OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Ook proefproject e-CMR goedgekeurd door de Vlaamse regering

e CMR afvinken OTMBron: Flows – 5/02/16

De invoering van de elektronische vrachtbrief (e-CMR) in België is een stapje naderbij. Op 5 februari heeft de Vlaamse regering ingestemd met een proefproject in het nationaal wegvervoer voor een periode van drie jaar.
Vorig jaar raakte bekend dat een dergelijk proefproject in België in 2016 zou worden opgestart. In dat kader moeten vervoerders gebruik kunnen maken van een elektronische vrachtbrief of e-CMR als alternatief voor de papieren vrachtbrief.
Het project, dat door federaal minister van Mobiliteit Jacqueline Galant in haar beleidsnota werd beloofd, voorziet dat wegvervoersondernemingen gedurende drie jaar hun CMR-gegevens elektronisch zullen kunnen registreren en bewaren. Nadien volgt een evaluatie.

Ministerieel besluit

Om het project mogelijk te maken, moest het eerst gegoten worden in een ministerieel besluit waarin aangegeven wordt bij welk vervoer de e-CMR kan worden gebruikt en aan welke voorwaarden de wegvervoerondernemingen moeten voldoen om er aan deel te nemen. Tevens moest het de geldigheidsvoorwaarden van de e-CMR bepalen.
De Vlaamse Regering heeft nu dus ingestemd met "de wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 2014 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit over het goederenvervoer over de weg". Wel bepaalt ze dat die goedkeuring er is onder voorwaarde dat het Vlaamse Gewest inzage krijgt in de resultaten van het federaal pilootproject.
Wanneer het proefproject van start gaat, is nog niet geweten. Eerst moeten ook de Waalse en de Brussels regering het ministerieel besluit goedkeuren. Het is onduidelijk of dit reeds is gebeurd of niet.

Kostenbesparing

De bedoeling van de e-CMR is om niet alleen de administratieve lasten te verminderen voor de wegvervoerders, maar ook te zorgen voor een aanzienlijke kostenbesparing.
Volgens een berekening van het Nederlandse ministerie van Verkeer & Waterstaat kost een papieren CMR ongeveer 6,21 euro aan administratie. Met ongeveer 450 miljoen vrachtwagenbewegingen per jaar zou de e-CMR de logistieke sector in Nederland een jaarlijkse besparing opleveren van 675 miljoen euro.
In Europa zijn er nog maar negen landen die het bijkomend protocol van de e-CMR hebben ondertekend. Deze zijn Bulgarije, Denemarken, Letland, Nederland, Slowakije, Spanje, en Tsjechië, alsook Noorwegen en Zwitserland. Bij onze noorderburen is een proefproject reeds sinds 2014 aan de gang.

Toelichting door OTM

OTM is vanaf het begin betrokken bij de onderhandelingen met FOD Mobiliteit wegvervoer en zullen deze verder zetten totdat het Ministerieel Besluit in gans België wordt goedgekeurd.
Het project doorloopt dus momenteel de regelgevende procedure.
Vanaf de 1e dag van de maand volgend op die van de publicatie, kunnen kandidaturen voor deelname aan het proefproject worden ingediend.
Wij houden jullie op de hoogte van het verder vervolg. Zie ook al onze andere artikels over de e-CMR op deze rubriek op de website.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1