OTM Belgian Shippers' Council

hackathon3logo500pix

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Haven

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Het economische belang van de Belgische havens - Flashraming 2013

Bron: Nationale Bank van België – 21/10/14

Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid in de Belgische havens, publiceert de Nationale Bank sedert 2006, iets meer dan zes maanden vóór de exhaustieve statistische publicatie van de resultaten, een flashraming op basis van de tot eind augustus neergelegde jaarrekeningen.
Opmerking: de cijfers met betrekking tot het jaar 2013 zijn ramingen aan de hand van statistische technieken. De definitieve cijfers die in het voorjaar van 2015 zullen worden gepubliceerd, kunnen derhalve lichtjes van deze resultaten afwijken.

Wat de werkgelegenheid in de maritieme cluster betreft, werden vrijwel overal negatieve evoluties waargenomen. Zeebrugge vormt hierop een uitzondering waar de tewerkstelling in dit cluster nagenoeg onveranderd bleef. In de niet-maritieme cluster werd de sterkste groei opgetekend in de haven van Antwerpen. Hierbij dient echter te worden vermeld dat dit gunstige resultaat in belangrijke mate gevolg was van ondernemingen die voorheen buiten het havengebied gelokaliseerd waren en die zich nu binnen het havengebied hebben gevestigd. De werkgelegenheid in de niet-maritieme cluster in de havens van Luik en Zeebrugge werd aangetast door enkele reorganisaties.

Het onzekere economisch klimaat bleef ook in 2013 op de goederentrafiek wegen. De bescheiden toename met 0,9 % is vooral het resultaat van een sterke groei in de vloeibare bulk in de haven van Antwerpen. Die groei maakte in Antwerpen het verlies aan trafiek in de andere goederencategorieën goed. In alle andere havens ging globaal de trafiek er op achteruit. Door het verder wegvallen van de roro-activiteit werd een aanmerkelijke relatieve daling in de haven van Oostende opgetekend. De trafiek in de haven van Luik blijft nog steeds de gevolgen van de sluiting van de warme fase bij ArcelorMittal dragen. De containeroverslag nam in Antwerpen af en in Zeebrugge was de toename gering. In die laatste haven nam het conventioneel stukgoed wel toe tegen de globale tendens in. Het roro-verkeer bleef in Zeebrugge nagenoeg onveranderd en nam toe in Gent en daarmee maakte die haven het verlies in het voorgaande verslagjaar goed. In de haven van Brussel, tenslotte, bleef de aarzelende economie de ontwikkeling van de trafiek, vooral van bouwmaterialen, sterk negatief bepalen.

Het volledig verslag kan u hier lezen: Verslag Nationale Bank Havens

 GoederenvervoerBelgischeHavensJ

 

 

O.T.M Partners

nwLogoPortOfAntwerp

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

uw logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogistics2019