OTM Belgian Shippers' Council

beeld met logos Hackathon2 1

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Haven

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Extra capaciteit in Antwerpse haven: nodig tegen 2021

havenlogistiek deurganckdokBron: Havenbedrijf Antwerpen – Kurt Tuerlinckx – 08/04/16

De haven van Antwerpen heeft bijkomende capaciteit nodig. Tot deze weinig verrassende conclusie is een studie van de Universiteit Antwerpen gekomen. Want zowel uit de Invullingsstudie voor de Ontwikkelingszone Saeftinghe als in de evolutie op de haventerminals zelf was dit de voorbije jaren duidelijk geworden. Meer nog, er moet nu effectief werk van worden gemaakt gezien de Antwerpse haven best tegen 2021 over de eerste fase van het Saeftinghedok beschikt. En dus zeker niet te wachten tot 2022 of 2030 om een beslissing te nemen.

De haven van Antwerpen zag het afgelopen jaar zijn marktaandeel in de containermarkt groeien. In vergelijking met 2014 werden er 7,5% meer containers overgeslagen tot 9,6 miljoen TEU. Het Deurganckdok zal de verdere groei in de behandeling van containers de komende jaren moeten opvangen. Te beginnen met de overstap van MSC van het Delwaidedok die dit jaar gebeurt. Bij een groei van de containertrafiek met 4% à 5% op jaarbasis heeft de haven nieuwe behandelingscapaciteit nodig vanaf 2021.

Bovendien moet je rekening houden dat de containerwereld steeds meer gedomineerd wordt door superschepen. Gelukkig kunnen ze Antwerpen binnen en buiten. Maar het Delwaidedok achter de sluizen is daarbij geen optie meer voor een performante dienstverlening.

Als we al deze elementen samenbrengen, is het absoluut noodzakelijk dat de Antwerpse haven écht in 2017 met de eerste fase van het Saeftinghedok kan beginnen. De haven kan het zich niet veroorloven dat een beslissing over de extra capaciteit pas in 2022 wordt genomen en men pas daarna met de uitvoering start.

De haven van Antwerpen heeft vorig jaar in mei de Invullingsstudie voor de Ontwikkelingszone Saeftinghe aan de Vlaamse regering overhandigd. In het eerste deel bekijkt de impactanalyse de ruimtevraag voor maritieme overslag, overslaggebonden logistiek en zeehavengebonden industrie. Daaruit blijkt dat er ten laatste tegen 2021 nood is aan een eerste fase van de Ontwikkelingszone Saeftinghe, inclusief eerste deel Saeftinghedok. Uit het tweede deel, de maatschappelijke kostenbatenanalyse die vorig jaar is opgesteld, wordt nog meer duidelijk dat het optimale tijdstip voor de realisatie van fase 1 zo snel als technisch haalbaar is. En dat het bovendien gaat over een maatschappelijk rendabel project.

Sense of urgency

Er is dus een duidelijke sense of urgency vanuit sociaaleconomische overwegingen. Voor de klanten van de haven en voor de Vlaamse economie in het algemeen.

Het gaat hier zowel om de toekomst van Antwerpen als containerhaven als van het brede platform van industrie, maritiem en logistiek dat samensmelt in de haven. De niet-tijdige beschikbaarheid van het Saeftinghedok heeft zowel binnen als buiten het havengebied destructieve gevolgen.

Zo verzwakt, in het natuurlijke en Vlaams-Belgische achterland, de concurrentiepositie van de talrijke bedrijven die op Antwerpen aangewezen zijn voor hun import- of exportstromen.

Wie de verdere ontwikkeling van de haven afremt, blokkeert de weg voor de vele bedrijven die impulsen geven aan de Vlaamse economie.

Het economisch samenwerkingsakkoord tussen de havens van Antwerpen en Zeebrugge, dat november 2015 in Chili werd afgesloten bevestigt bovendien de noodzaak van het Saeftinghedok.

O.T.M Partners

nwLogoPortOfAntwerp

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

uw logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogistics2019