn of de Incoterm DAT?
 • Laadt u toch de vrachtwagen ondanks het gebruik van de Incoterm EXW? En de douane formaliteiten? Gebruikt u dan niet beter FCA?
 • Wat met legalisatiekosten die tot 1000 € per zending kunnen oplopen?
 • Waarom zijn de Incoterms EXW en DDP te vermijden?

U dient zich bewust te zijn van wat de kosten van het verkeerd gebruik van de Incoterms® 2020 betekenen. Onze ervaring is dat bedrijven vaak extra kosten betalen zonder te weten dat die eigenlijk niet voor hen zijn. Ook de communicatie tussen leverancier en klant moet duidelijk zijn. Daarom is het ook belangrijk dat verkoop in eerste instantie zich bewust moet zijn van de consequenties van het gebruik van de een of gene Incoterm.

Waar en wanneer

Dinsdag 13/10/20
Gent-Nazareth, Van Der Valk Hotel, Autostrade E17 – 9810 Nazareth

meteen inschrijven

Een grondigere kennis en een flexibeler beheer van documenten!

De globalisatie van de economie biedt ondernemingen toegang tot tal van buitenlandse markten. Dit impliceert complexere handelstransacties, grotere volumes en risico's, hogere geldwaarden!

Waar en wanneer

Dinsdag 22 en 29 september 2020 - Hotel Van Der Valk - Autosnelweg E17 richting Kortrijk

Meteen inschrijven

Met een correct ingevulde vrachtbrief vermijdt u discussies over aansprakelijkheden, rechten en plichten, stilstanden,… en de daaraan verbonden kosten en ontevreden klanten!

Waar en wanneer

Maandag 7 en 14 december 2020 (am) online

Meteen inschrijven 

Deze opleiding doorloopt het hele proces vanaf de initiële vraag voor het openen van een documentair krediet tot het afleveren van alle documenten conform met de eisen vermeld in het documentair krediet.

Vragen die uitgebreid worden behandeld in deze opleiding zijn o.a.:

 • Kan ik als leverancier wel alle documenten opleveren in het formaat zoals gevraagd?
 • Mag ik alternatieven voorstellen?
 • Hoe gaat u om als koper met de vragen naar amendementen of discrepante documenten?
 • Zitten er verdoken kortingen in de omschrijving van de documentatie, zoals o.a. in de verzekering?
 • Is het vervoersdocument clean?
 • Omgaan met de voorwaarden “Partial shipments” en “Transshipment”

Een documentair krediet is de meest veilige betalingstechniek
Het documentair krediet is een uiterst doeltreffend instrument.

 Wanneer

Donderdag 26/11/20
Sint-Niklaas, Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57

Meteen inschrijven

infonamiddag digitalisatieinlogistiekDoor digitalisatie veranderen logistieke ondernemingen in IT-bedrijven die logistieke diensten aanbieden.

Industrie 4.0 is gekenmerkt door digitale oplossingen voor de industrie en logistiek.
Meer en meer organisaties onderzoeken of deze technologieën toegevoegde waarde kunnen bieden voor hun processen.

Deze sessie gaat in op de technologieën die beschikbaar zijn voor logistieke toepassingen en wat deze kunnen betekenen bij de bedrijfsvoering.

Waar en wanneer
Digitaal: 26/11/20 13u-17u -
Klassikaal: 18/03/21 Gent en 03/06/21 Sint-Niklaas

schrijfnuin

Automatische identificatie en data communicatie zijn vandaag ondenkbaar geworden.

In een halve dag loodsen wij u door de mogelijkheden die er zijn in magazijnomgevingen en hoe die met elkaar verbonden zijn.
Focus in deze opleiding ligt op technologie voor geautomatiseerde dataverzameling en de inpassing in logistieke processen.

Wanneer: Halve dag 13u tot 17u op donderdag 26/11/2020 Gent/Nazareth - Hotel Van Der Valk - Autostrade richting  Kortrijk E17

schrijfnuin

Toename van data is een feit.

