OTM Belgian Shippers' Council

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Logistieke opleidingen

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Ons programma is online! Wees er als de kippen bij en reserveer uw plaatsje in onze kwalitatief opleidingsaanbod!

7 nieuwkomers waarvan 4 douane-opleidingen!

Tevens kan u hiervoor genieten van speciale tariefvoorwaarden wanneer u lid wordt van onze organisatie. Daarnaast heeft u ook nog de mogelijkheid om via KMO-portefeuille of andere subsidie-organen een deel van uw opleidingskost terug te vorderen.

Download het printbare overzicht van alle opleidingen via onderstaande link.
Otm planning 2016 2017

De Incoterms 2010 zijn internationaal gebruikte termen die wereldwijd toegepast worden. Zij dragen bij tot het afsluiten van correcte en duidelijke handelstransacties. Misverstanden en dure juridische procedures kunnen hierdoor vermeden worden.

Waar en wanneer

Antwerpen: donderdag 29/09/2016
Gent
: Nieuwe datum - donderdag 23/05/2017
Antwerpen - ALM – Filip Williotstraat 9 - 2600 Berchem
Gent - Auberge du Pêcheur - Pontstraat 41 - 9830 Sint Martens Latem

meteen inschrijven

De globalisatie van de economie biedt ondernemingen toegang tot tal van buitenlandse markten. Dit impliceert complexere handelstransacties, grotere volumes en risico's, hogere geldwaarden!

Waar en wanneer

Antwerpen: maandag 21 & 28/11/2016
Gent: donderdag 9  & 16/03/2017

Antwerpen - ALM – Filip Williotstraat 9 -2600 Berchem
Gent: Auberge du Pêcheur - Pontstraat 41 - 9830 Sint Martens Latem.

Meteen inschrijven

Met een correct ingevulde vrachtbrief vermijdt u discussies over aansprakelijkheden, rechten en plichten, stilstanden,… en de daaraan verbonden kosten en ontevreden klanten!

Waar en wanneer

Antwerpen: donderdag 10/11/2016
Gent : dinsdag 25/04/2017
Antwerpen - ALM – Filip Williotstraat 9 -2600 Berchem
Gent: Auberge du Pêcheur - Pontstraat 41 - 9830 Sint-Martens-Latem

Meteen inschrijven 

otm newSuccesvol importeren of exporteren hangt voor een groot stuk samen met een vlotjes werkende import/exportdienst.
Dit hangt dan weer nauw samen met de praktische kennis in verband met administratieve verplichtingen inzake import/export en de diverse instanties die hierbij behulpzaam kunnen zijn.

Wie erop kan vertrouwen dat documenten correct worden ingevuld en tijdig ter bestemming komen, bespaart zich niet enkel heel wat last en tijdverlies, maar weet zich ook beter beschermd tegen een aantal import/exportrisico's.

Zowel exporteurs als importeurs worden geconfronteerd met een aantal specifieke risico's die eigen zijn aan de internationale handel, waartegen ze zich proberen te beschermen door een doeltreffende betalingstechniek te kiezen.

Eén van de meest veilige technieken is het gebruik van het documentair krediet.
Het documentair krediet is een uiterst doeltreffend instrument.

 Wanneer

Antwerpen: Donderdag 01/12/2016

Gent: Dinsdag 09/05/2017

Meteen inschrijven

otm newHoe omgaan met de Export Controle Wetgeving
Vaak leeft nog de overtuiging dat de Export Controle Wetgeving enkel van toepassing is op bedrijven die exporteren naar gevoelige regio’s of die te maken hebben met wapens of defensie-gerelateerd materiaal.
Niets is echter minder waar!
Sancties kunnen van toepassing zijn op partijen die hier actief zijn en vrijwel alle producten kunnen aan deze wetgeving onderhevig geraken omwille van hun specificaties (militair, dual use of andere) of puur omwille van hun (potentiële) gebruik. Neem daarbij een voortdurende wijziging van deze wetgeving en je komt tot een complexe cocktail van elementen die niet altijd eenvoudig te beheren en controleren is.

Waar en wanneer

Antwerpen: dinsdag 29/09/2016
Gent: donderdag 08/06/2017
Antwerpen: ALM – Filip Williotstraat 9 -2600 Berchem
Gent: Auberge du Pêcheur -Pontstraat 41 - 9830 Sint-Martens-Latem

meteen inschrijven

Het Belgische accijnslandschap is uitermate versnipperd. Naast de regelgeving ter uitwerking van de Europese basisrichtlijn 2008/118/EG bestaan er tal van bijzondere regelgevingen die de productie, opslag, verzending en gebruik van de zogenaamde communautaire accijnsgoederen (alcohol, tabak en energieproducten en elektriciteit) beheersen. Verder kent België nog specifieke bepalingen inzake de nationale accijnsgoederen.
Een grondige kennis van de basisregels inzake accijnzen is onontbeerlijk wanneer men in de bedrijfsvoering met dergelijke producten geconfronteerd wordt.
Tijdens deze opleiding wordt stilgestaan bij het EU- en Belgische accijnslandschap, met bijzondere aandacht voor de
communautaire en nationale accijnsgoederen, en hun respectievelijke schoringssystemen.

Waar en wanneer

Antwerpen: dinsdag 06/12/2016
Gent: dinsdag 09/05/2017
Antwerpen: ALM – Filip Williotstraat 9 -2600 Berchem
Gent: Auberge du Pêcheur -Pontstraat 41 - 9830 Sint-Martens-Latem

meteen inschrijven

otm newDe correcte indeling van goederen in de Gecombineerde Nomenclatuur is een must. Deze indeling heeft niet enkel haar belang voor douanedoeleinden (o.a. de bepaling van het correcte bedrag aan invoerrechten), maar speelt eveneens een belangrijke rol op een aantal gerelateerde domeinen.
Een goede beheersing van de regels die rond de indeling van goederen gelden, zal u in staat stellen de ingaande en uitgaande goederenstromen op een correcte wijze te behandelen.

waar en wanneer 

Antwerpen: dinsdag 08/11/2016
Gent: donderdag 09/03/2017
Antwerpen: ALM – Filip Williotstraat 9 -2600 Berchem
Gent: Auberge du Pêcheur - Pontstraat 41 - 9830 Sint-Martens-Latem

Deze worden uitvoerig besproken in de opleiding!

meteen inschrijven

Daar oorsprong meer en meer een commercieel argument wordt, is het belangrijk de wetgeving te beheersen.
De Europese Unie heeft een aantal vrijhandelsakkoorden afgesloten. Een helder begrip van die akkoorden zal u ook de gelegenheid geven van hun voordelen te kunnen genieten, zowel bij invoer als bij uitvoer.

waar en wanneer 

Antwerpen: dinsdag 25/10/2016
Gent: donderdag 27/04/2017
Antwerpen: ALM – Filip Williotstraat 9 -2600 Berchem
Gent: Auberge du Pêcheur - Pontstraat 41 - 9830 Sint-Martens-Latem

Deze worden uitvoerig besproken in de opleiding!

meteen inschrijven

De douanewetgeving is een materie die voortdurend wijzigt.
De inwerkingtreding van de UCC (Union Customs Code) op 01/05/2016 zal leiden tot wijzigingen in de regelgeving, waarvan de uitvoering geleidelijk zal gebeuren.
Deze opleiding zal rekening houden met alle wijzigingen en hoe deze dienen te worden toegepast in de praktijk.

Waar en wanneer

Antwerpen: dinsdag 27/9 & 4-11/10/2016
Gent: dinsdag 7-14-21/02/2017
Antwerpen: ALM – Filip Williotstraat 9 -2600 Berchem
Gent: Auberge du Pêcheur -Pontstraat 41 - 9830 Sint-Martens-Latem

meteen inschrijven

Goed begonnen is half gewonnen!

Verbeteren van transport kwaliteit en –kost start bij het opstellen van een tender, een prijsaanvraag voor uw type business.

Deze opleiding begeleidt u stap voor stap bij het opmaken van een tender document en het begeleiden van de prijsaanvraag.

Doorheen de opleiding loopt een generieke case die de vertaalslag maakt van de theorie naar de praktijk.

Maak van deze opleiding een persoonlijk succes!
U kan vóór de opleiding start, cases uit uw dagelijkse praktijk doorsturen.

