OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Samenwerking in Supply Chain

Samenwerking in de Supply Chains: alleen maar voordelen

Eind 2007 lanceerde O.T.M. in het kader van haar dienstverlening een benadering van een praktische toepassing van duurzame logistiek in de goederenstromen (zie O.T.M. web-, info), te zien als een hulpmiddel om het hoofd te bieden aan de steeds toenemende kostendruk, de steeds langer wordende files op onze wegen,... Onze benadering hebben we op diverse gelegenheden meermaals kunnen presenteren, en we zijn nu in een zoekfase om samen met POM een testproject te kunnen opstarten.

We moeten echter vaststellen dat Belgische bedrijven nog steeds niet of in mindere maten vatbaar zijn voor duurzame logistiek, dit in tegenstelling met bedrijven in Nederland waar deze nieuwe benadering voor het aanpakken van hun logistieke vervoersstromen meer en meer aandacht krijgt.

Steeds meer verladers bijzonder in de high tech, farma, beginnen na te denken over het bundelen van hun goederenstromen met die van andere verladers. Het is ook een middel om de kosten verder te optimaliseren.

Een goede samenwerking kan echter winst opleveren. Deze moet echter eerlijk verdeeld worden. De verdeelsleutel wordt aanzien als het belangrijk struikelblok, net als het vertrouwen tussen de verschillende partijen. Op basis van wederzijds vertrouwen te beginnen met het zetten van kleinen stappen creëert men een solide basis. De kosten vermindering moet voor alle meespelende bedrijven gelijk zijn.

"Duurzaamheid" is naast efficiëntie en kosten een nieuwe kracht waartussen de logistieke managers de juiste balans moeten vinden. Bundelen van goederenstromen en het creëren van consolidatie punten voor de goederenstromen en diensten is dè manier om alle krachten te verenigen. Ook de serviceverbetering kan eventueel beter worden, door samenwerking met andere verladers kan het opeens rendabel worden om vaker te leveren. Samenwerken is echter geen doel op zich. In het huidige economische klimaat gaat het in eerste instantie om de kosten.

De verladende bedrijven moeten nu zelf initiatieven nemen om hun optimalisatie te verbeteren. De drempelvrees om met andere verladers of zelfs concurrenten samen te werken, moet steeds lager komen te liggen wil men enig succes bereiken. Wederzijds gebrek aan vertrouwen is al vaak een struikelblok geweest.

Het laten samensmelten tussen verschillende spelers heeft de meeste kans van slagen als een neutrale, onafhankelijke partij de regie voert in de samenwerking.

De taak van die neutrale speler begint bij het sensibiliseren en warm maken van actoren voor samenwerking. Er moet vooreerst voldoende draagvlak gecreëerd worden om vervolgens vol vertrouwen een partnership te kunnen verkennen. Ook is een mentaliteitswijziging nodig bij de logistieke actoren. Een efficiënte, doeltreffende en duurzame bundeling is slechts mogelijk indien verladers bereid zijn om stromen te bundelen met andere verladers, door uitbesteding of samenwerking. Wij denken dat door onze neutraliteit als belangenorganisatie van de verladende industrie daarin een taak voor O.T.M. is weggelegd.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1