OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Visie OTM, Belgian Shippers' Council m.b.t. kilometerheffing

Bron: OTM - Nik Delmeire - 06/04/16kilometerheffing tolwegen

Sedert de goedkeuring van de KM-heffing in 2015 en zeker sinds de invoering op 1 april 2016 heeft OTM met grote belangstelling alle berichtgevingen omtrent dit belangrijk thema opgevolgd. Meer zelfs, de leden werden vooraf degelijk geïnformeerd en er werd op constructieve manier met de vervoersfederaties overlegd.

OTM - Belgian Shippers’ Council wil hierbij als verladersorganisatie niet nogmaals het standpunt omtrent deze bijkomende taks voor de industrie herhalen, maar wil toch enige zaken duidelijk stellen.

De laatste weken zijn veel onheilspellende berichten verschenen over het gebruik van de OBU’S, het niet goed functioneren van de hard- en software, laattijdige leveringen van OBU’s, callcenters die onvoldoende of niet bereikbaar zijn en zo kunnen we verder gaan. De huidige problemen waren dus voorspelbaar en dan is het ontbreken van enig noodscenario, of Business Continuity Plan, des te schrijnender.

Verladende bedrijven en vervoerders worden hier nogmaals geconfronteerd met een systeem, dat niet op punt staat maar toch ondanks alle waarschuwingen van kracht wordt met terug nefaste gevolgen voor de bedrijfswereld en een beschadigd imago in het buitenland.

Aan de hand van diverse berichtgeving kan ook afgeleid worden dat de ambtenaren, die moeten toezien op de correcte betaling van de kilometerheffing, niet kunnen garanderen dat buitenlandse overtreders effectief beboet worden. Er bestaat immers geen sluitende verbinding met buitenlandse databanken, waardoor een valsspelende eigenaar uit een Oost-Europees land niet opgespoord kan worden (tenzij deze op heterdaad betrapt wordt en van de autoweg geplukt wordt). Hiermede wordt het oorspronkelijk doel van de buitenlandse transportondernemingen moeten betalen voor het gebruik van ons wegennet absoluut niet gehaald.

OTM kan bovendien op geen enkele wijze begrip tonen voor de blokkades die door ontevreden transportondernemingen georganiseerd worden. Dergelijke vorm van protest draagt niet bij tot een oplossing; integendeel. Betrokken transportondernemingen dreigen daardoor bovendien hun relatie die ze opbouwden met hun opdrachtgevers dermate te verstoren dat ze een verdere onderlinge samenwerking in het gedrang brengt.

Falende en/of ontbrekende apparatuur, gebrekkige of ontbrekende processen, afwezigheid van een noodplan en tot slot stakende vervoerders doen de goederenstromen stoppen. Heropstarten van de stromen, rechtzetten wat fout ging, zal weken duren en dit zal in de eerste plaats bij de verladers handen vol geld kosten. Verladers waren begripvol inzake de km-heffing, maar of dit, gezien de huidige onaanvaardbare situatie, zo zal blijven, valt ten zeerste te betwijfelen! Ongetwijfeld zullen ze niet bereid zijn om alle geleden kosten zelf te dragen.

Het imago dat België wilde opbouwen als "logistieke draaischijf " krijgt hiermee bovendien een zeer stevige deuk!

OTM vraagt de overheden met aandrang om zo spoedig mogelijk met alle betrokkenen een dialoog te starten en een daarbij horend actieplan uit te werken om een oplossing te bieden aan dit zorgwekkend probleem.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1