Antwerpen: donderdag 27/10/16
Gent: Donderdag 09/02/17
ALM – Filip Williotstraat 9 -2600 Berchem
De Pêcheur - Pontstraat 41 - 9830 Sint-Martens-Latem

Ja, ik schrijf me hier in

Meten is weten.
Indien we niet weten waar we zijn, hoe weten we dan dat we er zijn?
Irrationele metingen leiden tot irrationeel gedrag!

Waar en wanneer 

Antwerpen: donderdag 08/12/16
Gent
: dinsdag 25/04/17
ALM – Filip Williotstraat 9 -2600 Berchem
Auberge du Pêcheur - Pontstraat 41 - 9830 Sint-Martens-Latem

Meteen inschrijven

Het is voor iedere onderneming een absolute must om voor het even welke activiteit stil te staan bij de kostenstructuur van die bepaalde commerciële activiteit. Het analyseren van de kosten van uw multimediale transporten vormt daarop geen uitzondering.

Waar en wanneer

Antwerpen: dinsdag 20 & 27/09/16
ALM, Filip Williotstraat 9 te 2600 Antwerpen-Berchem

Meteen inschrijven

Goede afspraken maken goede vrienden! 
Maak van meet af aan duidelijke afspraken over kwaliteit en prestatie indicatoren.

Waar en wanneer

Antwerpen: dinsdag 29/11/16
Gent: dinsdag 14/03/17

ALM – Filip Williotstraat 9 -2600 Berchem
Auberge Du Pêcheur, Pontstraat 41 te 9831 Gent-Deurle

Meteen inschrijven

Vijf goede redenen om deze opleiding bij te wonen:

Waar en wanneer

Antwerpen: donderdag 24/11 & 01/12/2016
ALM, Filip Williotstraat 9 te 2600 Antwerpen-Berchem

Meteen inschrijven

 Organiseer uw logistieke processen op een arbeidsveilige manier!

Waar en wanneer

Antwerpen: donderdag 24/11/2016
ALM, Filip Williotstraat 9 te 2600 Antwerpen-Berchem

Deelname Leden OTM/AGORIA/FEDUSTRIA: 370 € / deelnemer
Niet-leden: 435 € / deelnemer

Meteen inschrijven

Ladingbeveiliging – de 4 V’s: Veiligheid, Verpakking, Verantwoordelijkheid en Verzekeringen!

Hoewel het aantal ongevallen met vrachtwagens daalt, wordt de schade ernstiger door gebrek aan ladingzekering zoals de wet het voorschrijft."

Waar en wanneer

Antwerpen: donderdag 20/10/2016
Gent: donderdag 18/05/2017
ALM, Filip Williotstraat 9 te 2600 Antwerpen-Berchem
Auberge du Pêcheur -Pontstraat 41 - Sint-Martens_Latem

Meteen inschrijven

CTC
For all Air Cargo Trainings we refer to www.cargotrainingcenter.be
Trainings:
• Dangerous Goods – Refresher
• Dangerous Goods - Basic
• Air Cargo Security Awareness
• Customs - Basic
• ADR Awareness

Location BRUcargo - Bedrijvenzone Machelen Cargo 706 - 1830 Machelen

otm-newOrganisaties met een investeringsbehoefte dienen in staat te zijn om deze investeringen te evalueren op hun rendabiliteit.

Volgende projecten kunnen o.a. aan de orde zijn:

 •  Toename van het volume resulteert in het aanpassen van de inrichting of zelfs uitbreiding van de magazijnruimte
 •  Make or buy beslissingen. Kiezen tussen uitbesteding van de logistieke activiteiten (met enkel variabele kosten) en organisatie van deze activiteiten in eigen beheer (investeren en dus ook vaste kosten)
 •  Loont het investeren in een WMS of ERP systeem
 •  Wat brengt het overschakelen van 'papieren' communicatie naar 'RF' communicatie op?

Deze dag is interactief opgevat en met uitwerking van cases op PC!

Toelichting van algemene begrippen als vaste kosten, variabele kosten, break even punt, afschrijvingen, cash flow, ...

Antwerpen: dinsdag 06/12/2016
ALM, Filip Williotstraat 9 te 2600 Antwerpen

Gent: nog te bepalen

Schrijf u hier in

otm-newPlanning van personeel en werkingskosten in het magazijn.

Service levels en kosten zijn de rode draad!

