OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

O.T.M. richt een schrijven naar Kris Peeters betreft de oprichting van CCS.

Bron: O.T.M. 2 juli 2009

We hebben met veel interesse de berichten gelezen rond de oprichting van de vzw CCS. O.T.M. is uiterst tevreden met dit initiatief omwille van twee redenen:

  1. het project is gebaseerd op samenwerking tussen verschillende stakeholders en samenwerking is de enige juiste manier om van Vlaanderen die slimme draaischijf te maken;
  2. de verhoging van de efficiëntie van logistieke/transportprocessen zal uiteindelijk onze leden (de verladende industrie) ten goede komen.

Anderzijds kunnen we niet 100 % tevreden zijn; er ontbreekt nl. één belangrijke partner met name de Verlader.

Het is immers de Verlader die uiteindelijk de rekeningen aan de logistieke dienstverleners zal betalen. Het is ook de Verlader die dagdagelijks sleutelt aan thema's zoals logistieke kostenbeheersing, reductie van voorraden en de bijhorende kapitaalbinding, vermindering van transittijden, servicelevels, keuze van de juiste transportmodus,... Al deze aspecten worden gemeten, geanalyseerd en uiteindelijk beoordeeld in functie van de vooropgezette KPI's en de daarbij horende doelstellingen. De graad van succes wordt echter in zeer sterke mate bepaald door externe factoren zoals bvb. de performantie van de logistieke operatoren (bvb. doorlooptijden in de havens). Logistieke operatoren zijn zich vaak niet bewust hiervan enerzijds en anderzijds vindt de Verlader niet steeds het geschikte middel om deze operatoren actief bij de problematiek te betrekken.

Het feit dat Verladers en Logistieke Dienstverleners per definitie anders omgaan met Logistiek en daardoor te weinig bijdragen tot het realiseren van de "slimme draaischijf" is eveneens een belangrijk gegeven. In zwart-wit uitgedrukt is het namelijk zo dat Logistieke Dienstverleners/Operatoren hun geld moeten verdienen met wat ze aan te bieden hebben en dus enkel geïnteresseerd zijn in intelligente logistieke concepten als dit voldoende
omzet/winst oplevert. Verladers daarentegen beschouwen logistiek uiteraard als essentieel, maar wensen de kosten hiervan tot een minimum te beperken weliswaar met optimale serviceverlening.

Deze tegenstelling geeft volgens ons aanleiding tot prijsconcurrentie zonder weerga waardoor logistieke dienstverleners zich beklagen over het feit dat ze weinig verdienen en dat Verladers menen dat ze geen kwaliteit en geen creativiteit aangeboden krijgen! Het kan echter anders; er zijn voldoende Verladers en dienstverleners die "win-win oplossingen" uitwerkten waarbij iedereen in de keten die toegevoegde waarde verkrijgt die men zocht. Er wordt wellicht onvoldoende ruchtbaarheid aan gegeven !

"Win-win oplossingen bereikt men echter alleen met een 360° benadering. De oprichting van de VZW vormt een unieke kans om deze thema's van bij de start vanuit een 360 graden (net zoals een draaischijf ook 360° heeft) oogpunt te benaderen en om zo samen te groeien naar intelligente logistieke processen die gerealiseerd worden aan de laagst mogelijke "Total Cost of Ownership". Maar een 360 graden zicht vereist dat er aan tafel plaats wordt gemaakt voor de Verladers. O.T.M. voelt zich geroepen om deze plaats in te nemen.

Bij onze laatste ontmoeting, nl. de uitreiking van de O.T.M. -award op 14 maart ll., zei u: "Bel me maar, als er iets is". Bij deze halen we graag deze "Wild Card" uit onze binnenzak en vragen we u vriendelijk om een gesprek.

Bij die gelegenheid zou dan ook de samenwerking tussen het VIL en O.T.M. kunnen besproken worden; immers het VIL wenst Verladers op te nemen in hun Raad van Bestuur. Beide thema's betreffen "De stem van de Verlader". Dat dit nauw aan ons hart ligt, kan u ondermeer afleiden uit het editoriaal in bijgevoegd magazine.

Tenslotte willen we uzelf en uw ploeg proficiat wensen met de behaalde verkiezingsresultaten en wensen we u niet alleen veel succes bij het vormen van de nieuwe regering, maar uiteraard ook bij het regeren zelf.

Met de meeste hoogachting,

Nik Delmeire

Voorzitter O.T.M.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1