Maar hoe kan je die hoeveelheid aan gegevens nu inzichtelijk maken?
Mensen denken nou eenmaal niet in cijfers maar in beelden. Daarom is het visualiseren van data zo belangrijk.
Elk type grafiek kan weer een ander verhaal vertellen met dezelfde gegevens en elke grafiek heeft weer andere soorten data nodig.

In de cursus Visualisatie technieken leer je alles wat je over de verschillende grafieken moet weten en welke soort data de grafieken nodig hebben.

2dagen op dinsdag 27/4 en 4/05/2021Sint-Niklaas

schrijfnuin

big dataBIG DATA BUSINESS PROFESSIONAL (modulair traject)

De structuur en massa van data heeft door de digitalisatie de laatste decennia een geheel nieuwe dimensie gekregen. Daarnaast zijn de mogelijkheden om data te verwerken en te analyseren exponentieel toegenomen.
Dit resulteert erin dat data inmiddels actief ingezet kunnen worden om bedrijfsprocessen te sturen en te verbeteren.

Beheer van Big Data is de basis om de supply chain te optimaliseren en kostenefficiënt te maken.

Deze tweedaagse basisopleiding is de start van 3 modules die u als supply chain manager of toekomstig data beheerder inzichten zal bieden om deze data te verwerken, te visualiseren en mee aan de slag te gaan op een gestructureerde en efficiënte manier.

Wat kent u aan het einde van de basismodule (verplicht):

 • U heeft kennis van de architectuur van data en big data
 • Inzicht in kennis van data en big data analytics
 • U kent de basis van data visualisatie tools
 • Inzicht in het toepassingsgebied van data en big data

Duur van de opleiding: 2 dagen van 9 uur tot 17 uur
Locatie: Sint-Niklaas, Hotel Serwir – Koningin Astridlaan 57
Datum: Donderdag 22 en 29/10/2020 - Broodjeslunch van 12.30u tot 13u

schrijfnuin

Binnen data driven organisaties is kennis en kunde de sleutel tot succes. Veel van deze vaardigheden behoren niet alleen tot de ICT-specialisten, maar juist bij medewerkers die het alledaagse bedrijfsproces draaien.

Deze 3-daagse cusus is een volledig praktijkgerichte cursus waarin deelnemers vertrouwd raken met de applicaties en tools waarmee dat en big data op professioneel niveau geanalyseerd kan worden.
Voorbeelden zijn aangepast aan logistiek en supply chain management.

De cursus Practitioner kan optioneel afgesloten worden met een tentamen, afgenomen door het iSQI of Stichting Big Data Nederland.

Wat kent u aan het einde van de Practitioner module:

 • U heeft kennis van de basics data mining-algoritmen
 • U kan met de data mining tool WEKA zelfstandig data minen
 • U krijgt inzicht in de toepassing en mogelijkheden van data mining
 • U kent de basis van het big data ecosystem
 • U kan zelfstandig big data bewerkingen uitvoeren en analyseren

schrijfnuin

Nieuwe Logistieke Opleiding ! In september 2018 hadden wij onze eerste succesvolle infomiddag rond de e-CMR.nieuw
De vraag van de deelnemers toen om hen op de hoogte houden van een real case, beantwoorden we vandaag!
Dhr Chris De Hollander, Managing Director STORA ENSO LANGERBRUGGE, Gent kan u van naald tot draad toelichten hoe hij de e-CMR in een korte tijd heeft geïmplementeerd bij Stora Enso.

DOELGROEP: Alle medewerkers die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de bedrijfsvoering van hun onderneming: CEO's, CFO's, bedrijfsleiders, zaakvoerders, beslissingsnemers uit de afdelingen fincance, sales, inkoop, transport en logistiek.

