OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

O.T.M. stuurt een brief aan Herman Van Rompuy met als onderwerp de ondertekening van Rotterdam Rules.

Bron O.T.M. 14 september 2009

Op het einde van deze maand is er een bekrachtiging voorzien van een internationaal conventieproject voorgesteld door Uncitral (United Nation Commission on International Trade Law). Deze ondertekening zal plaatsvinden in Rotterdam, vanwaar de benaming van dit project "Rotterdam Rules".

O.T.M., Belgian Shippers' Council, de organisatie die de belangen van de Belgische verladers verdedigt, d.w.z. de verantwoordelijken voor transport en logistiek van de Belgische bedrijven, vraagt u met aandrang om dit project niet goed te keuren. Als vertegenwoordigers van de Belgische verladers, is O.T.M. aangesloten bij ESC (European Shippers' Council), die op haar beurt ongeveer 100.000 Europese bedrijven vertegenwoordigt.

O.T.M. heeft dus de strijd die ESC voert met behulp van gespecialiseerde juristen, sinds diverse jaren, ondersteund. De onderschreven besluiten zijn opgenomen in de "Position Paper" in bijlage.

Uit dien hoofde vragen wij u om niet uw handtekening te plaatsen onder deze conventie en wel om twee hoofdredenen:

./..

1) Zij is soms tegenstrijdig met grote internationale conventies getekend door België (de regels Den Haag-Visby voor het maritiem transport en de CMR conventies of CIM voor het transport per land van het bedrijf tot aan de boot en vice-versa).

2) Zij vormt, in vele opzichten, een sprong achteruit wat betreft de belangen van onze bedrijven die te maken hebben met maritiem transport.

Graag wensen wij ook uw aandacht te vestigen op het volgende. De Franse verladers delen de mening van hun Belgische collega's en hebben hun standpunt ten opzichte van "Rotterdam Rules" aan hun regering kenbaar gemaakt. Deze zal NIET tekenen in Rotterdam (Duitsland trouwens ook niet). Daarenboven heeft de Europese Commissie een Europees voorontwerp aangekondigd na een negatieve evaluatie van "Rotterdam Rules".

Wij rekenen op uw begrip voor de stellingname van O.T.M. en voor de negatieve uitkomst van dit project voor een Belgische economie die betrokken is bij de export en import van goederen. Graag zijn wij bereid onze standpunten en argumenten in een persoonlijk onderhoud toe te lichten.

Onze betrokkenheid in acht nemend, danken wij u voor uw aandacht.

Met beleefde groeten,

Nik Delmeire

Voorzitter

Bijlage: ESC Position Paper

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1