OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Gevaarlijke gassen in containers

Informatie over gassen in containers

Bron: 2010 - Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk
De problematiek van gassen in containers gaat niet enkel over actief gegaste of begaste containers maar ook over niet-actief gegaste containers. In dit laatste geval is dit een gevolg van uitdampen van producten uit de gebruiksvoorwerpen of uit de verpakkingen waarin deze goederen zitten. Bij het openen en betreden van deze containers kunnen werknemers blootgesteld worden aan waarden boven de grenswaarde.
div.red-border { border: 1px solid red; }div.black-border { border: 1px solid black; } div.red-border { border: 1px solid red; }div.black-border { border: 1px solid black; }

Wetgeving

De risico’s die te maken hebben met actief gegaste en niet-actief gegaste containers vallen onder het koninklijk besluit van 11 maart 2002. Raadpleeg op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg:

De voorwaarden en de veiligheidsmaatregelen van actief gegaste containers voor export vallen bovendien onder het koninklijk besluit van 14 januari 1992 houdende reglementering van begassingen. Sedert 19 maart 2010 is ten gevolge van verordening 1005/2009 binnen de Europese Unie methylbromide als begassingsmiddel verboden omdat het de ozonlaag afbreekt. Blauwzuur, magnesium- en aluminiumfosfides, chloropicrine en sulfuryldifluoride worden hiervoor gebruikt. Deze stoffen zijn ook erkend als bestrijdingsmiddel en biocide.

Risico’s

Actief begaste containers worden visueel kenbaar gemaakt door het “doodshoofd”-symbool en het UN-nr 3359. Deze kentekens ontbreken soms doordat men deze niet voorziet (dus illegaal) of doordat gedurende het overzees transport deze kentekens gedeeltelijk of volledig verloren zijn geraakt.

Daarnaast blijven soms nog kleine hoeveelheden van de vaste ongereageerde stof alkalifosfide achter in een container na de zeereis. Bij het openen van de container reageert dit met luchtvochtigheid en komt het zeer toxische fosfine vrij. Deze stof ruikt naar knoflook.

Sulfuryldifluoride dat als nieuw gas wordt ingezet is niet ruikbaar. Methylbromide is ook niet ruikbaar.

Deze risico’s komen voornamelijk voor in de havens.

Bij niet actief gegaste containers is er geen visueel merkbaar teken nodig dat op mogelijke gevaren kan wijzen. Tijdens een lange reis (en bij soms hoge temperaturen) kunnen dampen (solventen) vrijkomen uit de gebruiksvoorwerpen of uit de verpakkingen waarin deze goederen zitten. Men denkt hierbij aan lijm of andere chemische stoffen uit kledij, schoenen en meubels.

Bij het openen en betreden van een container kan men dan soms in contact komen met dampen van solventen boven de grenswaarde. In de periode 2006-2008 werden 3000 containers onderzocht in de haven van Rotterdam en Hamburg. Grote hoeveelheden van benzeen, tolueen, 1,2 dichloorethaan werden teruggevonden in een groot percentage van de gecontroleerde containers.

Op lange termijn kan dit aanleiding geven tot irreversibele effecten van het centrale en perifere zenuwstelsel te vergelijken met het organo psycho-syndroom (OPS).

Deze risico’s komen zowel voor in de havens als bij het transport als in het hinterland bij de logistieke bedrijven.

Achtergrondinformatie

Diverse actoren in voornamelijk Nederland hebben webstekken met informatie over gassen in containers. Het merendeel van de informatie gaat over actief gegaste containers:

Er is ook een handboek containergassen uitgegeven dat de kennis hierover bundelt voor alle Nederlandse actoren (beschikbaar in het documentatiecentrum SWIC). Sedert februari 2010 is er ook een platform opgericht (www.pgic.nl).

Sensibilisatie en inspectiecampagnes

Sedert 2008 zijn er in Nederland diverse inspectiecampagnes opgestart onder de welluidende naam “Tegengas” waarbij diverse overheidsdiensten hun krachten bundelen.

Meer info op de website van de volgende Nederlandse inspectiediensten:

Ook de syndicale organisatie, het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV), heeft een artikel en sensibiliserende folder uitgegeven:

Op Europees vlak worden nog geen campagnes verwacht.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1