Naast een juiste set-up van het magazijn en de zorgvuldige organisatie van de functies in het magazijn, is het juist plannen van de dagdagelijkse inzet (personeel en werkingsmiddelen) een successleutel in een performante (service en kosten) magazijnwerking.
Dit vooral in een organisatie die geconfronteerd wordt met schommelende werklasten!

Deze dag is interactief opgevat en met uitwerking van cases op PC!

Antwerpen: dinsdag 22/11/2016
ALM, Filip Williotstraat 9 te 2600 Antwerpen
Gent: Nog te bepalen


Schrijf u hier in

Deze opleiding biedt u een fijn inzicht in de operationele kosten en de impact van operationele wijzigingen en/of optimalisaties. 
Hiermee kunt u meteen aan de slag om uw kosten te beheren en te beheersen.

Tweedaagse die perfect aansluit bij de opleidingen “Warehouse Management & Operations” en "Performantie meten in uw magazijn – een praktische aanpak”!

Waar en wanneer

Antwerpen : donderdag 17 & 24/11/2016
ALM, Filip Williotstraat 9 te 2600 Antwerpen

Meteen inschrijven

Afspraken met dienstverleners vastleggen zonder contracten of Service Level Agreement, zijn vandaag ondenkbaar.
De SLA is een soort relatie-handleiding voor de samenwerking en gaat veel verder dan het vastleggen van en afrekenen via prestatie indicatoren.

Maar ook intern in de organisatie kan een SLA zijn nut bewijzen tussen magazijn en bijvoorbeeld financiële en commerciële diensten.

Waar en wanneer

Antwerpen: donderdag 01/12/2016
ALM, Filip Williotstraat 9 te 2600 Antwerpen

Meteen inchrijven

 • Heeft u ook steeds meer problemen met complexere stromen?
 • Staan uw logistieke budgetten ook meer en meer onder druk?
 • Kunt u ook steeds minder al deze speciale logistieke activiteiten intern of extern doorfactureren?
 • Hoe fact based kan u de logistieke prestaties opvolgen?
 • Hoe efficiënt verlopen de logistieke processen?
 • Hoe optimaal worden de logistieke middelen ingezet?
 • Hoe rapporteer je pieken en dalen in volumes?
 • Welke impact hebben volumeschommelingen en complexiteit op de logistieke kosten?

Performantie meten in uw magazijn helpt u om uw interne prestaties te meten, bij te sturen, te beheren en zo te streven naar continue verbetering van uw operationele processen en de daaraan verbonden kosten.

Waar en wanneer
Antwerpen: dinsdag 08/11/2016
ALM - Filip Williotstraat 9 - 2600 Berchem

Gent: nog te bepalen
Auberge du Pêcheur - Pontstraat 41 - Sint Martens Latem

Meteen inschrijven

Een performante magazijn organisatie

Waar en Wanneer

Duur van de opleiding 3 dagen telkens van 9u tot 17u
Antwerpen: dinsdag 27/9 & 4-11/10/2016
Gent : 2-9-16/02/2017

Antwerpen - ALM - Filip Williotstraat 9 - 2600 Berchem
Gent - Auberge du Pêcheur - Pontstraat 41 te Sint Martens Latem

Meteen inschijven

otm-newWens jij als logistieke organisatie jouw medewerkers te stimuleren om te handelen en mee te denken in kader van klantgerichtheid, kwaliteit en kostenbeheersing ? Tijdens de workshop Warehousing Today gaan we dieper in op deze aspecten door middel van een bedrijfssimulatie, op maat gemaakt voor warehouse- en distributiemedewerkers!


Tijdens deze dagopleiding doorbreken we het 'tunnelzicht', verklaren we concepten en terminologieën en gaan we dieper in op de gevolgen van gebrek aan kwaliteitscontrole, foute pickings, rework, levering van foute producten en/of hoeveelheden... Verder willen we medewerkers motiveren voor het formuleren van verbetervoorstellen en geven we ze inzicht in het belang van een correcte en duidelijke communicatie.

Gent-Deurle: -Donderdag 20 oktober 2016 8u - 17u

Schrijf u hier in

O.T.M Partners

uw logo

dhl logo

nefab logo

logo remant onderaan web300x135

descartes logo

bccl logo

get logo

stream logo

logo easyfairs nieuw kl

logo qatar kader

DP World Antwerp 2017 web

ziegler logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

logo timocom partner

offergeld logistik logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1