Wanneer, wordt ingepland najaar 2020

 

NIEUW
Het Belgische accijnslandschap is uitermate versnipperd. Naast de regelgeving ter uitwerking van de Europese basisrichtlijn 2008/118/EG bestaan er tal van bijzondere regelgevingen die de productie, opslag, verzending en gebruik van de zogenaamde communautaire accijnsgoederen (alcohol, tabak en energieproducten en elektriciteit) beheersen. Verder kent België nog specifieke bepalingen inzake de nationale accijnsgoederen en de met accijnzen gelijkgestelde verpakkingsheffing.
Een grondige kennis van de basisregels inzake accijnzen is onontbeerlijk wanneer men in de bedrijfsvoering met dergelijke producten geconfronteerd wordt.
Tijdens deze opleiding wordt stilgestaan bij het EU- en Belgische accijnslandschap, met bijzondere aandacht voor de communautaire en nationale accijnsgoederen, en hun respectievelijke schorsingssystemen.

Waar en wanneer

Dinsdag 17/11//2020
Gent/Nazareth - Hotel Van Der Valk - Autostrade E17 richting Kortrijk

schrijfnuin

otm newUPDATE DOUANE 2020
De douanewetgeving is een materie die voortdurend wijzigt!
De implementatie van het douanewetboek van de Unie is volop aan de gang. We krijgen meer zicht op de implicaties van de Brexit, de inwerkingtreding van nieuwe vrijhandelsakkoorden, ...
Tijdens deze infonamiddag geven we u een overzicht van thema’s waar ondernemingen die ook in 2020 met douane bezig zullen zijn, zoal van op de hoogte moeten zijn.
De inhoud en topics worden aangepast in functie van de actualiteit!
Naast deze uiteenzetting, is het de bedoeling er een interactieve sessie van te maken, waarbij voldoende ruimte wordt voorzien om vragen te stellen en uw ervaringen en bezorgdheden met ons en andere marktspelers te toetsen.
Uw voordeel:

schrijfnuin

BCCL Brexit Douane opleiding

BREXIT is een feit!

De kogel is nu echt door de kerk.
Met ingang van 1 februari 2020 is het VK niet langer lid van de Europese Unie. Momenteel loopt nog een overgangsperiode die de impact tot minstens 31 december 2020 opvangt, in aanloop naar een mogelijk akkoord rond de toekomstige handelsrelatie tussen het VK en de EU.

Het politieke landschap in het VK ziet er duidelijker uit dan dat de voorbije jaren het geval is geweest, en een definitieve uitrol van de Brexit vanaf 1 januari 2021 lijkt vrijwel zeker. Aan de hand van de door beide partijen ingenomen onderhandelingspositie kan alvast gesteld worden dat de handel met het VK, wat een eventueel toekomstig akkoord ook brengt, ingrijpende wijzigingen zal ondergaan.

Om ook in de toekomst (optimaal met het VK te kunnen handelen, is het voor ondernemingen onontbeerlijk om goed geïnformeerd en voorbereid te zijn op deze ingrijpende wijziging in het handelslandschap. In het licht van de uitrol op 1 januari 2021, is de tijd om te handelen nu echt gekomen.

Met dit oogmerk organiseren BCCL en DELOITTE op donderdag 28 mei (am) een bijzondere infosessie volledig gewijd aan het Brexit-thema, waarbij verschillende aspecten van de Brexit toegelicht zullen worden met een bijzondere focus op de implicaties inzake douane, handel, BTW en supply chain.

Daarbij wordt met name ingegaan op hetgeen over de toekomstige handelsrelatie geweten is, en ook naar de gevolgen indien geen toekomstig akkoord gevonden kan worden, inclusief de maatregelen zoals voorzien in het overgangsakkoord.

De infonamiddag zal deelnemers niet alleen toelaten om concreet inzicht te verkrijgen in de verschillende specifieke Brexit-gevolgen; maar hen ook - en vooral - in staat stellen om binnen de vooropgestelde timing tot een aantal concrete voorbereidende acties over te gaan.

Hiertoe wordt onder meer ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en bespreken van specifieke thema's voorzien.

