OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Topcoaches voor Toptalent

Helpdesk

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

TvTlogos2014Bron : OTM - Kris Buggenhoudt- 08/12/14

De afsluitingsbijeenkomst van de vorige editie, die plaatsvond in de gebouwen van de PXL, in aanwezigheid van rector Rik Torfs, is nog maar net achter de rug en we zijn al te gast voor de volgende editie in HoGent. Uit deze afsluiteditie herinner ik mij, naast de verbluffende realisaties van de topstudenten uiteraard, voornamelijk de uiteenzetting van Prof. Dr. Jack van der Veen, die zijn betoog richtte op de toekomstige uitdagingen van jonge logistiekers, die in deze snel veranderende wereld, dienen af te stappen van het planmatige, en vooral het volatiele aspect van onze samenleving dienen in te bouwen in hun aanpak, met name snel ageren op vragen uit de markt. De uitdagingen voor jonge logistiekers zijn er zeker en vast, en we zijn dan ook maar wat blij dat we vandaag 10 topstudenten mogen verwelkomen die bereid zijn de handschoen op te nemen...

Hogescholen

Maar, vooreerst stellen we de hogescholen aan u voor, die zoals ieder jaar weer hun best hebben gedaan om nieuw talent klaar te stomen, en de toppers aan te moedigen om de uitdaging aan te gaan om in het TvT programma te stappen.
Dit jaar hebben we voor het eerst de kaap bereikt van 10 hogescholen met afstudeerrichting Logistiek, die het TvT project steunen, hun deelname hebben bevestigd, en die dan ook TvT hebben gepromoot bij hun studenten.
Uiteindelijk hebben, na de toch wel strenge selectieproeven, 6 hogescholen één of meerdere deelnemende topstudenten in het project. Dit zijn de volgende hogescholen :

 •  HoGent
 •  Artevelde Hogeschool Gent
 •  PXL Hasselt
 •  KdG Antwerpen
 •  Thomas More Kortrijk
 •  EPHEC Brussel

De deelname van deze laatste Brusselse hogeschool, EPHEC, kan als een signaal worden gezien, meer nog, als een mijlpaal, dat TvT echt wel de nodige groei in zich heeft, en zich niet wenst te beperken tot het Vlaamse landsgedeelte. Welkom aan Dhr. Yves Dethier, ... als vertegenwoordiger van deze hogeschool.

Deelnemende bedrijven

Ook bij de deelnemende bedrijven zijn er de "vaste waarden", bedrijven die in alle of meerdere vroegere edities hebben deelgenomen, sommigen onder hen die zelfs een volgende deelname reeds in hun jaarlijks business plan hebben ingeschreven als onderdeel van hun HR-beleid . Zeer treffend was het bijvoorbeeld toen we eerder dit jaar tijdens de intervisie dag te gast waren bij BASF te Antwerpen, en de topstudenten tijdens de lunch werden vergezeld van vroegere TvT-studenten, die intussen vaste medewerkers van het bedrijf BASF zijn geworden.

Maar ook zien we ieder jaar een aantal nieuwkomers onder de bedrijven, die de weg naar TvT hebben gevonden. Dit doet ons geloven dat TvT meer en meer aan waarde geniet in de bedrijfswereld, en bedrijven het belang van dergelijke initiatieven meer en meer weten te waarderen.
Deze nieuwe bedrijven brengen ook steeds de nodige vernieuwende inzichten mee, inzichten die we maar al te graag meenemen in onze volgende edities.
Belangrijk te vermelden is ook, dat OTM, naast de geografische uitbreiding, ook op vlak van type bedrijven, breder wenst te gaan: we beperken ons niet langer tot verladersorganisaties en dienstverleners, maar wensen hierin ook het bredere spectrum in ogenschouw te nemen: overheidsinstanties en raadgevende organisaties en belangenorganisaties.

In dit kader zijn we zeer verheugd te kunnen aankondigen dat we dit jaar ook een project in portfolio hebben die geïnitieerd en gestuurd wordt door een belangenorganisatie, zijnde "ESC: The European Shippers' Council". Deelname van overheidsinstanties zijn niet ver weg, gezien de gesprekken die momenteel lopende zijn met meerdere van hen.
Op deze manier wenst OTM zich te verzekeren van deelname van het volledige bedrijfseconomische logistieke deelnemersveld.

