OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Synchromodaal vervoer in Vlaanderen: Kans of bedreiging?

synchromodaalBron: OTM – Chris Temmerman – 20/11/15

Onder deze titel organiseerde VIB op 17 november een seminarie bij PSA Antwerpen. Sinds deze term recentelijk opdook, was ook bij OTM de interesse voor dit onderwerp groot.
In haar introductie schetste Prof. Macharis de plaats van dit concept in het kader van duurzame logisitek, waarbij invulling kan gegeven worden aan een of meerdere van de vier A’s (Awareness, Act & Shift, Avoidance, Anticipation).

De heer Kees Verweij van Buck Consultants wordt gezien als een van de ‘founding fathers’ van het concept Synchromodaal vervoer. Hij plaatste dit concept in de evolutie van de benaderingen rond het inzetten van meer dan één modus in het vervoer van goederen. Inderdaad, in het verleden heeft de logistieke wereld hiervoor kennis gemaakt met meerdere benaderingen: multimodaliteit, comodaliteit, intermodaliteit, … Wat is er dan nieuw aan dit concept of is er sprake van ‘oude wijn in nieuwe zakken’?

Samengevat komt het er op neer dat er twee belangrijke bijkomende elementen ingebouwd worden:

  • Synchroomodaal vervoer is gebaseerd op een systeem, dat op basis van een aantal parameters gaat uitzoeken op welke manier de goederen op de meest duurzame manier kunnen worden ter bestemming gebracht, waarbij een keuzepallet van mogelijkheden voorgesteld wordt.
  • De rol van de 'orchestrator’: de tussenpersoon die – vanuit duurzaamheidsoogpunt - de beste oplossing voorstelt.

Bij de kritische succesfactoren voor multimodaal vervoer noteren we de noodzakelijkheid voor de verlader om ‘a-modaal’ te boeken en de prijs/kwaliteit-afweging. Uit verladerservaring moet daar echter ook het aspect capaciteit aan toegevoegd worden: er kan een perfecte multimodale, comodale, intermodale of synchromodale oplossing zijn, maar wat als een van de voorgestelde modi niet de nodige vrachtcapaciteit heeft? De pijnpunten zijn genoegzaam bekend: onvoldoende spoorcapaciteit, beperkt bereik van de waterwegen, …

Uiteindelijk zal de verlader eerst moeten investeren in het ‘systeem’ (aanschaf, opleiding). Wanneer de voorgestelde oplossing niet werkt, is deze investering nutteloos.

Ook het functioneren van de orchestrator vraagt aandacht en overweging: zoals iedere onderneming kan de logistieke dienstverlener, die deze taak moet behartigen, geconfronteerd worden met het dilemma tussen keuze van de beste duurzame transportoplossing en de meest lucratieve oplossing voor de eigen onderneming. Als in het verleden multimodaliteit of intermodaliteit niet echt succes boekten, is dat te wijten aan het feit dat de logistieke dienstverleners (de vroegere expediteurs) zich te zeer op hun eigen modus concentreerden.

Als bijdrage tot duurzame logistiek kan het concept synchromodaal vervoer een rol spelen. Uitkijken nu of het concept ook de praktijktoets zal doorstaan.
Meer info: www.synchromodaliteit.nl

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1