Uw voordeel:
Deze info halve dag zal uw onderneming in staat stellen tijdig nieuwe opportuniteiten te spotten, en ervoor te zorgen dat de supply chain van en naar het VK ook in 2020 en daarna gegarandeerd blijft.
Vanzelfsprekend speelt de sessie eveneens in op de meest recente ontwikkelingen inzake douane, zoals deze zich op het ogenblik van de infonamiddag voordoen.

MEEST GESTELDE VRAGEN WAAROP U ZEKER ANTWOORD KRIJGT:
 Zullen we met onze producten van het vrijhandelsakkoord met de UK kunnen genieten?
 Komt er zo’n akkoord, en hoe zal dat dan in zijn werk gaan?
 Wat is de operationele impact van Brexit op onze logistieke activiteiten van- en naar de UK?
 Wij voeren momenteel al goederen uit. Betekent dat dat we ook klaar zijn voor export naar de UK?
 Moeten wij instaan voor de douaneformaliteiten langs UK zijde?
 Wat gaat dit allemaal kosten?

Gaat door op donderdag 15/10/20 van 9u tot 12u bij Hotel Van Der Valk Nazareth/Gent; Autosnelweg E17, richting Kortrijk.

U kan zich hier registreren

otm newHet standaard douaneproces is een vaak kostelijk en tijdrovend gebeuren. Er bestaan evenwel vele mogelijkheden om dit proces te optimaliseren en te vereenvoudigingen.

Het gaat daarbij zowel om het uitsparen van invoerrechten als om het vlot en efficiënt laten verlopen van de aangifteprocedure.

Deze opleiding heeft als doel de deelnemer wegwijs te maken in de veelheid aan voorhanden zijnde mogelijkheden, met bijzondere aandacht voor de voordelen en verplichtingen die voor elk van hen gelden.

Een aantal van de concepten die nader toegelicht worden zijn de actieve veredeling, het douane-entrepot, de transitregeling, de passieve veredeling, tijdelijke opslag, inschrijving in de administratie van de aangever, vrijstelling van kennisgeving, laad- en losplaats, toegelaten afzender/ontvanger, uitstel van betaling, verlaging van de borgstelling, etc.

Waar en wanneer

Dinsdag 06/10/2020
Sint-Niklaas, Hotel Serwir, Koning Astridlaan 57 - 9100 Sint-Niklaas

meteen inschrijven

otm newDeze opleiding focust zich volledig op het correct (laten) opmaken van douaneaangiften.

Aandacht wordt besteed aan de diverse gegevens die op een douaneaangifte moeten voorkomen en de bijhorende documenten.
Daarbij wordt vertrokken vanuit de verschillende vakken van het Enig Document, waarbij wordt stilgestaan bij hun betekenis en de achterliggende gegevens en codes.
Ook wordt stilgestaan bij de moeilijkheden, veel voorkomende fouten, en aansprakelijkheden die daarmee gepaard gaan; om van daaruit te bekijken welke procedurele en andere oplossingen hiervoor bestaan.

De opleiding is daarom zowel relevant voor firma’s die zelf douaneaangiften opmaken, als voor diegenen die hiervoor de hulp van een douaneagent inschakelen.

Waar en wanneer

Donderdag 29/10/2020
Sint-Niklaas, Hotel Serwir, Koning Astridlaan 57 - 9100 Sint-Niklaas

meteen inschrijven

De correcte indeling van goederen in de Gecombineerde Nomenclatuur is een must. Deze indeling heeft niet enkel haar belang voor douanedoeleinden (o.a. de bepaling van het correcte bedrag aan invoerrechten), maar speelt eveneens een belangrijke rol op een aantal gerelateerde domeinen.
Een goede beheersing van de regels die rond de indeling van goederen gelden, zal u in staat stellen de ingaande en uitgaande goederenstromen op een correcte wijze te behandelen.

Waar en wanneer 

Donderdag 22/10/2020
Gent/Nazareth - Hotel Van Der Valk - Autosnelweg E17 richting Kortrijk

Meteen inschrijven

Voor het correct bepalen van de rechten bij invoer is het belangrijk dat een correcte waarde voor de goederen wordt gehanteerd.

