OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Dieselprijs 7% lager - reden tot controle van het transportcontract

Bron: EVO - 20/01/15 benzinepomp

Allen hebben we al kunnen vaststellen dat de dieselprijs voor het ogenblik bijna 7 procent lager is dan het jaargemiddelde uit 2014. De dalende olieprijs zet dus door naar een lagere brandstofprijs, wat voor verladers en vervoerders een daling van de kosten tot gevolg heeft.

De afgelopen jaren is de brandstofprijs langzaam omlaag gegaan. Dit heeft gevolgen voor de vervoerscontracten die verladers en vervoerders afsluiten. OTM adviseert bedrijven daarom nadrukkelijk om in de bestaande contracten de huidige dieselclausule kritisch te bekijken, en de daaruit vloeiende prijsdaling direct te laten ingaan.

Voor het hanteren van een brandstofclausule moeten echter een aantal gegevens opgenomen zijn in het contract zoals:

  •  de prijs van een liter dieselolie bij aanvang van de overeenkomst
  •  het aandeel van de brandstofkosten in de totale vrachtprijs
  •  de periode waarover het verloop van de dieselolieprijs wordt gemeten

Met deze gegevens is eenvoudig te oordelen of en in hoeverre de gemiddelde prijs van een liter dieselolie over de afgesproken periode afwijkt van de literprijs bij aanvang van de overeenkomst.

In wegvervoer ligt het aandeel van de brandstofkosten in de totale vrachtprijs tussen de 20 en 25 %, terwijl dit in het grensoverschrijdend vervoer vaak meer is dan 30%. Bij grensoverschrijdend vervoer spelen ook de dieselolieprijzen in het buitenland een rol.

Afhankelijk van de overeenkomst tussen vervoerder en verlader is een veelgebruikte formulering van een dieselolieclausule de volgende:
'Daalt of stijgt de gemiddelde dieselolieprijs met "x"%, dan daalt of stijgt de vrachtprijs met "x"%. Rekening houdende met het brandstofaandeel in de totale vrachtprijs.

Misschien is het ook aan te raden om de contracten van lucht- en zeevracht eens kritisch te bekijken!

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1