OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Bedrijfsleven steunt gezamenlijke vaststelling stikstofarm vaargebied in Noord- en Oostzee

logistiek.stikstofBron: OTM - Lennart Heip - 14/10/16

Noordzee landen verenigd in de ‘North Sea NECA consultation group’ zijn vanaf 2010 veelvuldig bijeen gekomen om te spreken over de introductie van een NECA (Nitrogen Emission Controlled Area) gebied in de Noordzee. Uit door landen gezamenlijk uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek zou blijken dat door de invoering van een NECA in de Noord- en Oostzee de stikstofemissies met een derde zullen afnemen in 2030. Met de instelling van een NECA dienen nieuw te bouwen schepen vanaf een bepaalde vast te stellen datum te voldoen aan de strengste emissienormen voor stikstof, de zogenoemde Tier III normering.

De zeescheepvaart moet aan steeds meer en strengere milieueisen op het gebied van luchtemissies voldoen.
Het bedrijfsleven heeft dan ook voor de volgende zaken gepleit:

  1.  een gelijktijdige invoering voor de Noord- en Oostzee
  2. het feit dat dergelijke maatregel alleen voor nieuw te bouwen schepen zal gelden
  3. een ruime voorbereidingsperiode van minstens 3 jaar
  4. mogelijkheden om uitzonderingen te maken voor schepen welke werven bezoeken
  5. de uitgangspunten zoals beschikbare techniek, toepassing op nieuwe schepen en beschikbare infrastructuur stand houden. Een en ander kan getoetst worden tijdens formele evaluatiemomenten.

Tevens is aandacht gevraagd voor onderzoek naar kosteneffectiviteit en de mogelijkheid naar een potentiële modal shift. Nu deze onderzoeken zijn uitgevoerd steunen de bedrijfsorganisaties OTM, Alfaport, EVO, Deltalinqs en ORAM  dit voornemen aan de vooravond van de bespreking bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) tussen 24 – 28 oktober. Dit zal betekenen dat voor zeeschepen met een kiel, legdatum van 1-1-2021 of later moeten voldoen aan de zogenaamde TIER III normering. De TIER III normering is op dit moment te realiseren met een LNG motor en/of katalysator.

Meer info http://www.deltalinqs.nl/bedrijfsleven-steunt-gezamenlijke-vaststelling-stikstofarm-vaargebied-noord-en-oostzee

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1