Maar wat is de waarde van goederen voor douanedoeleinden?
Al te vaak wordt verkeerdelijk de factuurprijs zonder meer gehanteerd, zonder rekening te houden met de geldende beperkingen, verplichtingen tot bijtelling of mogelijkheden tot vermindering.
En wat moet u als onderneming doen indien er geen bruikbare verkoopprijs voor de goederen beschikbaar is, of wanneer uw klant u vraagt een zogenaamde pro-forma factuur op te stellen?

Tijdens deze opleiding komen de diverse regels en methodes die spelen bij de berekening van de waarde voor douanedoeleinden, zowel bij invoer als bij uitvoer, aan bod.

Beheersing van informatie is de boodschap.

Waar en wanneer 

Donderdag 3 en 10 december 2020 (am)

meteen inschrijven

Deze opleiding biedt de deelnemer een praktische kijk op de diverse indirecte fiscale aspecten die komen kijken bij de internationale handelingen van een onderneming.
BTW en douanerechten nemen een belangrijke plaats in de fiscale opbrengsten van de overheid. Tegelijkertijd wordt het takenpakket van de douane-administratie en daarmee ook de verplichtingen van de ondernemingen die actief zijn op het vlak van de internationale handel, er niet minder op.

Waar en wanneer

Donderdag 26/11/2020
Sint-Niklaas, Hotel Serwir, Koning Astridlaan 57 - 9100 Sint-Niklaas

meteen inschrijven

Daar oorsprong meer en meer een commercieel argument wordt, is het belangrijk de wetgeving te beheersen.
De Europese Unie heeft een aantal vrijhandelsakkoorden afgesloten en zal er nog een aantal nieuwe afsluiten. Een helder begrip van die akkoorden zal u ook de gelegenheid geven van hun voordelen te kunnen genieten, zowel bij import als bij export.

De douanewetgeving is een materie die voortdurend wijzigt.
De inwerkingtreding van de UCC (Union Customs Code) op 01/05/2016 heeft geleid tot wijzigingen in de regelgeving, waarvan de uitvoering reeds aan de gang is maar nog niet volledig uitgevoerd.
Deze opleiding houdt rekening met alle wijzigingen en hoe deze dienen te worden toegepast in de praktijk.

Waar en wanneer 

Dinsdag 24/11/20
Gent-Nazareth, Van Der Valk Hotel, Autostrade E17 – 9810 Nazareth

meteen inschrijven

De douanewetgeving is een materie die voortdurend wijzigt.
De inwerkingtreding van het DWU (Douanewetboek van de Unie) op 01/05/2016 heeft geleid tot wijzigingen in de regelgeving, waarvan de uitvoering reeds aan de gang is maar nog niet volledig uitgevoerd.
Deze opleiding zal rekening houden met alle wijzigingen en hoe deze dienen te worden toegepast in de praktijk.

Waar en wanneer

3 dagen : Donderdag 19/11en 3/12 en 10/12/2020
Gent-Nazareth, Van Der Valk Hotel, Autostrade E17 – 9810 Nazareth


meteen inschrijven

Goed begonnen is half gewonnen!

Verbeteren van transport kwaliteit en –kost start bij het opstellen van een tender, een prijsaanvraag voor uw type business.

Deze opleiding begeleidt u stap voor stap bij het opmaken van een tender document en het begeleiden van de prijsaanvraag.

Doorheen de opleiding loopt een generieke case die de vertaalslag maakt van de theorie naar de praktijk.

Maak van deze opleiding een persoonlijk succes!
U kan vóór de opleiding start, cases uit uw dagelijkse praktijk doorsturen.

Waar en wanneer

Online opleiding in 2 halve dagen van 9u tot 12.30u.

De data voor de online sessie zijn:
Maandag 16 en 23 novemberJa, ik schrijf me hier in

Onze transporteurs vormen het hart van onze logistieke flow. Zij zorgen ervoor dat alle goederen op tijd ter plaatse geraken.

