OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Minimumloon Duitsland straks weer van de baan?

Bron: OTM – Ruben Benoot – 12/06/15 minimumloon

Achtergrond

Sinds 1 januari 2015 heeft Duitsland als 22ste lidstaat van de Europese Unie een minimumloon ingevoerd. Deze wetgeving geldt voor alle Duitse ondernemingen alsook voor alle buitenlandse bedrijven die hun activiteiten op Duits grondgebied uitvoeren.

Oorspronkelijk vielen ook transportbedrijven die Duitsland enkel als doorvoerland gebruikten ook onder deze wetgeving. Dit werd echter kort na de invoering en onder druk van de buurlanden opnieuw ingetrokken. Wel blijft de regel gelden voor alle activiteiten waarbij er in Duitsland wordt geladen of gelost, dus ook voor buitenlandse bedrijven.

Vrije markt?

Ondertussen is de Europese Commissie een procedure gestart tegen Duitsland. Daarin stelt de commissie dat de wijze waarop het minimumloon werd ingevoerd, indruist tegen het grondbeginsel van vrij verkeer van goederen en diensten.

De buitenproportionele administratieve hindernissen zouden volgens de Europese Commissie de werking van de intra-Europese markt verstoren. De Commissie valt dus niet over het minimumloon, wel over de manier waarop die wet wordt toegepast. Ze is van mening dat er andere, meer evenredige, maatregelen beschikbaar zijn om sociale bescherming en eerlijke concurrentie te verzekeren die tegelijk ook een vrij verkeer van goederen en diensten toelaten.

Administratie

Gezien de omslachtige registratie- en meldingsprocedures, alsook de archivering en bewijsplicht die de Duitse wetgever de transportsector oplegt, is OTM van mening dat de acties van de Commissie hierin gegrond zijn. Het lijkt ons niet aangewezen dat elke lidstaat afzonderlijk een verdere bureaucratisering van de Europese transportsector in die mate kan bepalen. Efficiënte en geharmoniseerde procedures zijn hier aan de orde.

Sociaal aspect

OTM is niet gekant tegen de invoering van een minimumloon en erkent deze maatregel in de strijd tegen sociale uitbuiting en oneerlijke concurrentie. Deze maatregelen dienen echter wel volgens een uniform Europees model te worden toegepast waarbij de bepaling, invoering en handhaving van dergelijke wetgeving geharmoniseerd verloopt.

Wildgroei aan nationale wetgeving

In Europa zijn de sociaaleconomische verschillen tussen de lidstaten groot. Deze zullen ook in de komende jaren niet zijn weggewerkt. Lidstaten proberen door nationale wetgeving hun eigen sociale, economische en fiscale belangen te beschermen. Helaas resulteert dit in een zeer gefragmenteerd landschap binnen Europa waarbij landsgrenzen zich opnieuw als obstakels aftekenen. OTM wil dan ook waarschuwen voor een een wildgroei aan nationale regels. Als lid van ESC (European Shippers' Council) wil OTM een verdere standaardisering ondersteunen.

What's next?

De Duitse regering kreeg 2 maand de tijd om de Europese Commissie van antwoord te dienen. Indien de Commissie niet overtuigd is van de argumenten kan deze de zaak voor het Europees Gerechtshof brengen en Duitsland dwingen hun wetgeving opnieuw aan te passen. Niet onbelangrijk, nu ook Frankrijk dergelijke maatregel op tafel heeft liggen.

Het is duidelijk dat Europa voor een enorme uitdaging staat. Er is nood aan een duidelijk Europees beleid dat de economische en sociale aspecten kan verzoenen, een transparante vrije markt blijft stimuleren en de administratieve last voor de actoren tot een minimum beperkt.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1