OTM Belgian Shippers' Council

logistieke opleidingen1

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Debatavond "Afvallogistiek: Opportuniteiten en knelpunten"

debatavond afvallogistiekBron: OTM - Christa Sys - 22/03/13

Meer dan 120 deelnemers afkomstig uit de private sector, publieke sector, academische wereld en vrije beroepen debatteerden op 7 maart 2013 over de knelpunten en opportuniteiten in de afvallogistiek.

Een zevende van de vrachtwagens in Vlaanderen vervoert afval. De schaarste aan grondstoffen en energie speelt een belangrijke rol in het politieke debat, ook in academisch onderzoek.

Op 7 maart 2013 bracht het Steunpunt MOBILO samen met het Vlaams Instituut voor de Logistiek knelpunten en opportuniteiten van afvallogistiek in kaart. Voorafgaande aan het interactieve paneldebat stonden drie uiteenzettingen bij het thema van deze avond geprogrammeerd. Meer dan 120 deelnemers afkomstig uit de private sector, publieke sector, academische wereld en vrije beroepen debatteerden over dit onderwerp.

Onder de noemer “University meets business” werden het bestaande academisch onderzoek over dit thema, de toepassing ervan in het eerste gezamenlijke pilootproject ILSE en de relevante wetgeving besproken. We kunnen spreken van een pioniers-event, want het was de eerste maal dat er in Vlaanderen een event specifiek over afvallogistiek werd georganiseerd, dat zowel een academische als een industrieel luik inhield.

Het project ILSE* is een samenwerking tussen het Departement Transport en Ruimtelijke Economie van de Universiteit Antwerpen en het Vlaams Instituut voor de Logistiek. Het doel van dit project is dus om enkele vernieuwende logistieke concepten te ontwikkelen voor de afvalsector. Aan de hand van pilootprojecten zullen opportuniteiten voor Vlaamse bedrijven worden gedefinieerd.

De aanpak van het ‘University meets business’- concept leverde nieuwe en interessante inzichten op voor verder academisch onderzoek en voor nieuwe toepassingen in de industrie. Ten eerste, uit het academisch onderzoek blijkt dat het mogelijk is om de efficiëntie van afvallogistiek te optimaliseren. Ten tweede kwam uit het luik omtrent de wetgeving naar voren dat de wetgeving over afvallogistiek eerder verwarrend is en het reëel is dat alle retourlogistiek in de nabije toekomst als afvallogistiek zal worden ingedeeld.

Daarna volgde een paneldebat waarin de aanwezigen hun opinie gaven over twaalf stellingen. Elke stelling werd gevalideerd met waar/onwaar door het publiek en verder bediscussieerd door het panel van deskundigen. Bij het paneldebat waren er zowel stellingen waarbij het publiek het enigszins eens was als stellingen waarbij de meningen verdeeld waren. De grootste consensus werd bereikt bij de stellingen over nachttransport en het openstellen van de grenzen. De meerderheid van de aanwezige stakeholders vond dat de wetgeving in verband met nachttransport van afval zou moeten worden aangepast, zodat afvaltransporten en –ophalingen ’s nachts, of tenminste in de dagrand, kunnen toegelaten worden. Daarnaast waren de aanwezigen het ook eens dat de vrije in- en uitvoer van afvalstoffen geen goede manier is om de nodige schaalvergroting te realiseren in de sector.

Raadpleeg de volledige studie op www.steunpuntmobilo.be > onderzoeksresultaten > beleidsondersteunende papers

Meer info over ILSE

* ILSE – Innovative Logistics in waste management for a Sustainable Environment

O.T.M Partners

nwLogoPortOfAntwerp

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogisticsantwerpen1