OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

EU commissie geeft toe dat TEN-T nog lang niet volmaakt is!

Bron: OTM - Willem Buitenkamp - 12/10/12

Het befaamde Trans Europese Netwerk–Transport (TEN-T), waar al vele jaren lang heel veel geld door Europa is ingestoken en min of meer resultaten zou moeten opleveren, laat eerder het tegenovergestelde zien.

Tijdens een bijeenkomst van het Forum voor Automobiel en Maatschappij (FAS) met als onderwerp ‘Investing in Roads for a Safer, Cleaner and more Silent Mobility’ voerde ook Stephane Ouaki, hoofd van de unit ‘Connecting Europe – Infrastructure Investment Strategies, het woord.

Zoals bekend is Europa voorlopig (?) afgestapt van het uitgebreide TEN-T en focust nu op een kernnetwerk wat uiteraard minder kost maar waar de lidstaten nog steeds fors aan zouden moeten bijdragen. Daarvoor is in de zogenaamde Connecting Europe Facility-pot, 31,7 miljard Euro voor Transport vrijgemaakt waarvan 10 miljard afkomstig is van het Cohesiefonds. Daarnaast wordt er veel verwacht van extra middelen vanuit PPP-constructies en de uitgave van projectobligaties. Al met al zou er op die manier, zonder lidstatenbijdrages, zo’n 140 tot 150 miljard op tafel moeten komen om een groot deel van de investeringen, die nodig zijn om het kernnetwerk te realiseren, te bekostigen.

Pregnant was het verhaal van Ouaki over TEN-T van vandaag. Het is nog steeds geen beduidend netwerk maar een lappendeken van nationale netwerken! Grensoverschrijdende secties ontbreken, speciaal waar het om spoor of watervervoer gaat. Verbindingen tussen de verschillende modaliteiten zijn zwak: havens, luchthavens en logistieke platforms moeten daarom beter aangesloten worden op de verschillende transportmodi en nationale operationele regelgeving en technische systemen (interoperabiliteit) blokkeren een werkelijk interne transportmarkt!

De oplossing ligt volgens Ouaki in beleid dat een ontwikkeling in gang moet zetten om de lappendeken om te zetten in een werkelijk functionerend netwerk. Dit zal gebeuren door middel van de volgende acties, ondersteund door bovengenoemde investeringen: het wegnemen van flessenhalzen en de grensoverschrijdende secties realiseren. Het werkelijk intermodaal maken van het netwerk en verzekeren dat er een goede uitwisseling tussen knooppunten van verschillende modaliteiten ontstaat. Vervolgens moet het netwerk interoperabel en efficiënt zijn door gebruik te maken van intelligente transportsystemen (ERTMS, RIS, Road ITS, SESAR). Als laatste moet de huidige infrastructuur beter worden benut en zal er een bindend frame opgezet moeten worden om het netwerk te realiseren.

Openhartige woorden van de zijde van de Europese Commissie die inziet dat de gang van zaken m.b.t. TEN-T van de afgelopen jaren, met veel enthousiasme gestart, toch nog niet heeft geleid tot een coherent, goed functionerend netwerk. De gedachte (financiële) ondersteuning van lidstaten bleef achterwege en zal ook in de toekomst met vragen omgeven zijn. Zelf heeft de Unie haar subsidies fors verminderd en in eerste instantie een schaalverkleining naar een kernnetwerk als doel gesteld. De vraag kan dan ook gesteld worden of een volwaardig TEN-T, hetzij als kern- of uitgebreid netwerk, wat nog op de achtergrond aanwezig is, ooit volledig gerealiseerd kan worden.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1