OTM Belgian Shippers' Council

hackathon3logo500pix

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Haven

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Antwerpse haven zit ook niet te wachten op nieuwe Europese waakhond

luc-arnoutsBron: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpe, – Luc Arnouts – 29/05/15

Evenals de haven van Rotterdam volgt de haven van Antwerpen met argusogen het Europees debat omtrent de invoering van Europese havenregelgeving. Het risico dat door deze nieuwe wetgeving een speciale haventoezichthouder in het leven zou worden geroepen leek volgens de haven van Antwerpen eerder klein, althans als we naar het standpunt van de Europese transportraad kijken waarin net dit onderdeel van de Commissievoorstellen grondig werd bijgestuurd.

Een nieuw te creëren waakhond hoeft helemaal niet vermits in de meeste lidstaten die functie al wordt ingevuld door bestaande toezichthouders, in alle onafhankelijkheid van de havens en van de beleidsvoerende overheidsorganen. Zo is er, wat de Vlaamse havens betreft, de Vlaamse Havencommissaris die in alle onafhankelijkheid toezicht uitoefent op de wettigheid van de beslissingen die de havenbesturen nemen. Er is dus ook wat Antwerpen betreft geen nood aan nieuwe instituten.

Wat de voorstellen tot de markttoegang betreft is de haven van Antwerpen van oordeel dat niet alle, door de Commissie opgesomde lijst van diensten per definitie binnen de economische sfeer moeten georganiseerd zijn. Sommige diensten zoals de loodsdiensten bijvoorbeeld, die van kapitaal belang zijn voor een veilige en vlotte verkeersafwikkeling, blijven beter buiten de scope van de verordening. Ook begrijpt de haven van Antwerpen de Commissie niet goed wanneer deze voorstelt om het uitvoeren van baggerwerken, een activiteit die toch in wezen inherent is aan het onderhoud van een waterinfrastructuur, binnen de marktsfeer te plaatsen. Ook meent de haven van Antwerpen, samen met vele andere havenbeheerders, dat de goede organisatie van die havendiensten, inclusief het vaststellen van de voorwaarden waaronder die plaatsvinden best in handen blijft van de havenbeheerders zelf.

De Commissie lijkt wat dit betreft zichzelf tegen te spreken. Enerzijds bewierookt ze het belang van havenbeheerders die als autonome instanties opereren, anderzijds wil de Commissie die autonomie juist aan banden leggen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het beleid dat de havenbeheerders voeren omtrent het vastleggen van infrastructuurheffingen, waar de Commissie als het ware in de plaats lijkt te treden van de havenbeheerders zelf. De Commissievoorstellen zijn dus ongetwijfeld voor verbetering vatbaar.

O.T.M Partners

nwLogoPortOfAntwerp

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

uw logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogistics2019