OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

gate4logisticsBron: POM-ERSV Limburg –Economisch raport 2015.1- 10/04/15

Met het witboek 'Analyse en prioritering infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer in de Euregio Maas-Rijn (EMR)' wil "gate4logistics" de bevoegde autoriteiten informeren over het belang van het oplossen van infrastructuurknelpunten voor goederenvervoer via de verschillende transportmodi (weg, water, spoor) om vlot goederenvervoer in de EMR mogelijk te maken. Het studiebureau ARCADIS werd door "gate4logistics" aangesteld om dit in kaart te brengen, te analyseren en te prioriteren.

Een samenwerking op alle vlakken en met alle actoren is meer dan ooit noodzakelijk. O.T.M. heeft verschillende contacten met organisaties die direct aanleunen bij onze doelstellingen. We stellen vast dat de wil tot samenwerken meer en meer op de voorgrond komt.

Met sommige organisaties heeft O.T.M. samenwerkingsovereenkomsten afgesloten, met andere delen we informatie of zetelen we in bestuurscommissies en werkgroepen.

O.T.M. samenwerking met het POM wordt opgevolgd door dhr. Alex De Fauw en dhr. Roger Van den Bossche

Logistiek Platform Antwerpen start met een showcase rond slimme logistiek op een logistiek bedrijventerrein.

Logistiek Platform Antwerpen (LPA) werd officieel opgestart eind december 2009 en is een initiatief van de POM-Antwerpen. Het Logistiek Platform Antwerpen (LPA) heeft gekozen voor de ontwikkeling van een showcase, namelijk een logistiek bedrijventerrein waarop slimme logistiek moet toegepast worden. Een programma van eisen is in de eerste plaats nodig om de handvaten aan te reiken die zullen toelaten om slimme logistiek op een bedrijfs-economische manier in de markt te zetten. Hiervoor worden in het kader van het LPA een vijftal werksessies gepland met verschillende experts in uiteenlopende domeinen

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1