OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Stadsdistributie in het vizier van de Europese Commissie en OTM

Bron: OTM - Willem Buitenkamp - 03/05/13

Het vraagstuk stadsdistributie kende in verschillende landen al een uitgebreide belangstelling.

Vooral de grotere steden werden geconfronteerd met dit fenomeen en het bleek niet eenvoudig om alle neuzen dezelfde richting op te krijgen en een min of meer ongestoorde bevoorrading van de binnenstadsbedrijven, met inachtneming van het milieu, te bewerkstelligen. In Vlaanderen zijn er al acties genomen maar de EU heeft de stadsdistributie nu ook in het vizier en OTM gaat daar op anticiperen.

De Europese Commissie voorziet in het najaar van dit jaar een plan aan de verschillende belanghebbenden voor te leggen onder de naam ‘Sustainable Urban Mobility Plans’. Dit plan zal ondermeer handelen over de logistiek in de stadscentra zelf maar ook over de milieuaspecten (in 2030 CO2-neutraal) en mogelijke te nemen beperkingen op het vlak van toegankelijkheid en infrastructuur.

OTM, vertegenwoordigd in het European Shippers’ Council en voorzitter van het Inland Transport Council, gaat vanuit de laatste functie, in samenwerking met EVO Nederland, een document, ook voor dat Council, voorbereiden waarin een voorlopige visie, zoals de verladers en goedereneigenaren het graag zien, wordt verwoord. Met dat document kan worden geanticipeerd op de te ontwikkelen: ‘Urban City Transport’ plannen van de Commissie. Mochten er onze leden specifieke gedachten of ideeën leven op dat gebied, dan zien wij die gaarne tegemoet en kunnen ze worden meegenomen in de ontwikkeling van het document.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1