OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

2007_invoering van PLDA in België

De verladers maken zich grote zorgen over de invoering van PLDA in België

Dat er onrust heerst bij de verladers heeft niet alleen te maken met het feit dat de opstart van het PLDA systeem reeds meerdere malen uitgesteld werd, maar ook omdat er steeds meer en luidere stemmen opgaan m.b.t. de stabiliteit en betrouwbaarheid van het systeem. Er zijn al meerdere data aangekondigd dat PLDA zou gaan opstarten maar steeds wordt deze datum weer uitgesteld. Nu wordt de datum van 1/1/2007 weer in vraag gesteld!

Veel heeft te maken met de problemen die NCTS nog steeds ondervindt. Regelmatig treden er daar vertragingen op die telkens een andere oorzaak lijken te hebben, maar het netto resultaat is steeds hetzelfde: onnodige kosten zoals wachturen en vertragingen in leveringen. Hierdoor ontstaan kosten die de verlader op niemand kan verhalen, m.a.w., die verzwaren supply chain kosten zonder mogelijkheid van verhaal.

Deze aanhoudende problemen wijzen waarschijnlijk op meer structurele problemen bij de Administratie der Douane en Accijnzen, dat tot nader order nog steeds deel uitmaakt van de Federale overheidsdienst Financiën. Het laatste decennium is de rol van de douane fel veranderd. Sinds 2002 is wereldwijd en Europees de rol van de douane rond de bevordering van de wereldhandel, enerzijds en de beveiliging van de logistieke keten, anderzijds, zodanig in belang toegenomen dat het uitzicht van de douane daardoor grondig is veranderd. Om hieraan invulling te kunnen geven, dringt zich een grondige en structurele hervorming van de Administratie der Douane en Accijnzen op! De Copernicusplannen die reeds dateren uit 2000-2002 zijn eigenlijk al in belangrijke mate achterhaald. Het taakprofiel van de douane is ondertussen veel groter en breder geworden. Die veiligheidstaak mag niet ten koste gaan van de douanetaak om het vrije verkeer van goederen, mensen, diensten en kapitaal te bevorderen. Hierdoor zal ook de relatie met het bedrijfsleven grondig veranderen, onder andere door het partnership tussen de douane en het bedrijfsleven een sterkere vorm te geven door de certifiëring van de verladers op de integriteit van de processen, de logistiek, de organisatie en het personeel dat daar deel van uitmaakt. Dit zijn de zogenaamde "Authorised Economic Operators", de AEO-'s.

Dit alles betekent dat de interne processen binnen de douane hertekend zullen moeten worden. Misschien wel in zulke verregaande mate dat de Administratie van Douane en Accijnzen een zelfstandige entiteit, die onafhankelijk van politieke en andere invloeden zijn taak kan aanvatten met de nodige autonomie. In andere landen zijn hier rond al meer concrete plannen ontstaan. De positie van de Administratie van Douane en Accijnzen als één van de pijlers binnen de Federale Overheidsdienst Financiën voldoet niet om adequaat te kunnen inspelen op die nieuwe ontwikkelingen vooral omdat zij als goederendienst een andere bestaansreden heeft dan de andere diensten binnen de F.O.D. Financiën. De voordelen van een zelfstandige entiteit zijn legio, maar voor deze plannen werd er duidelijk nog geen politieke wil gevonden: in politieke middens wordt hierover nergens gesproken.

De verladers van België, vertegenwoordigd in OTM, de Belgian Shippers' Council, vragen dan ook met aandrang om van deze hervormingen een absolute prioriteit te maken zodat er een stevigere basis is om dan aansluitend PLDA en andere systemen op een betrouwbare mannier te implementeren. Het belangrijkste is toch dat de supply chain vlot en (kosten-)efficiënt blijft verlopen, zonder dat er vertragingen ontstaan die veroorzaakt worden door een systeem dat zijn stabiliteit nog niet voor 100 % bewezen heeft. Wat echter ook niet uit het oog mag verloren worden is dat België vanaf 1/1/2007 een van de weinige lidstaten zal zijn waar er nog geen PLDA systeem operationeel zal zijn waar dat in vele andere lidstaten wel het geval zal zijn. De vrees is dus reëel dat voor die zendingen die vanuit België komen maar langs een andere lidstaat de EU gaan verlaten dat er in die andere lidstaten vertragingen gaan ontstaan in het verwerken van deze niet paperless aangiften omdat er voorrang zou kunnen gegeven worden aan de automatische aangiften. Meer dan redenen genoeg dus dat de verladers zich in PLDA in België zorgen maken.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1