Uit discussies met potentiële topcoaches, blijkt nog regelmatig dat er wat terughoudendheid is rond de benodigde tijdsbesteding van de topcoach richting topstudent. Doch, mijn steevaste overtuiging hierin blijft, dat de geïnvesteerde tijd van een topcoach in een toptalent, meer dan rendeert, en we mogen niet vergeten, dat de topcoach ook regelmatig terugkoppeling en richting krijgt rond zijn functioneren vanwege de topstudent... want we spreken tenslotte van toppers onder de logistiekers in spé...

In alfabetische volgorde, hebben we dit jaar deelnames van volgende bedrijven :

 • BASF
 • Carglass
 • Coca-Cola Enterprises Supply Chain
 • Coca-Cola Enterprises Cooler Services
 • Dockx
 • ECS
 • ESC
 • Essers
 • Havilogistics
 • Tereos

Studenten

En uiteraard zijn we ook nu al fier op onze topstudenten, waar het uiteindelijk allemaal om gaat: mensen met logistieke interesses, die we via deze weg een extra ondersteuning bieden om hun ambities waar te maken en hun carrièredromen achterna te jagen.
Ook dit jaar kunnen en zullen we opnieuw getuige zijn van hun talenten en gedrevenheden, en van hun uiteindelijke realisaties, projectopdrachten waarvan je het momenteel nog niet inzichtelijk hebt hoe deze aan te vliegen... en toch zullen we met z'n allen in juni volgend jaar getuige zijn van hun prachtige verwezenlijkingen...
De uiteindelijke selectie van topstudenten werd ook dit jaar opnieuw begeleid door 'Het Eigen Vermogen', het psychotechnisch bureau dat reeds van bij de aanvang de testen afneemt en de matching aanbeveelt, en hierbij eenieder nog steeds weet te verbazen van de interpersoonlijke inzichten over de studenten die hierin worden gecreëerd. 'Het Eigen Vermogen' steunt hierbij op een jarenlange ervaring met dergelijke programma's, niet alleen in België, maar ook in andere landen, zoals Nederland, Zweden en Duitsland, wat op zich ook vergelijkingsmogelijkheden biedt tussen de landen onderling.
Het TvT programma, heeft in grote bewoordingen volgende mijlpalen in petto :

 •  Engagement van bedrijven
 •  Engagement van hogescholen
 •  Engagement van studenten
 •  Competentietest
 •  Matching
 •  Kick-off event
 •  Enkele verplichte nummers voor studenten alvorens de stage begint:

                     o Cursus project management: 18 december KdG
                     o Studiereis: Troisdorf eind februari
                     o Intervisiedag: in de loop van de stageperiode
                     o Persoonlijk project
                     o Slotevent

In tussentijd, voorzien we net zoals vorig jaar, ook een sessie met alle topcoaches en Dick Wildeboer van het Eigen Vermogen met de bedoeling om de competentietesten nader toe te lichten, en de topcoaches een duidelijk beeld te scheppen van de profielen van hun topstudenten, en de richting van coaching die verwacht wordt. Deze sessie werd vorige editie als een succes ervaren en we wensen dit dus opnieuw op de agenda te plaatsen.

Ook met de hogescholen worden tussentijdse evaluatiesessies georganiseerd, met als doel een korte opvolging te verzekeren.

Duo's Bedrijf - Topcoach - Toptalentkick-off

Uiteraard stellen we u graag de door ons samengestelde duo's Bedrijf en Topcoach en Toptalent voor:

 •  Tereos met Topcoach Jochen De Pelecijn en Topstudent Bart Raes
 •  HaviLogistics met Topcoach Mario Geens en Topstudent Ilki Laevens
 •  ECS met Topcoach Marleen Verstraete en Topstudent Ward Van Den Abeele
 •  Dockx met Topcoach Mario De Bruyn en Topstudent Domin Deschutter
 •  ESC met Topcoach Daniel Jaetsch en Topstudent Zakaria Ghanimi
 •  Coca-Cola Enterprices Supply Chain met Topcoach Kristof Piette en Topstudent Matthias Martens
 •  Coca-Cola Enterprices Cooler Services met Topcoach Geert Mertens en Topstudent Michael Devriese
 •  Carglass met Topcoach Tim Berx en Topstudent Diederick Van De Casteele
 •  Essers met Topcoach Ingrid Medats en Topstudent Rik Vanstreels
 •  BASF met Topcoach Joost Naessens en Topstudent Floris Forrez

We wensen iedereen een topervaring toe met topresultaat!

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1