OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Na Ubertaxi nu Uberfreight?

Bron: OTM – Jurgen Huygh – 23/10/15eft logo

Afgelopen donderdag ging in Venlo de 13th Annual European 3PL Summit & CSCO Forum 2015 door en had de auteur van dit artikel het genoegen hieraan ‘gratis’ deel te nemen. 'Gratis' is misschien te euforisch voorgesteld want de organisator van dit event – eft (eyefortransport – www.eft.com) – nodigt hierop verladers gratis uit op voorwaarde dat zij bereid zijn, naast deelname aan een tweedaags congres, een aantal meet en greets te hebben met potentiële logistieke (Europese) spelers. En wetende dat dit dan nog vergezeld is met een glaasje wijn en bitterballen is het heel moeilijk om hieraan te weerstaan, temeer daar de focus vaak ligt op innovaties.

De voorbije keren ging dit steeds door in Amsterdam maar deze editie week hiervan af omdat de logistieke spelers actief in Venlo (Smart – Logistic Centre Venlo) en omstreken de nodige inspanningen hebben geleverd om dit symposium naar het epicentrum van de logistiek in de lage landen te halen. Venlo Logistics promoot zich als your connection to European business. Misschien een ideetje voor ons Belgen om een van de volgende edities naar ons land te halen en ons ook te promoten als logistieke draaischijf.

Dat Venlo zich al 10 jaar kroont tot number 1 hotspot in logistiek heeft te maken met het feit dat zij zich focussen op o.a. infrastructuur uitbouw, specifieke opleidingen, innovaties en overleg met de overheden (toegankelijkheid, ...).

Het symposium werd aangevat met de (vast)stelling dat in de afgelopen 12 maanden de logistieke spelers in de wereld van de logistiek niet hebben stilgezeten. Getuigen hiervan zijn o.a. de recente acquisities (DSV, TNT, ...) tesamen met de verdere uitbouw van nieuwe platformen (e-flows, ...). Gelijktijdig leverde een bevraging waarom bedrijven hieraan deelnemen volgende antwoorden op: key trends in supply chain logistics, innovaties in relaties met 3PL’s, impact e-commerce, impact of major disruptions on logistic streams and models, ... maw focus op trends en innovaties en op die topics werd door verschillende sprekers ingezoomd. Deze hier allemaal opsommen is echter onbegonnen werk en daarom worden enkel de belangrijkste kort aangehaald.

Dhr. Dobberstein, VP Logistics & Distribution van UPS lichtte vooral de megatrends toe, zoals de digitale economie die er toe leidt dat we vooral binnen netwerken gaan handelen en ook nieuwe logistieke concepten zoals Uberfreight (zeker bij kleine bedrijven) mogelijk maken en stimuleren. Daarnaast zal het logistieke gebeuren ook meer en meer verschuiven naar de emerging markets (Brazil / Russia / India / China / Turkey / Mexico) met een hoge concentratie aan megasteden (meer dan 20 M inwoners) die logistieke eilanden op zichzelf gaan vormen met specifieke logistiek hierrond uitgebouwd. En de war on talent in logistics zal ook in alle hevigheid woeden de komende jaren/decennia want talentvolle mensen zullen het verschil maken voor de logistieke spelers. Daarnaast de impact van 3D-printing die ertoe zal leiden dat sommige warehouses – vooral compacte en dure materialen – ook anders gaan opereren.
Ook de verlader zal hier anders mee moeten omgaan. Zo werd en wordt bij veel verladers het logistieke gebeuren – of in de brede zin van het woord de supply chain – nog te vaak enkel en alleen als een cost center aanzien terwijl de invulling van het logistieke gebeuren in de toekomst eerder een differentiator t.o.v. de concurrenten zal worden.

