OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Transportnetwerken in Europa

Net werk – netwerk bij O.T.M.

Netwerken is een populair thema: netwerkrecepties, netwerkwebsites enz. Traffic Managers nemen reeds jaren deel aan transportnetwerken; een combinatie van transportmodi door één of meerdere vervoerders om zendingen van variërende en verschillende grootte van afzender tot bestemmeling te brengen. Dat dit reeds jaren een gegeven is, betekent natuurlijk niet dat de wereld er goed mee vertrouwd is of dat de mogelijkheden optimaal benut worden.

Zo sprak ik met de Traffic Manager die werkte aan een project dat als doel had de nationale magazijnen in Europa te sluiten en dus Europawijd "huis aan huis" leveringen te doen vanuit België. Dit betekende dat een nieuw transportnetwerk op poten diende gezet te worden. Toen hij dit presenteerde aan collega's die niet thuis waren in Logistiek keken er een aantal verbaasd op. Ze waren overtuigd dat er vanuit dit centraal magazijn per levering en per klant een vrachtwagen(tje) zou vertrekken. Inderdaad, vele consumenten weten niet hoe de bestelde goederen tot bij hen geraken. Traffic Managers weten dit gelukkig wel, maar misschien beseffen ze toch nog te weinig dat de transportkost toch al snel zo'n 5 % van de bedrijfsomzet bedraagt.

Een andere Traffic Manager meldde dat hij regelmatig deelnam aan enquêtes en andere academische onderzoeken die tot doel hadden het gebruik van spoorvervoer te bevorderen. Hij deed dit zo flink dat hij uitgenodigd werd als gastspreker op één of ander seminarie. Dit verbaasde hem ten zeerste; hij had immers verkondigd dat zijn bedrijf geen gebruik kon maken van spoorvervoer. Toen hij dit zei aan de organisator van het seminarie was hij niet meer welkom als gastspreker. Dit was in een tijd waar vervoersmodi zo sterk overtuigd waren van eigen kunnen dat ze de complementariteit met de andere modi niet wilden zien.

O.T.M. - Organisatie van Traffic Managers - groepeert bedrijven die hun goederen moeten vervoerd krijgen; hetzij met eigen middelen, hetzij door gebruik te maken van dienstverleners. O.T.M. treedt op als kennisplatform voor haar leden, verdedigt de ledenbelangen zowel bij regionale, federale en Europese overheden als bij federaties die de logistieke dienstverleners groeperen. Tenslotte wordt ook nauw samengewerkt met organisaties zoals VIL, VIB, VOKA's en andere. Voornoemde belangenverdediging en samenwerking gebeurt steeds met het oog op het bereiken van win-win situaties. O.T.M. is er van overtuigd dat Traffic Management maar succesvol kan zijn door partnership tussen alle actoren en door het verhogen van de kennis.

Het is met reden dat O.T.M. het thema "transportnetwerken" onder de schijnwerpers wil zetten. De relatieve onwetendheid die in de eerste anekdote tot uiting komt, moet vervangen worden door kennis en de eigenzinnigheid (cfr. de tweede anekdote) moet plaats maken voor partnership. Hoe meer kennis en openheid , hoe meer creativiteit er kan zijn inzake het zoeken naar de meest geschikte combinaties. Het is in het belang van de Verladers dat ze hun kennis verhogen en mee op zoek gaan naar de juiste combinaties. Het komt wellicht ten goede aan hun transportbudget en aan de kwaliteit van de dienstverlening.

Op O.T.M.'s "Derde dag van de verlader", die op 21 oktober plaatsvindt, zullen we u tonen hoe transportmodi hun specifieke netwerken op touw zetten en zullen logistieke dienstverleners laten zien hoe ze transportmodi in elkaar passen en aanbieden aan de verladers. Aan het einde van de namiddag krijgt de verlader het woord. Hij zal getuigen hoe hij op basis van wat hem wordt aangeboden, een netwerk opbouwt dat beantwoordt aan zijn eigen behoefte. Met sprekers van Essers, Infrabel, Nike, Promotie Binnenvaart Vlaanderen, Promotie Shortsea Shipping en TNT

zullen we hun individuele bijdrage doen samenvloeien tot één geheel; net zoals ze dit voor een transportnetwerk doen!

Nik Delmeire

Voorzitter O.T.M.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1