OTM Belgian Shippers' Council

hackathon3logo500pix

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Rail, the (empty) holy grail for Europe

railBron: OTM - Jurgen Huygh - 06/03/20

Dinsdag 18 februari jongstleden vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en uitreiking van de European Railway Award plaats, georganiseerd door de CER (The Voice of European Railways) en UNIFE (Vereniging van de Europese spoorindustrie). Zoals in een vorig artikel aangekaart werd de jaarlijkse Award uitgereikt aan Geert Pauwels, CEO van Lineas voor zijn bijdrage tot de uitbouw van rail als een sustainable partner voor vervoer van vracht in plaats van dit traditioneel over de weg te laten gebeuren. Deze uitreiking werd echter voorafgegaan door een debat met deelname van het hoofd DG Move van de Europese unie, een euro-parlementariër als vertegenwoordiger van de spoorindustrie met als thema de ‘green deal’ van de Europese Unie en hoe spoor hiertoe wezenlijk kan bijdragen. Globaal kan gesteld worden dat rail, zowel voor passagiers als vracht, zal moeten functioneren als de heilige graal voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen 2050, zijnde Europa het eerste klimaatneutraal continent!!!

De belangrijke rol voor spoorvervoer

En volgens het panel zal het nieuw ingezette decennium gedreven worden door de ‘climate emergency’ en zullen duidelijke acties de komende 10 jaar moeten genomen worden om de 2050 doelstellingen te realiseren. En hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor spoorvervoer. Spoor is immers vandaag het duurzame transportmiddel bij uitstek dat al 200 jaar (soms in mindere mate, soms in meerdere mate) succesvol bestaat voor alle vormen van mobiliteit met 3 miljard reizigers per jaar, een hedendaags energieverbruik gelijk aan 1/6 van een verplaatsing per wagen en een CO2 uitstoot die slechts 1/9 van een vliegtuig bedraagt. Dus heel milieuvriendelijk maar zonder steun op zowel nationaal als Europees vlak zal het geen wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de klimaatambities. De EU ambieert immers op termijn 75 % van alle vrachtvolumes via rail of inland waterways te laten geschieden maar om dit te realiseren moet de competitie op spoor verscherpt worden. Vaak leidt competitie ook tot de nodige levensnoodzakelijke innovaties. Er dient ook de nodige harmonisatie overheen de nationale systemen te gebeuren om zo te komen tot een geharmoniseerd Europees spoornetwerk.

Bepaalde landen hebben al expliciet de lead en actie ondernomen om bv. korte vluchten te vervangen door verplaatsingen per spoor. Maar dit tezamen met de strategie om meer vracht per spoor te vervoeren zal ook de druk op het bestaande spoor verhogen; en dit op een netwerk dat vandaag niet uniform is op Europees niveau. Reëel risico is dat door de geplande groei de bestaande capaciteit serieus onder druk zal komen te staan. Dus in het kader van de ‘green deal’ is er absoluut nood aan tal van innovaties om zo de bestaande railcapaciteit met minstens 20 percent te verhogen. Want bijbouwen van capaciteit, zeker in drukbevolkte gebieden is geen optie, en indien mogelijk vaak lange termijn en dure projecten.

Een pan-Europese benadering is hier van essentieel belang. En voor de capaciteitsuitbreiding (zowel technologisch als fysiek via aanleg van nieuwe spoortrajecten) zullen ook de nodige fondsen moeten gevonden worden. Europa roept hier expliciet private partners op om hieraan te participeren; en indien we dit nalaten is de vrees van Europa dat China en co. de investeringen wel zullen doen in de nodige infrastructuur uitbreiding met alle mogelijke gevolgen. Bovendien pleit Europa ook sterk voor Europees gedragen investeringen omdat dit direct en indirect zal bijdragen aan de Europese economie (hoge snelheidstreinen, signalisatie apparatuur, software, ...). De industrie is hiertoe bereid maar verwacht ook een duidelijk signaal van Europa onder de vorm van duidelijk ingeschreven meerjaren budgetten en een lange termijn strategie want zonder deze zekerheden zal de industrie niet investeren. En een bekommernis van de spoorindustrie is ook dat zij vandaag de dag BTW technisch benadeeld worden in vergelijking met bepaalde andere transportmodi.

Om dit alles te realiseren is er ook een betere samenwerking op alle vlakken tussen de verschillende netwerkbeheerders, vervoersmaatschappijen, industrie, ... nodig. De snelheid van de verandering en innovaties zal hierbij bepalend zijn. De visie van Europa is om van spoor de ‘ruggengraat’ te maken van ons transportsysteem, en dient hiertoe ook geïntegreerd te worden met de first en last mile van de logistiek. En om voldoende attractief te zijn is het ook noodzakelijk dat spoor ten allen tijde 100 % beschikbaar moet zijn zowel in capaciteit, punctualiteit, veiligheid als in kwaliteit, en zijn de nodige innovaties en investeringen in deze domeinen cruciaal.

En zelfs al is het geld in voldoende mate beschikbaar, en werkt iedereen constructief samen dan blijft nog de grootste uitdaging het vinden van voldoende bekwame mensen. Bedrijven actief in deze sector moeten meer attractief worden, en jong talent zal moeten uitgedaagd worden om de sector te vervoegen. Dit zal niet eenvoudig zijn daar alle logistieke modi vandaag en nog veel meer morgen smakken naar werkkracht en talent. De war on talent zal dus niet alleen sector overschrijdend maar ook intern gevoerd worden. Europa is zich hiervan ten volle bewust maar door het bewerkstelligen van de modal shift en de nodige innovaties in technologie, digitalisatie en automatisatie zal in de toekomst dezelfde vrachteenheid per afstandseenheid met minder manpower kunnen gerealiseerd worden en zo ook de nood aan werkkracht grotendeels kunnen opvangen.

Ondanks de nodige challenges blijft Europa het volste vertrouwen hebben in haar heilige graal, alleen is deze vandaag eerder leeg dan vol. Met de nodige innovaties en gamechangers zullen we met zijn allen proberen de komende jaren deze heilige graal voldoende te vullen zodat wij met zijn allen onze dorst naar de ultieme transport journey hiermee kunnen lessen!!!

O.T.M Partners

nwLogoPortOfAntwerp

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

uw logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogistics2019