trendsradar

Tijdens het symposium kwamen ook verschillende logistieke spelers aan het woord die de laatste jaren sterk zijn gegroeid door vooral zich toe te leggen op technologie en veel minder op assests. De succesvolle bedrijven van de toekomst zullen meer en meer evolueren van broker of uitvoerder van logistieke activiteiten naar uitbaters van automated platforms (CH Robinson) of totaal concepten aanbieden die waardevehogend zijn voor de verladers (denk maar aan Distrilog recent nog gelauwerd als Gazellen Transport & Logistics’ voor 2015.
Vervolgens werd ook een zeer interessant rapport toegelicht – 2016 Third Party Logistics Study die o.a. aangeeft dat 60 % van het logistieke gebeuren nog niet geoutsourced is. Deze studie zelf is heel interessante lectuur en handelt ook over de relaties tussen verladers en logistieke spelers. Voorbeeld hiervan is deze tabel die aangeeft wat verladers (internationaal) uitbesteden aan logistieke spelers. Geïnteresseerde lezers kunnen dit raport steeds bij mij opvragen.

shippers outsourcing 

Een andere heel boeiende kijk op de logistiek van de toekomst was de toelichting door DHL Global Forwarding. Volgens hun onderzoekscentrum zullen de innovaties de komende jaren eerder incrementeel van aard zijn. Immers volgens hun was en is nog steeds de grootste logistieke innovatie van de afgelopen eeuw de introductie van de container in het logistieke proces. Maar dit is nu common good. Volgens hun – en dit kan in detail nagelezen worden op www.delivering-tomorrow.com – zijn volgende 6 belangrijke ontwikkelingen te verwachten:

  •  crowd logistics: hetgeen inhoudt dat de last mile logistic van pakketjes niet meer door professionele spelers maar eerder door willekeurige personen zal gedaan worden. Dit concept behelst een aantal city depots waarbij mensen die actief zijn op netwerk DHL een pakje kunnen ophalen om bij iemand in de buurt of op weg naar kunnen afleveren tegen een vergoeding. Dit concept wordt momenteel uitgetest in een aantal steden wereldwijd en draagt de naam dhl myways (en via google kan je hierover veel aanvullende informatie vinden).
  •  low cost sensor technologies: sensor technologie wordt steeds goedkoper en wordt ook meer en meer ingebouwd in allerlei applicaties, mobiele toestellen. Volgens DHL zal het gebruik hiervan in het optimaliseren van transport de komende jaren sterk toenemen. Zo wordt door hun vandaag een variante van de technologie van Xbox (kinect technologie) gebruikt om zeer accuraat volume van palletten te meten voor optimale invulling van trucks, vliegtuigen, ...
  •  3D printing – niettegenstaande dit al jaren bestaat zal de invulling/gebruik ervan in de toekomst anders zijn dan vandaag. En deze technologie zal geen aanleiding geven tot reductie van warehouses. Zal vooral in de aftermarket wijzigingen brengen.
  •  Augmented reality – information layer on top of display - technologie waarbij verschillende informatielagen op elkaar worden geprojecteerd zoals vision picking in warehouses.
  •  Autonomous logistics – d.i. logistiek die gerealiseerd wordt zonder menselijke tussenkomst of bij ons als beter gekend onder de google glasses technologie.
  •  Big date – de enorme hoeveelheid data die vandaag bestaan en die alleen maar verder zullen toenemen zullen ook bepalend zijn voor tal van ontwikkelingen.

Interessante rapporten te vinden op de website www.delivering-tomorrow.com zijn:

  •  Logistics 2050
  •  Logistics trendradar
  •  Self driving verhicles in logistics

Deze korte samenvatting geeft een aantal van de highlights van dit 2daags symposium weer. Daarnaast zijn er ook heel wat presentaties van verladers die vertellen hoe zij met de nieuwe logistieke uitdagingen omgaan, kortom de moeite waard om hier naar toe te gaan. En dus is het advies schrijf jullie zeker in voor het volgende sysmposium: het is gratis, boeiend, leerrijk, ... de enigste inspanning is je verplaatsen naar Nederland waar de logistieke hotspots liggen, althans dit is iets wat ze zelf beweren!

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1