OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Europa plaatst digitaal transport en digitale logistiek op de agenda

digitaltransportandlogisticsforumBron: OTM – Lennart Heip – 04/09/15

Begin juli heeft DG MOVE een forum georganiseerd in Brussel met als thema 'Digital Transport & Logistics'. De bedoeling was een driejarige agenda vast te leggen waarin dit forum een aantal problemen binnen digitaal transport zal adresseren, namelijk incompatibiliteit van de verschillende standaarden voor digitale informatie-uitwisseling, het ontbreken van een verbinding tussen de bestaande systemen, vertrouwelijkheid van te delen data en het ontbreken van vertrouwen in datakwaliteit, de onderlinge erkenning van e-documenten en welke business modellen dit moeten ondersteunen.

Over twee dagen is in verschillende groepen gediscussieerd over deze onderwerpen, waarbij de interactie met het talrijk aanwezige publiek heel veel verschillende aspecten belicht heeft. Zo heeft ook OTM de visie van de verlader hierop kunnen weergeven. Onder andere de digitale CMR voor grensoverschrijdend verkeer is hier meerdere malen voor het voetlicht gekomen.

De belangrijkste conclusies en aanbevelingen van deze tweedaagse zijn:

  •  Het moet mogelijk zijn data-elementen onderling uit te wisselen zonder dezelfde informatie verschillende malen aan verschillende partijen te moeten doorgeven – hiertoe zou een single window ontwikkeld moeten worden waar de data-elementen op alle niveaus geharmoniseerd worden en moeten de standaarden compatibel gemaakt worden door een gemeenschappelijke semantiek te ontwikkelen voor transport;
  •  Alle transportdocumenten zouden gedigitaliseerd moeten worden en door alle partijen in de logistieke keten erkend moeten worden, bvb. eCMR, eManifest en multimodale transportdocumenten;
  •  Beschikbaar maken van real-time informatie over waar goederen zich bevinden in het transportnetwerk en wat hun status is. Hiertoe moeten track&trace tools beschikbaar worden over de landsgrenzen en de verschillende transportmodi heen;
  •  Beheer en beveiliging van data moet beter en de communicatiemiddelen moeten hierop afgestemd worden, zodat ook het vertrouwen groeit;
  •  KMO's moeten ook aan dit proces kunnen deelnemen, implementatiekosten moeten laag gehouden worden;
  •  Het alsmaar meer beschikbaar komen van data moet leiden tot nieuwe diensten en ondernemingen;
  •  Het sociale aspect van een kenniseconomie waar een shift binnen de inhoud van de logistieke jobs verwacht wordt, mag ook niet uit het oog verloren worden;
  •  Een coördinatie met andere DG’s (DG TAXUD bvb.) is noodzakelijk.

Nu worden de werkgroepen samengesteld die deze verschillende aspecten verder uitwerken en met concrete acties zullen komen. Ook daar zal OTM bij betrokken blijven en regelmatig over rapporteren.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1