Maar hoe weet je nu of je transporteur goed bezig is?
Uw transporteur voert vele leveringen voor u uit en soms gaat het niet zoals verwacht.
Hoe objectiveer je best zijn prestaties en zorg je ervoor dat de objectiviteit wint van de perceptie?

Individueel gekozen KPI’s kunnen u hierbij helpen, doch de SUPPLIER QUALITY RAITING of kortweg SQR gaat nog een stukje verder.
Het laat je toe om de prestaties van je transporteur te meten in de tijd, impact op de organisatie én om verschillende vervoerders objectief te evalueren.

Deze opleiding van slechts één dag vangt aan met het belang en opzet van KPI’s en leert je de techniek om transporteurs objectief te evalueren!

Waar en wanneer 

Online   Donderdag 3 en 10 december 2020 (am)

Meteen inschrijven

Onze transporteurs vormen het hart van onze logistieke flow. Zij zorgen ervoor dat alle goederen op tijd ter plaatse geraken.

Maar hoe weet je nu of je transporteur goed bezig is?
Uw transporteur voert vele leveringen voor u uit en soms gaat het niet zoals verwacht.
Hoe objectiveer je best zijn prestaties en zorg je ervoor dat de objectiviteit wint van de perceptie?

Individueel gekozen KPI’s kunnen u hierbij helpen, doch de SUPPLIER QUALITY RAITING of kortweg SQR gaat nog een stukje verder.
Het laat je toe om de prestaties van je transporteur te meten in de tijd, impact op de organisatie én om verschillende vervoerders objectief te evalueren.

Deze opleiding van slechts één dag vangt aan met het belang en opzet van KPI’s en leert je de techniek om transporteurs objectief te evalueren!

Waar en wanneer

Donderdag 3 en 10 december 2020 (am) online

Meteen inschrijven

Goede afspraken maken goede vrienden! 
Maak van meet af aan duidelijke afspraken over kwaliteit en prestatie indicatoren.

Waar en wanneer

Dinsdag 1/12/20
Sint-Niklaas, Hotel Serwir, Koning Astridlaan 57 - 9100 Sint-Niklaas

Meteen inschrijven

Vijf goede redenen om deze opleiding bij te wonen:

 • Vrijmaken van werkkapitaal, verminderen van stockbreuken en verhoging van de service graad
 • Inzicht geven in methoden van voorraadbeheer en daarbij horende systemen zoals bijvoorbeeld ERP, handmatig of KanBan
 • Praktische tips, voorbeelden en oefeningen
 • Onmiddellijk toepasbaar in uw eigen omgeving
 • Voldoende tijd voorzien voor het beantwoorden van vragen vanuit uw omgeving

Waar en wanneer

Donderdag 15 en 22/10/2020
Sint-Niklaas, Hotel Serwir, Koning Astridlaan 57 - 9100 Sint-Niklaas

Meteen inschrijven

Industrie 4.0 is gekenmerkt door digitale oplossingen voor de industriëen logistiek.Meer en meer organisaties onderzoeken of deze technologieën toegevoegde waarde kunnen bieden voor hun processen.Deze sessie gaat in op de technologieën die beschikbaar zijn voor logistieke toepassingen en wat deze kunnen betekenen bij de bedrijfsvoering.

Duur een halve dag op dinsdag 27/10/2020 pm - Gent-Nazareth, Hotel Van Der Valk Nazareth, Autosnelweg E17 richting Kortrijk

schrijfnuin

Ladingbeveiliging – de 4 V’s: Veiligheid, Verpakking, Verantwoordelijkheid en Verzekeringen!

Hoewel het aantal ongevallen met vrachtwagens daalt, wordt de schade ernstiger door gebrek aan ladingzekering zoals de wet het voorschrijft."

