OTM Belgian Shippers' Council

logistieke opleidingen1

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Compliance is meer dan alleen een kostenpost

Bron: Descartes – Eric Geerts – 07/10/16compliance douane

In het verleden werd compliance inclusief douaneafhandeling nogal eens als een noodzakelijk kwaad beschouwd. Dat is een te beperkte visie op de rol van compliance. Want wie dit goed aanpakt, kan er veel profijt van hebben.
De laatste tien jaar is compliance bij veel internationaal opererende bedrijven op de agenda komen te staan. Dat leidde er onder meer toe dat er binnen organisaties speciale functies zijn gecreëerd, die zich volledig op compliance focussen. Deze compliance-managers en hun afdelingen richten zich in de regel op de volgende zaken.

 • Het voldoen aan alle wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en handel.
 • Het verzamelen van betrouwbare en eenduidige data van allerlei partijen met het oog op het creëren van de juiste aangiften en gerelateerde documenten.
 • Het zo soepel mogelijk laten verlopen van grensoverschrijdend transport.
 • Het up-to-date houden van de goederenclassificatie. Een voorbeeld is het pakket van wijzigingen van de WDO (Werelddouaneorganisatie) in 2017.
 • Het minimaliseren van risico’s en voorkomen van boetes.
 • Het opvolgen van de wijzigingen in de wetgeving om aangiften te doen, wat per land verschillend is. Met de komst van de Union Customs Code (UCC) neemt het aantal wijzigingen toe. De UCC voorziet in een verdere vereenvoudiging van de internationale handel, Europese harmonisatie en standaardisatie van procedures en gegevens, en in de volledig elektronische afhandeling van alle douaneformaliteiten in de gehele Europese Unie.
 • Probleemloze audits en rapportages.
 • Het optimaal inrichten van het supply chain network met betrekking tot bovenstaande zaken


UCC versterkt het belang van compliance

Je kunt het complete douaneproces beperken tot alleen het ingeven van aangiften, maar ook breder zien als onderdeel van een geoptimaliseerde supply chain. De invoering van de Union Customs Code eerder dit jaar biedt in dat verband goede handvaten.
Het is duidelijk dat de UCC het belang van compliance verder versterkt. Het verkrijgen van de Authorised Economic Operator-status (AEO) is key en daarvoor is het nodig dat bedrijven hun interne douane-expertise en -procedures op orde hebben. Die status maakt het ook mogelijk om gebruik te maken van vereenvoudigde procedures en nieuwe UCC-concepten, zoals self-assessment en centralized clearance.

Voordelen

Compliance kan dus zorgen voor vereenvoudigde procedures, alsook voor lagere kosten en een kleinere kans op vertraging of blokkage bij het transport van goederen. Praktische voorbeelden in dit verband zijn:

 • de juiste goederenclassificatie (op basis van het nieuwe Binding Tariff Information-systeem) zorgt ervoor dat een bedrijf niet teveel betaalt aan invoerrechten en belastingen, en zeker is van het gebruik van de juiste code;
 • kennis van handelsverdragen en preferentiële tarieven zorgt ervoor dat een organisatie de goederenstromen optimaal kan organiseren;
 • het opzetten van green lanes met partners in de keten zorgt voor een vlottere goederenstroom met kans op minder controles. Deze zogenoemde secure of trusted trade lanes staan nog in de kinderschoenen, maar zijn zeer veelbelovend;
 • Systemen voor denied party screening, embargo checks en export control checks vermijden boetes en vertragingen, en tonen aan de overheid dat een organisatie over de nodige controles beschikt.


Ik zie voor bedrijven met internationaal handelsverkeer kansen op het gebied van compliance. Dit kan alleen ondersteund worden met de juiste tools en IT-systemen. De technologie is beschikbaar – deze strategisch inzetten en op de juiste manier gebruiken, is de volgende stap.

Eric Geerts is Director Product Management, EU Customs, Ports & Ocean Shipment Services bij de OTM partner Descartes.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogisticsantwerpen1