OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Hoe staat het met de vrije wereldhandel?

Bron: EVO – Steven van Aartrijk – 17/02/16

De vluchtelingencrisis en dreiging van terreur zetten druk op de Europese samenwerking, met mogelijk negatieve gevolgen op de onderlinge handel. Ook in de rest van de wereld hebben (politieke) ontwikkelingen invloed op de vrije handel. Een overzicht.

Europa: op de proef gesteld

Dit jaar vierde Europa het dertigjarig bestaan van het verdrag van Schengen, ofwel de afspraak tussen landen - dat zijn er nu 26 - om de gemeenschappelijke binnengrenzen af te schaffen, waardoor vrij verkeer van personen en goederen mogelijk is. Ondanks dit jubileum is er in Europa allerminst sprake van een feeststemming. De massale toestroom van vluchtelingen en de recente reeks aanslagen door terroristen hebben druk gezet op de onderlinge afspraken. Na de aanslagen in Parijs pleitte de Franse president Hollande openlijk voor een tijdelijke schorsing van Schengen, zodat de grenzen beter kunnen worden gecontroleerd. De voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, had eerder al gewaarschuwd voor een mogelijke instorting van het verdrag als gevolg van de vluchtelingencrisis. Met het oog op de dreiging van terreurdaden is het volgens EVO-Fenedex zeer begrijpelijk dat landen verscherpte grenscontroles invoeren. Deze controles hebben echter wel gevolgen voor het goederenvervoer, met name over de weg. EVO hoopt dat het om tijdelijke ingrepen gaat en om maatregelen die de logistiek zo min mogelijk verstoren. Ook enkele andere ontwikkelingen hebben een ongunstige invloed op de gemeenschappelijke Europese markt. Zo werpt Hongarije administratieve drempels op bij export en komt er in Groot-Brittannië zelfs een referendum over de vraag of het land bij de EU moet blijven. Dit laatste zou vooral voor Nederland economisch slecht nieuws zijn, blijkt uit onderzoek van adviesbureau Global Counsel. Al met al kan worden gezegd dat Europa zich in zwaar weer bevindt en dat de samenwerking danig op de proef wordt gesteld. Dit pessimisme werd onlangs ook verwoord door Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie. Vorige maand zei hij tijdens een lezing dat hij zich kan voorstellen dat de Europese Unie uit elkaar valt. Hij riep de lidstaten dan ook op om zich te houden aan verdragen en overeenkomsten.

Turkije: protectionistische maatregelen

Turkije is de laatste jaren vaak omschreven als een economische groeibriljant. Het land zag in de afgelopen tien jaar buitenlands investeringen fors toenemen. De EU is voor Turkije de belangrijkste handelspartner. In 1995 kwam er tussen de EU en Turkije een zogenoemde douane-unie tot stand, wat onder meer betekent dat er geen tarieven worden geheven op onderlinge handel. In 2013 verraste Turkije de Europese landen echter met extra invoerheffingen op onder meer textiel, kleding en schoeisel. Dat werd dit jaar nog eens uitgebreid met zeven nieuwe productcategorieën, waardoor bijvoorbeeld huishoudelijke apparatuur, lederen tassen, lampen en tapijten veel duurder zijn geworden. Extra douanerechten kunnen oplopen tot wel vijftig procent. De heffingen moeten ten goede komen aan de Turkse economie en hebben dus een protectionistisch karakter. EVO-Fenedex heeft de problematiek aangekaart bij het Nederlandse kabinet en bij de Europese Commissie in Brussel. Dat Europa in de vluchtelingencrisis nu deels afhankelijk is geworden van het vluchtelingenbeleid van Turkije helpt niet mee om de situatie op te lossen. Zo werken de EU en Turkije ten tijde van het ter perse gaan van dit blad aan een plan waarbij Turkije zijn grenzen beter sluit zodat de vluchtelingenstroom naar Europa afneemt. In ruil hiervoor zou Turkije drie miljard euro krijgen.

