OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Logistiek werkveld

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

2009_Europese Unie en multimodaliteit

DE EUROPESE UNIE EN MULTIMODALITEIT

Europa heeft multimodaliteit hoog in het vaandel staan en velerlei projecten worden voorgesteld en ontwikkeld. Ondanks het feit dat de officiële standpunten geen harde transportmodaliteitverandering meer propageren, blijkt in de praktijk echter een meerderheid in het Europese Parlement het verkeer van de weg te willen halen ten voordele van vervoer over water of via het spoor. Middels ons welbekende standpunt dat alle modi zullen moeten groeien én verwijzend naar de co-modaliteit, waar de Europese Commissie zelf mee schermt, probeert O.T.M. en in het verlengde daarvan ook het European Shippers' Council, kortweg ESC, te lobbyen voor een stimulering van alle transportmodi en meer bepaald die projecten waar de verladende industrie op nationaal of Europees vlak zijn nut mee kan doen. Dat betekent ook dat we liever geen geld in bodemloze putten zien verdwijnen - ze bestaan - en dat projecten, die met duur belastinggeld betaald worden, aan een goede performance- en nuttigheidscontrole moeten onderworpen worden.

Bovendien blijkt dat het meer dan zeldzaam is dat de transportmodi spoor en water, een volledig deur-tot-deur traject kunnen afdekken. Daarom is echte multimodaliteit praktisch een must wanneer men zich niet op 100 % wegvervoer vastpint. Daarnaast ervaren we dat de politiek waarin gesteld wordt dat bepaalde goederen geen multimodaliteit kunnen verdragen en eenvoudigweg volledig per vrachtwagen moeten vervoerd worden, soms nog bewezen moet worden. Dat laat echter onverlet, zoals hierboven aangehaald, dat wij alle transportmodi ontwikkeld willen zien vanwege de voorziene groei van transport in de nabije toekomst.

Europa pakt dus groot uit met verschillende projecten in het kader van multimodaliteit.

· Als eerste is het grootschalige Marco Polo project te noemen, waar er echter, op dit moment, voor de wat kleinere bedrijven weinig eer valt te behalen vanwege de volume- en financiële impact eisen.

· Interessanter zijn de plannen voor de zogenaamde Trans-Europese Transport Netwerken, de TEN-T's. Hier zijn het de lidstaten die worden gesubsidieerd om gezamenlijk hoofdtransportassen door Europa te ontwikkelen en dit voor weg-, water- en spoorvervoer alleen of gecombineerd in multimodale trajecten. Er bestaan meer dan 20 prioritaire projecten, die vroeger of later, want ook hier speelt geldgebrek een rol, grote goederenstromen zullen moeten opvangen. België is, als voorbeeld, opgenomen in de transportspoorlijn (hoge snelheid) vanuit Engeland naar Parijs en Keulen, de wegas Engeland/Ierland naar de Benelux en een kanaalproject van de Seine naar de Schelde.

· Daarnaast is Europa van plan om 6 grote, internationale spoorcorridors (met aftakkingen) voor goederenvervoer in te stellen. Eén daarvan zal van Zeebrugge naar de Russisch-Poolse grens lopen, een ander doet Antwerpen aan vanuit Rotterdam naar Algeciras in Zuid-Spanje. De schoonheid van dit project is, als alles zo gaat als men zich voorstelt, dat er een assenmanagement zal komen waardoor –bijvoorbeeld- op sommige grenzen geen locomotief of machinist meer gewisseld hoeft te worden en dus de snelheid aanmerkelijk verhoogd kan worden. Ook administratief kan een veel efficiënter geheel worden verkregen. Men spreekt zelfs over mogelijke voorrang op personentreinen op sommige trajecten.

Maar zoals we Europa kennen waar het om grote projecten gaat, is de vraag wanneer een en ander gerealiseerd zal zijn. De meningen hierover zijn nog verdeeld. Laten we voor het geheel zeker in decennia denken. Voor de onderdelen die klaar zijn zullen de oude regels nog wel blijven gelden. De volledige voordelen kunnen we pas genieten wanneer de gehele trajecten 'up and running' zijn.

Willem Buitenkamp

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1