OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Kan België de Europese concurrentie in het vrachtvervoer per weg bijbenen?

gelijkwerkBron: OTM - Laura Groenendaal - 23/12/16

Sinds de jaren ‘90 heeft de Europese Unie veel wetgeving gepubliceerd over het vrachtvervoer per weg om deze sector te harmoniseren, zoals op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden en competitie. Hoewel de laatste jaren veel Europese wetgeving gepubliceerd is voor deze sector, verschillen de toepassingen van deze regelgeving nog aanzienlijk tussen de verschillende lidstaten. In hoeverre verstoren deze verschillen tussen landen de competitie van het Europese vrachtvervoer per weg? Wat betekent dit voor de Belgische transportsector?

Op 16 november, 2016, publiceerde het Comité National Routier (CRN) een onderzoek over de arbeidsomstandigheden en lonen voor bestuurders. Het onderzoek van CRN bracht de verschillen tussen Europese landen in kaart. Aangezien lage lonen gebruikt kunnen worden om de concurrentiepositie van bedrijven te verbeteren, is het uiterst relevant om de nationale verschillen met betrekking tot lonen en arbeidsomstandigheden nader te belichten.

Onderzoeksresultaten

Het salaris van bestuurders bestaat uit een basissalaris, overurenuitbetaling, verschillende optionele bonussen en toeslagen in landen waar dat verplicht is. Reiskostenvergoedingen staan ook op het loonstrookje, maar deze zijn in principe bedoeld om dagelijkse uitgaven zoals maaltijden en accommodatie te vergoeden wanneer een chauffeur onderweg is. Het grootste verschil tussen deze reiskostenvergoedingen en de andere delen van het loon is, dat de eerste categorie niet onderworpen is aan bijdragen voor sociale zekerheid of inkomensbelasting.

Het onderzoek toont grote verschillen aan in lonen en arbeidsomstandigheden tussen Europese landen. Zowel op het gebied van bijdragen voor sociale zekerheid en reiskostenvergoedingen, als op het gebied van de driving time en werkuren zijn er grote verschillen. Zo zijn er voornamelijk ongelijkheden tussen Oost- en West-Europese landen met betrekking tot collectieve overeenkomsten (die over het algemeen niet aanwezig zijn in Oost-Europa), werkgeversbijdragen en componenten zoals reiskostenvergoedingen en bonussen. Deze reiskostenvergoedingen zijn het hoogste in landen met de laagste salarissen. Wanneer deze reiskostenvergoedingen gebruikt worden om een laag loon aan te kunnen houden, zou men dit kunnen zien als sociale dumping. De reiskostenvergoedingen zouden dan gebruikt worden om het basisloon te compenseren. Daarnaast is een andere tekortkoming dat overuren over het algemeen alleen in West-Europa geteld worden.

Ook het basis bruto salaris per maand varieert opvallend tussen Oost- en West-Europa. In Luxemburg is dit salaris 3150 euro per maand, terwijl dit in Bulgarije maar 300 euro is. Als de hoogste en laagste scores buiten beschouwing worden gelaten, dan is het gemiddelde West-Europese maandelijkse basis salaris rond de 2000 euro. In Oost-Europa is dit bedrag echter rond de 400 euro.

België

De resultaten tonen dus aanzienlijke verschillen in arbeidsomstandigheden en salarissen. Dit heeft grote potentiële gevolgen voor de concurrentiepositie van België. Zo behoort het minimumloon in België tot de hoogste van Europa met 1502 euro per maand. In Roemenië daarentegen is het minimumloon voor chauffeurs het laagste, namelijk 280 euro per maand. De Belgische werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid zijn ook het hoogste van Europa met een netto bijdrage van 51,6%. Daarnaast zijn de totale loonkosten voor een onderneming ook het hoogste in België met 55.810 euro per jaar. In Bulgarije zijn deze kosten het laagste met 15.859 euro per jaar, zoals in de grafiek te zien is.salarycomparetruckdrivers

Bovendien bevinden België en Frankrijk zich in een unieke positie. De bestuurders in deze landen moeten een tachograaf bij zich hebben waarop de chauffeurs een van de volgende opties moeten selecteren: "driving", "other work", "availability time" of "break/rest". Availability time betekent hier dat de bestuurder niet aan het werk is, maar de bestuurder is ook niet vrij om deze tijd te gebruiken zoals hij dat zou willen. Alleen in Frankrijk en België worden bestuurders betaald voor availability time en is dit onderdeel van de loonberekening.

De driving time in België wijkt ook significant af van de gemiddelde 1980 uren per jaar in Oost-Europa. In Frankrijk, België en Luxemburg is deze driving time veel lager. België scoort 1672 uren op dit gebied. Deze lagere score kan echter ook voortkomen uit het feit dat in de laatstgenoemde groep er naast de categorie “driving” ook “other work” is. Daardoor kan de laatste categorie de eerste voor een deel vervangen. De landen met de laagste driving time scoren over het algemeen ook het laagste op de jaarlijks afgelegde afstand in kilometers.

Ten slotte zijn Belgische bestuurders ook het duurste per uur voor internationaal rijden, dit bedrag is namelijk 33,38 euro per uur. Een Bulgaarse bestuurder kost echter maar 8 euro per uur.

Consequenties voor de Belgische transportsector

De grote verschillen in arbeidskosten zorgen dus voor grote productiekosten voor ondernemingen die in wegtransport investeren en verstoren competitie binnen de Europese Unie. Daarnaast toonde het onderzoek aan dat er harmonisatie van regelgeving nodig is met betrekking tot de manier waarop het loon berekend wordt (per uur, kilometer, per tachograaf, etc.) en hoe het loon samengesteld wordt.

Uit de voorafgaande beschrijving kan geconcludeerd worden dat Belgische bestuurders relatief duur zijn. Harmonisatie is hoogst belangrijk voor België, omdat het anders door de Europese concurrentie uit de markt gedreven kan worden. Het onderzoek van CNR concludeert dan ook dat de huidige situatie van de transportmarkt onhoudbaar is voor Italië, België en Frankrijk. Volgens de statistieken zullen deze landen over 10 jaar uit de markt gedreven zijn. Het zal daarom een uitdaging worden voor België om de komende jaren de Europese concurrentie in het vrachtvervoer per weg te kunnen bijbenen.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1