OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Logistiek werkveld

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Belangrijke samenwerking in de logistiek in Nederland op gang gebracht

Bron: OTM - Willem Buitenkamp - 12/04/13

We weten allemaal dat het georganiseerde logistieke landschap in België nogal versnipperd is. OTM wil niet graag alle organisaties en commissies gaan tellen die zich met logistiek bezighouden; een groot blad papier zou wellicht te weinig zijn. Juist deze sector heeft eigenlijk behoefte aan bundeling of in ieder geval samenwerking en het afschaffen en voorkomen van vele malen dubbel werk doen. Niet in het minst omdat de concurrentie buiten de landsgrenzen groot is en we graag onze huidige positie willen behouden.

In Nederland was het logistieke landschap al vrij transparant. Natuurlijk, men heeft daar niet een aantal gewesten, gemeenschappen met daar bovenop een federale overheid maar men komt óók van ver. Op dit moment is er één organisatie die de logistiek in handel en industrie vertegenwoordigd, onze zusterorganisatie EVO en, behoudens minieme afwijkingen, per dienstverlenende logistieke sector, één representatieve organisatie. Samen met de overheid zijn er een aantal sturende platforms en de zaak draait; de communicatielijnen zijn kort en de besluitvorming gaat behoorlijk snel.

Er is nu een convenant ondertekend door het bedrijfsleven, waaronder verladers, dienstverleners, havens, en luchtvaart & verschillende betrokken overheden, die de titel ‘Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP)’ meekreeg. Het initiatief is genomen door de Topsector Logistiek en wordt ontwikkeld door het Strategisch Platform Logistiek. Het doel is om (logistieke) informatie op een slimme manier aan de informatieketen aan te leveren en te delen. De betrokken partijen hoeven dit nog maar één keer te doen, waarbij degene die de informatie aanlevert kan bepalen met wie en onder welke voorwaarden deze kan worden gedeeld.

OTM heeft, met anderen, al eens eerder een lans gebroken om ook sturende platforms waarin bedrijfsleven en overheid vertegenwoordigd zijn, op te zetten. Het doel mag duidelijk zijn: versnippering tegengaan en de logistieke positie borgen. Wie neemt het initiatief?

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1