OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

1 januari 2012 - Vergunningen inzake vereenvoudigde procedures

Bron: Stream Software december 2010

Uiterlijk op 1 januari 2012 moeten alle vergunningen inzake vereenvoudigde procedures voldoen aan nieuwe criteria, zoals die zijn gepubliceerd in de Europese Unie Verordening (EG) 1192/2008 van 17 november 2008. Deze criteria, die gelden voor vergunningen in alle lidstaten, sluiten zoveel mogelijk aan bij de voorwaarden voor de AEO-status (Authorised Economic Operator). U kunt in de komende maanden hierover een brief ontvangen van de douane. Ook de aanvraagprocedure voor dergelijke vergunningen wijzigt grondig.

Vergunningen

Op basis van artikel 2 van Verordening 1192/2008 zal de douane de bestaande vergunningen herbeoordelen vóór 1 januari 2012 en nieuwe vergunningen toetsen aan de nieuwe criteria.

Het betreft de volgende vergunningen:

• domiciliëringsprocedure
• procedure van de vereenvoudigde aangifte
• de status van toegelaten afzender inzake communautair en gemeenschappelijk douanevervoer
• de status van toegelaten geadresseerde inzake communautair en gemeenschappelijk douanevervoer
• de status van toegelaten afzender inzake het bewijs van communautair karakter

Criteria

De belangrijkste criteria waaraan een onderneming minimaal moet voldoen zijn gelijk aan de criteria voor het AEO-certificaat douanevereenvoudigingen:
• de betrouwbaarheid van de vergunninghouder
• de betrouwbaarheid van de administratie van de vergunninghouder
• de financiële solvabiliteit van de vergunninghouder.

Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de onderneming blijvend aan de criteria voldoet. De douane zal op een permanente manier controleren of de vergunninghouder aan de voorwaarden en criteria voldoet en of de vergunning correct wordt toegepast.

Een hulpmiddel om aan te tonen dat de onderneming beantwoordt aan bovenstaande criteria is het regelmatig uitvoeren van een zelfevaluatie (self-assessment) van de onderneming. Omdat de criteria gelijk zijn aan die voor het behalen van een AEO certificaat douanevereenvoudigingen kan de self-assessment voor AEO douanevereenvoudigingen als een objectieve checklist dienen.

Ondernemingen die reeds in het bezit zijn van een AEO certificaat zijn om die reden dan ook vrijgesteld van de herbeoordeling.

Aanvraagprocedure

Ook de aanvraagprocedure voor nieuwe vergunningen is grondig gewijzigd.
Vanaf nu moet per type vereenvoudiging bij de aanvraag gebruik gemaakt worden van nieuwe, gestandaardiseerde aanvraagformulieren met vragenlijsten.
Bij een aanvraag moeten ook tal van bijlagen gevoegd worden.

Belang van vergunningen vereenvoudigde procedures

Deze vergunningen zijn van enorm belang om logistieke kosten te besparen bij zendingen waarbij douaneformaliteiten vervuld moeten worden.

Ondernemingen met regelmatige of frequente invoer- of uitvoerzendingen maken onder andere gebruik van vereenvoudigde procedures om de afhandeling van douaneformaliteiten synchroon te laten verlopen met het logistieke proces zodat goederen rechtstreeks kunnen toekomen bij of vertrekken vanuit de onderneming zonder dat ze een douanekantoor moeten passeren.

Met vereenvoudigde procedures kan de efficiëntie nog extra verhoogd worden wanneer de douaneformaliteiten geïntegreerd worden in administratieve processen door middel van automatisatie.

Herbeoordeling

De douane zal een audit uitvoeren om na te gaan of de bestaande vergunninghouders beantwoorden aan de criteria. Een nieuwe vergunning op basis van de nieuwe richtlijnen zal verleend worden. De douane zal na verloop van tijd onderzoeken of de vergunninghouder blijvend voldoet aan de voorwaarden.

Infosessie

In samenwerking met de douane, organiseren Customs4trade en Stream Software op woensdag 8 december een infosessie om deze belangrijke wijzigingen te verduidelijken en om met voorbeelden aan te tonen hoe een onderneming op een objectieve manier zou kunnen aantonen dat ze aan de voorwaarden voldoet voor het behouden of het bekomen van een vergunning zonder dat de douane zelf bij een audit zou vaststellen dat er aan bepaalde voorwaarden niet is voldaan.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1