OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Interne Logistiek - een kostfactor of meer dan dat?

Interne logistiek: een kostfactor of meer dan dat?

Vandaag de dag heeft de term 'logistiek' heel wat invullingen. Afhankelijk van de bedrijfstak heeft dit woord een eigen betekenis: militairen, transporteurs, grootwarenhuizen, ziekenhuizen, voor elk van de betrokken werkgevers en werknemers betekent logistiek iets anders. Een klein voorbeeld en anekdote: een gepensioneerde buur van me heeft zijn legerdienst gedaan op de dienst logistiek van het leger en heeft alleen maar klasseerwerk gedaan. Voor deze brave man betekent logistiek niets anders dan klasseren!

Hetzelfde geldt ook voor 'Interne logistiek'. Vrijwel ieder bedrijf heeft op een of andere wijze te maken met interne logistiek en ieder bedrijf heeft zijn eigen invulling en zijn eigen organisatie om met interne logistiek om te gaan. Wel is het zo dat – net zoals logistiek of supply chain in het algemeen – ook interne logistiek een enorme evolutie heeft ondergaan.

Onder interne logistiek verstaan we doorgaans de goederenstroombehandeling binnen een bepaald bedrijf. Wanneer dat bedrijf echter over verschillende filialen of vestigingen beschikt, komt daar meestal ook al wat extern vervoer bij. Wanneer deze filialen of vestigingen afzonderlijke juridische entiteiten vormen, kan het bedrijf de goederenstromen tussen deze vestigingen misschien als interne logistiek beschouwen, maar gaat het voor de wetgever in werkelijkheid om externe logistiek. Belangrijk dus om goed te identificeren wat de juiste omstandigheden zijn.

Kostfactor

Hoe werd vroeger naar interne logistiek gekeken? In een bedrijf werden grondstoffen aangeleverd, deze werden gestockeerd in een (inbound)magazijn, werden aangeleverd aan de productie, de afgewerkte producten werden gestockeerd in een magazijn alvorens te worden verstuurd naar de klanten. Deze magazijnfunctie en de eraan verbonden aan- en afvoerfunctie, werden beschouwd als noodzakelijk kwaad, als onvermijdbare kostfactoren. Niet zelden werden werknemers, die niet meer ten volle functioneerden in het productieproces, ondergebracht in het magazijn. Dit kwam het imago van de toenmalige interne logistiek zeker niet ten goede.

Kostreductie

Wanneer zich de noodzaak van kostenbeheersing opdringt, gingen veel bedrijven onderzoeken of deze kostfactor, die 'het magazijn' vertegenwoordigde, anders of op een meer kostefficiënte manier kon worden ingevuld. Daarbij ging men uitkijken, enerzijds naar betere hulpmiddelen, anderzijds naar een meer functionele inplanting van het magazijn. Samen met het besef dat dergelijke ingrepen een belangrijke kostenbesparing opleveren, ontstond eveneens het inzicht dat er aanzienlijke serviceverbeteringen kunnen worden gerealiseerd. Een betere inplanting verkort de rijafstanden. Betere hulpmiddelen brengen een snellere aanlevering naar de productie met zich mee. Niet alleen betekent dit een lagere operationele kost, bovendien kan dit aanleiding geven tot lagere voorraden, dus minder kapitaalkost.

Toegevoegde waarde.

Eens men op dit punt is aangeland, worden de ogen geopend naar bijkomende voordelen, die kunnen worden gerealiseerd door een optimalisatie van de interne logistiek. Wat een noodzakelijk kwaad was, evolueert naar een structuur die als concurrentieel voordeel wordt uitgespeeld:

- de inbound-magazijnfunctie doet meer dan stockeren alleen: deze functie gaat voorbereidend werk doen voor de productie, nl. onderdelen samenbrengen en 'just in time' aanleveren aan productie;

- de stockage wordt georganiseerd op een manier die rijafstanden reduceert of uitsluit;

- het outbound-magazijn wordt zodanig ingericht dat klanten snel, tijdig en correct worden beleverd.

Dergelijke operationele voordelen vertalen zich in kostenverlagingen enerzijds, en justificaties voor investeringen anderzijds. Deze investeringen richten zich niet enkel op magazijn- en transportuitrustingen, maar ook op opleiding en motivatie van personeel. In plaats van uitbollende productiearbeiders, biedt het magazijn plaats aan goed opgeleide en gemotiveerde magazijnmedewerkers, die een onmisbare schakel betekenen voor het kwaliteitsaanbod van het bedrijf.

Samengevat biedt de interne logistieke organisatie van een bedrijf heel wat opportuniteiten als onderdeel van de gehele servicestructuur van een bedrijf.

Chris Temmerman

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1