OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Logistiek werkveld

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Toename loonkosten en forse stijging dieselprijs geven druk op rendementsgroei

panteiaBron: www.transport-online.nl  – 02/07/18

De rentabiliteit bij de transport- en logistieke bedrijven actief in het beroepsgoederenvervoer over de weg, is in 2017 nauwelijks gewijzigd ten opzichte van 2016. De gemiddelde toename van de kosten lag op een hoger niveau dan de stijging van de opbrengsten. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia in opdracht van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NWO).

De rentabiliteit is in 2017 iets verslechterd ten opzichte van 2016. De gemiddelde rentabiliteit (exclusief eigen rijders) in het binnenlands vervoer in 2017 komt uit op +0,3 procent. In 2016 was dit +0,4 procent. In het grensoverschrijdend vervoer namen de rendementen met gemiddeld 0,2 procentpunt af. Gemiddeld behaalden deze bedrijven een rendement van -2,7 procent (2016 -2,5 procent).

Er zijn bedrijven die beduidend beter presteren of juist minder ten opzichte van dit gemiddelde. Gespecialiseerde deelmarkten zoals fysieke distributie, koel/vries en tank/bulk noteerden vorig jaar een positief resultaat.

Rentabiliteitsverbetering kleine en grote bedrijven

Een verbetering van de rentabiliteit is waargenomen bij de kleine bedrijven (2 tot 10 voertuigen) en bij de bedrijven met 50 en meer voertuigen. De bedrijven met 10 tot 50 voertuigen zagen een verslechtering van het resultaat.

Stijging opbrengst binnenlands vervoer 5,7 procent, grensoverschrijdend 4,5 procent

De opbrengsten in 2017 in het binnenlands vervoer zijn met gemiddeld 5,7 procent gestegen ten opzichte van 2016. In het grensoverschrijdend vervoer namen de opbrengsten met gemiddeld 4,5 procent toe.

De totale kosten stegen bij de binnenlandse vervoerbedrijven met 5,8 procent en bij de grensoverschrijdende vervoerders zijn de kosten met 4,7 procent gestegen. De brandstofkosten per gereden kilometer zijn in 2017 fors gestegen ten opzichte van 2016. Daarnaast zijn de loonkosten flink gestegen.

Toename investeringen in wagenpark en personeel

In 2017 is, ten opzichte van 2016, sprake van een toename van investeringen met betrekking tot het materieel en het personeel. Het wagenpark is bij de overwegend binnenlandse vervoerbedrijven toegenomen met 2,6 procent en bij de bedrijven die internationaal opereren met 1,3 procent. Het personeelsbestand kende eveneens een toename voor beide deelsectoren, binnenlands +3,6 procent, grensoverschrijdend +2,2 procent.

Raming 2018: Binnenlands +0,3 procent, grensoverschrijdend -2,9 procent

Op basis van gegevens over het eerste kwartaal van 2018 is een raming gemaakt van de rentabiliteit voor dit jaar. Voor 2018 wordt voor het binnenlands vervoer een rentabiliteit geraamd van +0,3 procent en voor het grensoverschrijdend vervoer -2,9 procent.

Lichte daling eigen vermogenspositie

De gemiddelde solvabiliteit bij de onderzochte binnenlandse vervoerbedrijven gaf een verslechtering te zien (2017: 26,7 procent; 2016 27,6 procent). Bij de bedrijven die overwegend actief zijn in het grensoverschrijdend vervoer, was de gemiddelde solvabiliteit in 2017 16,6 procent (2016: 16,9 procent). Dit betekent een verzwakking van de eigen vermogenspositie.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1