OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Veiligheid en security

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Wat met schadelijke gassen in containers?

Bron: OTM - Chris Temmerman - 03/03/17un3359 doodshoofdsymbool

Het vervoer van goederen in maritieme containers is enorm toegenomen in de voorbije decennia. Meer dan 500 milljoen containers worden jaarlijks over zee vervoerd. Sommige containers worden gefumigeerd om de verspreiding van ongedierte tegen te gaan (actief begaste containers). Bovendien kunnen vijandige stoffen en andere hoog giftige chemicaliën in de containers gesmokkeld worden.
Daarnaast kunnen de vervoerde goederen zelf ook schadelijke stoffen vrijgeven (niet-actief begaste containers). Dit is een gevolg van het uitdampen van producten of van de verpakkingen waarin deze goederen zitten.
Wanneer de container ongeventileerd verzegeld is, kunnen toegevoegde of intern vrijgekomen gasvormige chemische stoffen hoge waardes bereiken. Deze kunnen tijdens inspectie of uitladen een ernstig gezondheidsrisico stellen. Een woordje uitleg.

Wetgeving

De risico’s die te maken hebben met actief gegaste en niet-actief gegaste containers vallen onder het koninklijk besluit van 11 maart 2002. Te raadplegen op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Risico’s

Actief begaste containers worden visueel kenbaar gemaakt door het “doodshoofd”-symbool en het UN-nr 3359. Deze kentekens ontbreken soms doordat men deze niet voorziet (dus illegaal) of doordat gedurende het overzees transport deze kentekens gedeeltelijk of volledig verloren zijn geraakt.
Bij niet actief gegaste containers is er geen visueel merkbaar teken nodig dat op mogelijke gevaren kan wijzen. Tijdens een lange reis (en bij soms hoge temperaturen) kunnen dampen (solventen) vrijkomen uit de gebruiksvoorwerpen of uit de verpakkingen waarin deze goederen zitten. Men denkt hierbij aan lijm of andere chemische stoffen uit kledij, schoenen en meubels.
Bij het openen en betreden van een container kan men dan soms in contact komen met dampen van solventen boven de grenswaarde.

Symptomen

Belangrijk is de aard en tijd van blootstelling aan de containergassen. Symptomen bij kortstondige blootstelling zijn onder meer:

  • duizeligheid
  • hoofdpijn
  • irritatie van de luchtwegen
  • oogirritatie

Wanneer dergelijke symptomen voorkomen, is het belangrijk de nodige maatregelen te nemen om het welzijn en de gezondheid van iedereen, die met de inhoud van de container in contact komt, te garanderen.
Een eerste stap bestaat erin voldoende verluchting te voorzien: laat de container enkele uren met openstaande deuren buiten staan. Herhaal eventueel bij gedeeltelijk lossen van de container.
Uit voorzorg kan eveneens de hulp van gespecialiseerde firma’s ingeroepen worden. Ga maar even naar uw vriend Google en die helpt je op weg. Gedetailleerde info kan je eveneens terugvonden op de website www.toxischegassen.be En vergeet ook niet raad te vragen aan de preventieadviseur voor welzijn op het werk van je bedrijf.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1