OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Het meerjarenplan van de Europese Commissie (MASP)

Excise Movement Control System (EMCS)

bron: maart 2010 - Stream Software
Op 1 april 2010 treedt de volgende fase van het meerjarenplan van de Europese Commissie (MASP) in werking.

Het betreft de algemene regeling inzake accijnzen, met name het geautomatiseerde systeem "EMCS" (Excise Movement Control System). Met dit systeem wordt het papieren AGD (Administratief Geleidedocument) vervangen door het elektronisch document (e-AD).

Vanaf 1 april zijn de aangevers verplicht een elektronisch ontvangen EMCS-bericht ook elektronisch te beantwoorden.

  • Deze verplichting geldt echter enkel voor AANKOMENDE ELEKTRONISCHE zendingen.
  • De verplichting geldt bijgevolg niet voor aankomende zendingen begeleid van een AGD op papier.
  • De verplichting geldt ook niet voor VERTREKKENDE zendingen.

De mogelijkheid om aankomende zendingen elektronisch te beantwoorden bestaat tot nader bericht enkel

via de website van de douane. De gebruikers, die een zending begeleid van een elektronisch bericht aangemeld krijgen, kunnen in de eerste periode bijgevolg enkel gebruik maken van de web-toepassing van de Douane om het lossingsrapport in te sturen.

In het rondschrijven dd 15/03/2010 in bijlage werd door de administratie medegedeeld welke procedure dient gevolgd te worden om op hun website te kunnen aanloggen.

Vanaf 22/03 is het mogelijk om op de website van de Sociale Zekerheid aan te loggen om de EMCS WEB-toepassing te activeren. Alhoewel de testomgeving reeds ter beschikking is en er berichten naartoe kunnen gestuurd worden, is het testsysteem nog niet in staat antwoordberichten terug te sturen. De oorzaak hiervan is dat de gebruiker zich via de Web-applicatie van de Sociale Zekerheid moet aanmelden en daar moet kiezen op welk adres en op welke wijze hij zijn antwoordberichten wenst te ontvangen: email met XML of rechtstreeks via een B2B-adres.

Momenteel is email de enige mogelijkheid. Rechtstreeks doorsturen naar het B2B-adres zal pas na 15 april beschikbaar zijn (na een update van de Web-applicatie van Sociale Zekerheid). De Administratie zal de nodige flexibiliteit aan de dag leggen om de gebruikers toe te laten zich in regel te stellen en het bericht via de website van de douane te beantwoorden.

Op woensdag 5/5 om 10.00 h zal in Brussel een eerste opvolgingsvergadering voor alle leden van CRSNP bij de Douane gehouden worden om de eerste testen te evalueren en een procedure af te spreken om aankomende berichten in de testomgeving te kunnen ontvangen en verwerken.

Louter ter info melden wij u dat volgens de regelgeving de gebruiker tot 5 dagen na aankomst van de goederen tijd heeft om zijn lossingsrapport in te sturen.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1