OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Belangenverdediging

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Verladers werken mee aan het Onderzoek Slimme Logistiek

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen werkt in opdracht van het Antwerpse provinciebestuur aan een grootschalig project (Logistiek Platform Antwerpen - LPA) rond versterking en verankering van de logistieke sector. Hierbij zoekt het LPA ook aansluiting bij Vlaamse initiatieven zoals Flanders Logistics en wordt er afgestemd met gelijkaardige projecten in de andere Vlaamse provincies.  Eén van de belangrijkste doelstellingen van het LPA is de realisatie van de zogenaamde Showcase Slimme Logistiek: een state of the art bedrijventerrein, gericht op innovatieve logistieke processen. Dit met duurzaamheid en efficiëntieverbetering op het oog. Nik Delmeire, voorzitter van OTM, was één van de leden van de werkgroep Slimme Logistiek die het concept van dit nieuwbakken terrein heeft uitgetekend. 

De conceptfase is achter de rug en momenteel werkt POM Antwerpen aan een businessplan dat één en ander moet kwantificeren. Een belangrijk onderdeel van dit businessplan is een benchmark met de huidige logistieke activiteit. Men is zich ervan bewust dat slimme logistiek een hogere investeringskost impliceert, maar anderzijds ook een optimalisatie en dus kostenreductie zal genereren. Finaal zou dit project zowel de logistieke processen moeten verduurzamen als de kostenstructuur van de bedrijven verbeteren. De lopende benchmark dient als nulmeting voor de prestaties van het slim logistiek terrein. 

Voor het onderzoek werden 4 clusters gedefinieerd: Fashion, FMCG, Pharma en Electronics. Voor elke cluster is POM Antwerpen op zoek naar bedrijven die belangrijke stromen genereren om met hen, aan de hand van een vraaggesprek, zicht te krijgen op hun verwachtingen ten aanzien van een innovatief bedrijventerrein. Daarnaast proberen we ons een beeld te vormen van de huidige logistieke structuren op bedrijfsniveau. 

Zoals u ziet zijn de verladers een belangrijke doelgroep in het onderzoek. De onderzoekers stellen dat zij het zijn die de logistieke stromen genereren en om die reden spelen ze een cruciale rol bij de realisatie van de Showcase Slimme Logistiek.

Via OTM vraagt POM Antwerpen dan ook of u aan dit onderzoek zou willen meewerken. POM Antwerpen garandeert uiteraard dat alle verkregen informatie strikt vertrouwelijk blijft. Als u hier tijd voor wil vrijmaken, komt projectmanager Peter Druyts (coördinaten hieronder) graag tot bij jullie voor een gesprek. De vragenlijst zou op voorhand worden doorgestuurd.

Peter Druyts

Expert

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen

Lange Lozanastraat 223 | 2018 Antwerpen

T +32 3 240 68 77 M +32 473 36 20 75 F +32 3 240 68 68

WWW.POMANTWERPEN.BE

Klik hier voor Programma en inschrijven 

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1