Boetes bestuurder:

 • Art 45: Onmiddellijke inning van 110 euro
 • Art 45 bis: Onmiddellijke inning van 165 euro

Transportmaatschappij, opdrachtgever, verlader, verpakker:

 • Onmiddellijke inning van 165 euro
 • Proces-verbaal met mogelijkheid tot vervolging
 • Boetes die kunnen oplopen tot 10.000,00 euro

Ter plaatse:

Overtreding doen ophouden: herladen!

Los van de controles en boetes is deze opleiding nog steeds belangrijk om volgende redenen:

 • voorkomen / beperken van ongevallen
 • bevorderen van de veiligheid van medewerkers en de directe omgeving (wegverkeer, zwakke weggebruikers, milieu)
 • voorkomen van geweigerde claims
 • optimalisatie van diensten/bedrijfsorganisatie
 • opereren conform wetgevingen en Europese regelgevingen
 • verhogen van kwaliteit: geen levering van beschadigde goederen of ladingverlies
 • kostenbesparing: geen penaliteiten door het niet nakomen van de service level agreements (levertermijnen en -betrouwbaarheid) door ongevallen en beschadigingen

Waar en wanneer

Dionderdag 22/10/2020   Sint-Niklaas, Hotel Serwir, Koning Astridlaan 57 - 9100 Sint-Niklaas

Meteen inschrijven

CTC
For all Air Cargo Trainings we refer to www.cargotrainingcenter.be
Trainings:
• Dangerous Goods – Refresher
• Dangerous Goods - Basic
• Air Cargo Security Awareness
• Customs - Basic
• ADR Awareness

Location BRUcargo - Bedrijvenzone Machelen Cargo 706 - 1830 Machelen

Logistiek en Supply Chain Management hebben veel raakvlakken met andere beheersdomeinen binnen de onderneming.
Denk maar aan de financiële impact van logistieke beslissingen en dus op het ondernemingsresultaat en het gebruik van assets voor de logistieke infrastructuur en voorraad.
Supply Chain organisatie heeft ook impact of omzet via de commerciële aspecten van distributie: snelheid van reageren, leveren, kwaliteit van het proces, betrouwbaarheid voor de klant, ...

Dit vraagt om weloverwogen keuzes die een weerslag horen te zijn van de ondernemingsvisie en strategie.

Met dit programma willen wij medewerkers betrokken bij de logistiek voeling geven met het logistieke/supply chain domein.
Bedoeling is dat ze de impact van keuze kunnen inschatten en vanuit hun domein meedenken met supply chain en logistiek.

Waar en wanneer

1/2 dag van 13u tot 17u op dinsdag 24/11/20
Sint-Niklaas, Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57

Meteen inchrijven

‘Learning by doing’ is een zeer krachtige leervorm.
Leerdoelen:
• Het belang ervaren het effect van klantentevredenheid, productiviteit, nauwgezetheid, discipline, kost.
• Inzicht in de gevolgen van foute pickings, levering van foute hoeveelheden en producten, beschadigingen, stockbreuken, rework, ...
• Doorbreken van het ‘tunnelzicht’ door inzicht te geven in de ‘big picture’ van een magazijnomgeving.
• Motiveren van magazijnmedewerkers bij het formuleren en verbetervoorstellen en implementatie.
• Inzicht geven in het belang van een correcte en duidelijke communicatie tussen collega’s en leidinggevenden.

Waar en wanneer

Dinsdag 17/11/2020
Sint-Niklaas, Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57

Meteen inchrijven

We leven meer dan ooit in een snelle en dynamische wereld waar e-commerce ook de logistieke processen beïnvloedt.
Dit impliceert voortdurend anticiperen op nieuwe uitdagingen door een volledige en herhaaldelijke proces en dataanalyse. Uw magazijn ontsnapt er in deze ontwikkelingen niet aan!

Waar en wanneer

Sint-Niklaas dinsdag 6 en 13/10/20
Sint Niklaas, Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 – 9100 Sint Niklaas

Meteen inchrijven

O.T.M Partners

nwLogoPortOfAntwerp

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

uw logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogistics2019