Rusland: handelsoorlog

In 2014 stelde de Europese Unie sancties in tegen Rusland naar aanleiding van de annexatie van de Krim en het conflict in Oekraïne. Zo mogen bijvoorbeeld bepaalde goederen die worden gebruikt in de olie- en gasindustrie niet meer worden geëxporteerd naar Rusland. Tegenmaatregelen lieten niet lang op zich wachten. Rusland stelde invoerverboden in voor onder meer groente en fruit. Het onafhankelijke onderzoeksinstituut SEO Economisch onderzoek voert momenteel een onderzoek uit naar in hoeverre Europese bedrijven zijn geraakt door de wederzijdse sancties. De resultaten van dit onderzoek zullen worden gebruikt door EVO-Fenedex om een overzicht te krijgen van de belangrijkste knelpunten. Afgezien van de genoemde sancties is Rusland sowieso een lastige markt, stelt EVO-Fenedex. Het is een grillig land dat bestaat uit allemaal verschillende regio’s met eigen douanekantoren. Bij in- en uitvoer is het dan ook vaak onduidelijk welke documenten nodig zijn. Omdat het momenteel in Rusland economisch iets minder goed gaat, wordt de markt minder interessant voor Westerse bedrijven.

VS en Canada: belangrijke handelspartners

De Verenigde Staten en Canada zijn belangrijke handelspartners voor Europa: de handel tussen de VS en de EU bedraagt jaarlijks achthonderd miljard euro en de EU is de op een na grootste handelspartner van Canada. Als het in de wereld onrustig is, hebben deze economische blokken de neiging dichter naar elkaar toe te kruipen, zo constateert EVO-Fenedex. Momenteel wordt er hiertoe ook een poging gedaan met TTIP, het nieuwe handelsverdrag in wording dat onder meer importtarieven over en weer zou wegnemen. Over de gevolgen van TTIP lopen de meningen uiteen. Het kabinet stelt dat er voordelen kunnen kleven aan dit nieuwe verdrag. Omdat importtarieven tussen de handelsblokken wegvallen, worden geïmporteerde Amerikaanse en Canadese goederen goedkoper. De koopkracht van de burger zou dan ook toenemen. Een groei van de internationale handel, zo stelt het kabinet, zorgt voor stijgende omzetten bij Nederlandse bedrijven. Dit kan weer zorgen tot meer investeringen van bedrijven, wat weer kan leiden tot nieuwe banen. Uit onderzoek zou blijken dat TTIP Nederland tussen de 1,4 miljard tot 4,1 miljard euro oplevert.

Iran: interessante afzetmarkt

Afgelopen zomer werd er een akkoord gesloten tussen Iran en de economische wereldmachten Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk en Groot-Brittannië. In ruil voor een afbouw van het Iraanse nucleaire programma, beloven de grootmachten de huidige economische en financiële sancties af te bouwen. De sancties waren ingesteld uit vrees dat Iran een kernwapen produceert. Als Iran zich aan de belofte houdt, wordt de opening van de Iraanse markt voorzien in het voorjaar van 2016. In Iran leven zo’n tachtig miljoen mensen in relatieve welvarendheid. Om die reden is het land voor veel bedrijven een interessante afzetmarkt, bijvoorbeeld voor Nederlandse machines. Omdat de handel met Iran al vele jaren stil ligt, hebben bedrijven daar geen logistieke en handelscontacten meer. Bedrijven die de handel met Iran willen oppakken, moeten dan ook de nodige voorbereidingen treffen. Begin volgend jaar organiseert EVO-Fenedex een discussiebijeenkomst over dit onderwerp voor leden.

China: steeds meer een vestigingslocatie

China wordt steeds aantrekkelijker als afzetmarkt of vestigingslocatie in plaats van productielocatie, want hoewel het land nog veel armoede kent, is er ook sprake van een groeiende middenklasse. China wordt daardoor als vestigingsland te duur in vergelijking met andere landen in de regio, maar als afzetmarkt wordt het land steeds interessanter. Een voorbeeld hiervan is Ahold, dat onlangs een eigen webwinkel opende in China. China weert formeel geen buitenlandse producten, maar in de praktijk kan handel met het land weerbarstig zijn. Dat komt door de veelheid aan diverse regio’s, die allemaal hun eigen regels en formaliteiten hanteren.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1