OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Herziening douanewet; verladers moeten zorg dragen voor correcte datavoorziening

Bron: Port of Antwerp - 04/02/14

Dankzij een aanpassing van de douanewet kunnen scheepsagenten in de toekomst als directe vertegenwoordiger optreden en zullen ze niet langer automatisch aansprakelijk zijn bij het indienen van een douaneaangifte.

Recentelijk besliste de ministerraad om een herziening van de Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen (AWDA) door te voeren. Eén van de belangrijkste aanpassingen is de invoering van directe vertegenwoordiging door douane-expediteurs en scheepsagenten. Dat houdt in dat ze voortaan in naam en voor rekening van de opdrachtgever optreden. De wetswijziging moet wel nog naar de Raad Van State en goedgekeurd worden door het parlement, wat nog voorzien is binnen deze legislatuur.

De Antwerpse havengemeenschap is al langer vragende partij voor de toepassing van de directe vertegenwoordiging zoals ook het geval is in onze buurlanden. Voorheen traden scheepsagenten en douane-expediteurs als indirecte vertegenwoordiger op bij het indienen van de douaneaangifte en konden zij ook aansprakelijk gesteld worden als er onregelmatigheden in de aangifte vastgesteld werden.

Vorig jaar gingen het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Alfaport, VEA (Vereniging voor Expeditie, Logistiek en Goederenbelangen van Antwerpen) en ASV (Antwerpse Scheepvaartvereniging) al de dialoog aan met het Ministerie van Financiën en de Belgische douane. Toen werd een douanebeleidsplan opgesteld waarin een herziening van de douanewet werd opgenomen en een gefaseerd traject werd uitgestippeld.

De eerste fase werd begin dit jaar goedgekeurd door de ministerraad. Het principe van directe vertegenwoordiging wordt ingevoerd. In de komende maanden zullen een aantal criteria inzake erkenning, beroepsbekwaamheid en borgstelling vastgelegd worden in een ministerieel besluit.

In een tweede fase zullen naast strafrechtelijke ook administratieve sancties ingebouwd worden. De douane heeft aangegeven om in de toekomst rekening te houden met het intentionele element zodat het mogelijk wordt om inbreuken op de douanewetgeving zonder intentioneel element met een administratieve sanctie te bestraffen. Hierover is een Europese richtlijn in de maak waarin het intentioneel element wordt verduidelijkt. Deze richtlijn zal als basis dienen voor de tweede fase van herziening.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1