OTM Belgian Shippers' Council

logistieke opleidingen1

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Aanvullende nota “e-noodprocedure” PLDA bij INVOER

Bron: Streamsoftware – 16/03/16

Op 01/05/2016, bij het van kracht worden van de UCC, worden nieuwe codes toepasbaar binnen de PLDA applicatie. Een overzicht.
Entrepots - Actieve veredeling/terugbetaling -Behandeling onder Douanetoezicht 'BOD'.

Entrepots

Als gevolg van de wijzigingen met betrekking tot het gebruik van een douane-entrepot dienen volgende wijzigingen in acht genomen te worden bij invulling van de aangiftes.

Voor wat betreft de aangifte voor inslag (plaatsing onder de regeling) in het douane-entrepot gelden onderstaande nieuwe codes.
Vak 49 (type entrepot)
Tot 30/04/2016 Vanaf 01/05/2016
A R
B S
F T
C,D,E U

Vak 44 (Bijgevoegde documenten)
De code C600 (vergunning voor het beheer van een douane-entrepot type E) vervalt.

Wijzing codes met betrekking tot de vergunningsnummers entrepot.
3038 C518
3039 C519
3034, 4034, 3035, 4035, 3036, 4036, 3037, 4037 C517

Regularisaties en aanzuiveringen van de plaatsingsaangifte in het douane entrepot opgemaakt na 1 mei dienen de nieuwe codes te bevatten.

Voor wat betreft de aanzuivering van de plaatsingsaangifte opgemaakt voor 1 mei dienen volgende zaken in acht genomen te worden:
• Type A, B, C, E, F
o In vak 49 de nieuwe codes R, S, T, U
• Type D of E met D-administratie
o In vak 49 de oude codes D, E
o Enkel in dit geval zal de code 4009 (domiciliëring vrij verkeer) nog worden aanvaard.

Actieve veredeling - Terugbetaling
Door het wegvallen van de toepassing Terugbetaling onder Actieve veredeling komen volgende codes te vervallen. Het is belangrijk de nodige aandacht te besteden aan de aanzuivering van de regeling voor en na 1 mei als gevolg van de overgangsmaatregelen die werden voorzien.

Deze overgangsmaatregelen bepalen dat goederen geplaatst onder de regeling voor 1/5/2016 met verwijzing naar artikel 349 §2 van het Communautaire Douanewetboek ook moeten aangezuiverd worden overeenkomstig de bepalingen van het huidige Communautaire Douanewetboek.
Vak 37 1ste deelvak
Vanaf 01/05 zal enkel de regeling 51 toegepast kunnen worden als huidige regeling. Codes 02 en 41 worden niet meer aanvaard.
Voor de aanzuivering is dit wel nog beschikbaar. De codes 02 en 41 blijven dus beschikbaar als voorafgaande regeling.

Vak 37 2de deelvak
De codes A06 en A07 worden geschrapt.

Vak 44 (Nationaal aanvullende codes)
De codes 4A6 en 4A7 worden geschrapt.
De code 0A6 (uitsluitend in het vrije verkeer brengen) wordt vanaf 1 mei gekoppeld aan de regeling 07.

Vak 44 (Bijgevoegde documenten)
Codes 3016, 3017, 3018, 3048 en 3049 worden geschrapt.

Behandeling onder douanetoezicht (BOD)
Door het opgaan van de regeling BOD in de regeling Actieve Veredeling zullen verschillende codes niet meer toepasbaar zijn. Het is belangrijk de nodige aandacht te besteden aan de aanzuivering van de regeling voor en na 1 mei.
Vak 37 1ste deelvak
Vanaf 01/05/2016 wordt code 91 niet meer aanvaard als huidige regeling. Dit wordt de algemene regeling 51 voor AV.
Codes 91 en 92 blijven beschikbaar als voorafgaande regeling voor de goederen die onder BOD werden opgeslagen voor 1 mei.

Vak 37 2de deelvak
De code F11 wordt geschrapt.

Vak 44 (Nationaal aanvullende codes)
De codes 0F1 en 0F2 worden geschrapt.

Vak 44 (Bijgevoegde documenten)
Codes 3022, 3023 en 3024 worden geschrapt.

Noodoproep PLDA ingeval van Invoer

De douane publiceert de nieuwe noodprocedure voor PLDA ingeval het INVOER-systeem uitvalt die vanaf 1 mei dit jaar van kracht wordt. In bijgaand document kan u de volledige tekst lezen.

Noodoproep PLDA Douane

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogisticsantwerpen1