OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Internationale handel & douane

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Brexit - de eerste proiriteiten van het VK worden duidelijk

uk brexitBron: evofenedex/OTM – Wilco Heiwegen/Lennart Heip – 17/08/17

In een recent gepubliceerde discussienota dringt de regering van het VK erop aan om, indien nodig, een tijdelijke Douane-unie tussen de EU en het VK op te zetten. In een reactie daarop stelt onze Nederlandse zusterorganisatie evofenedex dat dit een goede en noodzakelijke oplossing is als de onderhandelingen er niet in slagen tegen 29 maart 2018 een definitieve oplossing aan te dragen. De handel tussen het VK en België is, op Ierland na, de meest intense tussen het VK en de EU-27. Hier lopen onze belangen dus volledig gelijk. Daarom sluit OTM zich volledig aan bij het standpunt van evofenedex, dat hierbij gelinkt is.
De EU heeft duidelijk zijn nadruk gelegd op de scheidingsacte zelf, in het bijzonder de kosten die ze verwachten dat het VK moet betalen, de status van de EU-burgers in het VK en vice versa en de grens tussen Ierland en het VK (de enige landgrens die er zal zijn). Maar OTM onderschrijft dat het faciliteren van de handel post brexit niet uit het oog verloren mag worden.

Inzet

Volgens evofenedex en OTM moet de inzet voor onderhandelaars wel blijven om voor maart 2019 een goed handelsakkoord af te sluiten. Mocht dat niet haalbaar zijn, dan zijn overgangsmaatregelen - waaronder een tijdelijke Douane-Unie - noodzakelijk om eenvoudig handel te kunnen blijven drijven. Anders wordt de handel tussen het UK en de EU onder andere getroffen door invoerrechten en beperkingen van de toegestane hoeveelheden goederen (quota). Dit duurt dan tot er alsnog een handelsakkoord wordt gesloten.

Douaneprocedures grootste zorgpunt

Na de brexit op 29 maart 2019 is een goed handelsakkoord noodzakelijk om de handel met het VK eenvoudig te laten verlopen. evofenedex en OTM roepen de onderhandelaars op zich daartoe maximaal in te spannen. De ondernemersvereniging vindt dat de nieuwe handelsafspraken in ieder geval moeten zorgen voor vrije markttoegang, een gelijk speelveld, eenvoudige douaneformaliteiten zonder douaneheffingen, geen vertragingen aan de grens, gelijke producteisen en geen verstoringen voor concurrentieverhoudingen. Uit een bevraging door evofenedex blijkt dat ondernemers zich met stip het meeste zorgen maken over complexere douaneprocedures en vertragingen aan de grens.

Grote belangen

Ierland, België en Nederland zijn economisch het meest verbonden met het VK. Het VK is de derde handelspartner van Nederland wereldwijd, België staat zelfs op de tweede plaats! De uittreding van het VK raakt België en Nederland harder dan het gemiddelde EU-land.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1