OTM Belgian Shippers' Council

logistieke opleidingen1

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Invoering van shiften bij Douane en Accijnzen

Bron:  Francis Adyns, Florence Angelici - 26/07/13douanebeambte

Op 1 januari 2014 wordt gestart met het werken in shiften bij de Douane  & Accijnzen. Hierbij zijn in totaal 800 douaniers betrokken, waarvan 385 nieuw gerekruteerden.
De wervingen hiervoor verlopen vlot, duizenden geïnteresseerden dienden zich aan bij Selor en vandaag zijn reeds 440 kandidaten geslaagd  voor de testen (23 niv. A, 191 niv. B en 226 niv. C). Vanaf deze maand starten de eerste opleidingen om de nieuwe collega’s klaar te stomen tegen 1 januari.

Ook de interne kandidaturen, dit zijn de personen die nu reeds bij Douane & Accijnzen werken en zich vrijwillig kandidaat stellen om in shiften te werken en dit voor een periode van minimum 12 maanden, lopen binnen. 

Voor alle diensten die in shiften zullen werken werden werkschema’s opgesteld. Daarbij werd rekening gehouden met de aard van het werk (bv. lucht- of zeehaven), de spreiding van het werk over de dag en week, en in de mate van het mogelijke, met de wensen van het personeel. Zo is het aantal weekends dat maximaal moet worden gewerkt beperkt tot 1 weekend op 3. Op veel plaatsen is dit zelfs beduidend lager.
Om bij de verloning  rekening te houden met het aantal weekends die zullen moeten worden gewerkt,  is er, bovenop de vaste shiftvergoeding van 10, 15 of 20 %, een initiatief genomen om te voorzien in een “weekendpremie, berekend per gepresteerde weekenddag. Dit dossier kreeg een gunstig advies van de Inspectie van Financiën.


België is de logistieke draaischijf van Europa. Ploegenarbeid van de douaniers is dus van cruciaal belang voor het Europese goederenverkeer waarbij 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 transport naar België en Europa mogelijk moet zijn

O.T.M Partners

nwLogoPortOfAntwerp

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogisticsantwerpen1