OTM Belgian Shippers' Council

logistieke opleidingen1

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Newsflash UCC

OTM UCC DouaneBron: Stream Software – 22/04/16

Op 1 mei 2016 treedt de nieuwe douanewetgeving (UCC) in werking. In voorbereiding op deze wetgeving, leven er nog veel vragen bij bedrijven. Om u daarin tegemoet te komen organiseren we op 11 mei in Antwerpen in samenwerking met onze opleidingspartner BCCL een opleidingssessie, inschrijven kan nog via deze link.
Bij het van toepassing worden van de UCC wetgeving zullen de specificaties voor het insturen van PLDA aangiftes veranderen. De aanpassingen aan de programmatie werden ondertussen voltooid en zullen gedurende de komende week worden geïmplementeerd. Indien dit voor u van toepassing is zal u worden gecontacteerd voor het plannen van een upgrade van de software.

Zoals eerder vermeld in vorige artikels worden vanaf 1 mei nieuwe codes toepasbaar in uw PLDA aangiftes. Volgend op uitgebreide testen die ondertussen werden uitgevoerd kunnen we vandaag meer duidelijkheid scheppen welke codes verdwijnen en welke nieuwe codes gebruikt dienen te worden.

Vak 31 - verpakkingscodes

Een eerste wijziging heeft invloed op vak 31 van uw aangifte. Onderstaande codes zullen per 1 mei niet meer mogen toegepast worden.
AV, BD, CD, HN, IG, PG, PY, QC, QJ, QQ, SX, TI, VI, VS
De douane zal reeds vanaf 1 mei controles uitvoeren waardoor documenten welke deze codes bevatten niet gevalideerd zullen worden.

Vak 37 - regeling

Ook in vak 37 zullen verscheidene codes verdwijnen. De codes 02, 41, 78 en 91 mogen niet meer gebruikt worden in het eerste deelvak en kunnen enkel nog worden gebruikt als voorafgaande regeling. Dit heeft tot gevolg dat de nationale code 0A6 dient gebruikt te worden in combinatie met de regeling 07 in plaats van 02.
De volgende codes zullen niet meer toepasbaar zijn in het tweede deelvak van vak 37:
A06, A07, B05, F11, F42, F43
In datzelfde deelvak worden wel nieuwe codes toepasbaar in de desbetreffende gevallen:
• B07 - Voorafgaande invoer van veredelingsproducten in het kader van passieve veredeling.
• F44 - In het vrije verkeer brengen van veredelingsproducten waarvoor het bedrag aan invoerrechten wordt berekend overeenkomstig artikel 86, lid 3, van het UCC.

Vak 40 - summiere aangifte/voorafgaand document

In vak 40 wordt de code 823 voor het controle-exemplaar T5 geschrapt.

Vak 44 - aanvullende informatie en voorgelegde documenten

Volgende codes worden geschrapt en zijn vanaf 1 mei niet meer toepasbaar. Aangiftes waarin deze codes worden vermeld zullen niet gevalideerd worden.
10400, 30400
Voor de identificatie van de beschikkingen en vergunningen worden nieuwe codes toegevoegd. Deze dienen vermeld te worden gevolgd door een identificatienummer van de desbetreffende vergunning of beschikking. Het betreft onderstaande codes. Voor de correlatie ten opzichte van de huidig gebruikte codes kan u steeds terecht bij onze Customer Service.
C501 Vergunning voor de status van geautoriseerd marktdeelnemer - Douanevereenvoudigingen
C502 Vergunning voor de status van geautoriseerd marktdeelnemer - Veiligheid
C503 Vergunning voor de status van geautoriseerd marktdeelnemer - Douanevereenvoudigingen/veiligheid
C504 Vergunning voor de vereenvoudiging van de bepaling van bedragen die deel uitmaken van de douanewaarde van goederen
C505 Vergunning voor doorlopende zekerheidstelling, inclusief eventuele verlaging of ontheffing
C506 Vergunning voor uitstel van betaling
C507 Beschikking betreffende terugbetaling van bedragen aan invoer- of uitvoerrechten
C508 Beschikking betreffende kwijtschelding van bedragen aan invoer- of uitvoerrechten
C509 Vergunning voor het beheer van opslagruimten voor de tijdelijke opslag van goederen
C510 Vergunning voor het onderhouden van een lijndienst
C511 Vergunning voor de status van toegelaten afgever ten bewijze van de douanestatus van Uniegoederen
C512 Vergunning voor het gebruik van de vereenvoudigde aangifte
C513 Vergunning voor gecentraliseerde vrijmaking
C514 Vergunning voor het doen van een douaneaangifte door inschrijving in de administratie van de aangever, inclusief voor de regeling uitvoer
C515 Vergunning voor beoordeling door de marktdeelnemer zelf
C516 Vergunning voor het gebruik van de regeling tijdelijke invoer
C517 Vergunning voor het beheer van opslagruimten voor de opslag van goederen in een particulier douane-entrepot
C518 Vergunning voor het beheer van opslagruimten voor de opslag van goederen in een publiek douane-entrepot type I
C519 Vergunning voor het beheer van opslagruimten voor de opslag van goederen in een publiek douane-entrepot type II
C520 Vergunning voor de status van toegelaten geadresseerde TIR-regeling
C521 Vergunning voor de status van toegelaten afzender Uniedouanevervoer
C522 Vergunning voor de status van toegelaten geadresseerde Uniedouanevervoer
C523 Vergunning voor het gebruik van verzegelingen van een bijzonder model
C524 Vergunning voor het gebruik van de aangifte douanevervoer met een beperkte gegevensset
C525 Vergunning voor het gebruik van een elektronisch vervoersdocument als douaneaangifte
C526 Vergunning voor de status van erkende weger van bananen
De code C600 mag vanaf 1 mei niet meer gebruikt worden.

Nationale codes

Onderstaande nationale codes worden niet meer toepasbaar.
0E1, 0F1, 0F2, 4A6, 4A7, 5A6, 7A4, 7A6, 7A8, 7B8, 8C1
Vak 47 - Berekening van de belastingen
De code A10 (douanerechten op landbouwproducten) zal niet meer worden gebruikt.
Vak 49 - Identificatie van het entrepot

Zoals eerder vermeld worden ook de codes ter identificatie van het entrepot aangepast. Wij geven graag de wijzigingen nogmaals mee.
Type A wordt vervangen door type R.
Type B wordt vervangen door type S.
Type C, D, E worden vervangen door type U.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogisticsantwerpen1