OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Logistiek werkveld

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Welke vragen stelt de man in de straat zich over logistiek? Deel 2

Bron: ESC - Peter Wolters - Sustainability Business Development Manager – 11/09/15intermodaal vervoer

Het is toch wel eens interessant om ‘de Logistiek’ ook eens onder de loep te nemen vanuit het oogpunt van een leek. Dhr. Wolters kreeg onlangs van één van onze Belgische kranten de vraag om een artikel te schrijven over het logistieke landschap voor de gewone burger. Hiermee ging hij dan ook onmiddellijk aan de slag. Vorige week kreeg u alvast antwoord op de vraag ‘Ziet u een toename van het aantal multimodale oplossingen of zijn logistiekers vooral op een transportmiddel gefocust?’
Deze week behandelen we ‘Waar zit het pijnpunt voor een sterkere doorbraak van het intermodaal vervoer?’

Deel 2: Logistiek voor dummies

Waar zit het pijnpunt voor een sterkere doorbraak van het intermodaal vervoer?
Een pijnpunt in de intermodale keten is de hoeveelheid aan schakels: transport modus; partijen; procedures; wetgeving. Een ander onderschat pijnpunt waarover niet vaak gesproken wordt is de lage marges in het transportwezen. Hierdoor ontbreekt het vaak aan tijd of middelen om een duurzame, intermodale service uit te bouwen.
Verschil in business case opvatting kan ook een obstakel voor intermodale innovaties zijn. Voorbeeld: meerdere inland terminals wilden een slim en duurzaam containeruitwisselingsproject uit de grond stampen waardoor de container op de terugweg ook vol beladen is. Echter, de business case van een rederij bevatte andere (maritime) interesses. Deze wilde ‘zijn’ container zo spoedig mogelijk terug in de haven, er was geen tijd voor tijdrovende continentale landoperaties, zelfs als het duurzaam is en geleid wordt door verladers.
Het zwakke punt in intermodaal vervoer zit hem in het continue benadrukken dat intermodaal moeilijk zou zijn. Maar als alle bouwstenen uiteindelijk op de juiste plek liggen is de trein of barge niet meer te stoppen. Het jaarlijks aantal spoorstakingen vergeleken met het dagelijkse aantal wegfiles of laagwaterstanden valt toch wel mee...
Dit zijn allemaal argumenten geweest voor het ESC in Brussel een ‘Sustainable Business Development Manager’ (P.W.) aan de staf toe te voegen. Sinds enige maanden stuurt deze voormalige bediende van een intermodale vereniging bewezen ‘best practice’ markt cases naar verladers. Men kan kiezen uit de clusters ‘Urban freight’; ‘Co-modality & Green Logistics’ en ‘E-freight’, terwijl er beknopt informatie gegeven wordt over de opstartmotieven; CO2 winst; technische omschrijving service; contact coordinaten etc. Wat blijkt? De meeste interesse gaat uit naar... Co-modality!

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1