OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

11e LandSec-vergadering op 25 januari bracht interessant nieuws

europakubusBron: OTM – Willem Buitenkamp – 29/01/16

In 2012 werd door de Europese Commissie (EC) een expertengroep onder de naam ‘Land Transport Security’ ingesteld die hen zou moeten assisteren in het formuleren en implementeren van EU acties, gericht op het ontwikkelen van beleid op het gebied van beveiliging van het transport over land. De experten zijn vertegenwoordigers van de lidstaten en van organisaties die met landtransport te maken hebben. Op dit moment vertegenwoordigd OTM als expert het European Shippers’ Council. De laatste vergadering bracht interessant nieuws.

Waarom specifiek de beveiliging van landtransport? Omdat de EC meende dat lucht- en zeevracht, met als speerpunt de terroristische dreiging, afdoende was beveiligd terwijl dit voor weg- en spoorvervoer niet het geval was. De expertengroep maakte vanaf dag 1 duidelijk dat ook de misdaad volledig in de debatten moest worden meegenomen want op dat moment leed het wegtransport al zo’n 8 miljard schade per jaar aan -voornamelijk- ladingdiefstal, terwijl ook in het spoorvervoer allerlei soorten van diefstal aan de orde waren. Die boodschap kwam goed over en misdaad werd mee op de agenda geplaatst.

Nog niet zo lang geleden werd in LandSec ook de zogenaamde ‘cyber crime’ belangrijk en op dit moment zijn er allerlei ontwikkelingen in de EU om de (wereldwijde) computernetwerken te beveiligen, omdat ook landtransport niet meer zonder deze virtuele wereld kan functioneren.

In deze laatste LandSec-vergadering werd meegedeeld dat:

  •  De EC een database gaat instellen voor alle gerapporteerde diefstal in het wegtransport.
  •  Leen belangrijk onderdeel voor de databasewerkgroep zal zijn.
  •  Door de vele ‘interfaces’ in de supply chain is landtransport kwetsbaar en inbraak daarin kan zelfs leiden tot bedreiging van de economie. Er komt daarom een ‘risk management framework’ waaruit bepaalde leidraden ontwikkeld zullen worden voor zowel de lidstaten als belanghebbenden in de transportindustrie.
  •  Belangrijk is dat er een Richtlijn in ontwikkeling is, de NIS (Network and Information Security) die dit voorjaar door het Europese Parlement en Ministerraad gaat. Transport wordt daarin erkend als een (niet te missen) essentiële dienstverlening en gaat onder deze NIS vallen. Lidstaten moeten een lijst aanleggen van essentiële bedrijven en gaan daarvoor regels vastleggen over systeembescherming en incidentenrapportage. De grote vraag is of zekere grote transportbedrijven daar ook onder gaan vallen.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1