OTM Belgian Shippers' Council

hackathon3logo500pix

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Helpdesk

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Exoneratieclausule

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van OTM.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden kunnen ten alle tijde gewijzigd worden door OTM Belgian Shippers’ Council.

Informatie

De informatie op deze website strekt louter tot informatie. OTM streeft ernaar deze informatie te actualiseren op regelmatige basis, maar maakt geen aanspraak op volledigheid of juistheid van de informatie. OTM heeft de webpagina’s op deze website nauwkeurig samengesteld, en de informatie wordt te goeder trouw aangeboden. Deze informatie wordt verondersteld correct te zijn, maar OTM onderschrijft geen enkele verklaring of waarborg aangaande de volledigheid of accuraatheid van deze informatie. OTM zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van gelijk welke aard die resulteert uit het gebruik of het vertrouwen in (de juistheid van) de informatie op deze website.

Auteursrecht

Deze website en zijn inhoud zijn, in voorkomend geval, onderhevig aan het auteursrecht van OTM. Reproductie is toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden, voor zover de bron wordt vermeld en erkend. OTM claimt geen auteursrecht met betrekking tot officiële documenten of documenten in het publieke domein. Auteursrechten van derden op materiaal gevonden op deze website dienen –in voorkomend geval- gerespecteerd te worden.

Links

Links naar andere websites worden louter aangeboden ter facilitering van de gebruiker. Hieruit kan geen aansprakelijkheid voor, noch goedkeuring van, de informatie verleend op deze websites worden afgeleid in hoofde van OTM.

O.T.M Partners

nwLogoPortOfAntwerp

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

uw logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogistics2019