OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Welke vragen stelt de man in de straat zich over logistiek? Deel 5

Bron: ESC - Peter Wolters - Sustainability Business Development Manager – 11/09/15

Het is toch wel eens interessant om ‘de Logistiek’ ook eens onder de loep te nemen vanuit het oogpunt van een leek. Dhr. Wolters kreeg onlangs van één van onze Belgische kranten de vraag om een artikel te schrijven over het logistieke landschap voor de gewone burger. Hiermee ging hij dan ook onmiddellijk aan de slag. De vier voorgaande weken kreeg u alvast antwoord op een viertal vragen, u kan ze vinden onder de rubriek Infotheek-Logistiek werkveld.
Deze week behandelen we twee vragen:

  1.  Kan de kilometerheffing voor vrachtwagens voor een wijziging in keuze van transportmodus zorgen?
  2.  Wat verwacht u van de inzet van supertrucks of anders genoemd Ecocombi’s?

Deel 5: Logistiek voor dummies:

Kan de kilometerheffing voor vrachtwagens voor een wijziging in keuze van transportmodus zorgen?

Het wegtransport is zo professioneel georganiseerd dat er steeds meer gebruikers bijkomen, resulterend in congestie, ons allen bekend. In het algemeen zullen inkomsten uit kilometerheffing beter benut moeten worden (lees: afhangen) van interesses van verladers en hun logistieke dienstverleners. Het zichtbaar uitbouwen van handelsgerelateerde infrastructuurknelpunten direct gefinancieerd door kilometerheffing is ook een niet te onderschatte motivatie om dan toch maar te betalen.

Kilometerheffing zal weinig of geen impact hebben op last-mile transport operaties. Wat we missen is gedegen onderzoek naar de impact van kilometerheffing op de markt van vraag en aanbod van transportdiensten. Hoe zal het transport zich gedragen na een verhoging van x-% kilometerheffing? Wat doen de aanbieders van een andere transportmodus? Als deze lieden de prijs ook verhogen dan is de trein of boot nog niet vanuit een station of de wal vertrokken.

Verladers, zeker de pioniers, zullen n.a.v. deze kilometerheffing gemotiveerd worden transport slimmer te gaan aansturen. Overigens zijn (kilometer) kosten niet altijd de belangrijkste stimulator. Slimme, horizontale en daardoor duurzame samenwerkingsconcepten tussen verladers en vervoerders besparen kilometers aan capaciteit op de weg waardoor de service beter wordt.

 

Wat verwacht u van de inzet van supertrucks?
Politiek gezien staan de supertrucks in België geparkeerd in de frigo. De resultaten in Nederland en Scandinavië zijn evenwel uitstekend. De druk op het wegennet vermindert (elke vijfde truck kan thuisblijven) en de ervaring in die landen leert dat het nauwelijks negatieve invloed heeft op het gebruik van multimodale oplossingen. Een groot besparingspotentieel blijft onbenut. Ook binnen intermodale oplossingen heeft de supertruck (liever ‘ecocombi’) potentie.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1