OTM Belgian Shippers' Council

Hackhathonhoofd logo met titel grote resoltie1

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Logistiek werkveld

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

67% van de fabrikanten heeft moeite met het delen van informatie tussen afdelingen onderling

Bron: Maakindustrie - Wouter Hoeffnagel 13/12/17productierapport

Realtime inzicht in de supply chain ontbreekt bij veel fabrikanten - Fabrikanten krijgen in toenemende mate te maken met productie in kleine oplages en maatwerk. Dit dwingt hen ertoe voorraden te minimaliseren en hun efficiëntie te maximaliseren. Realtime inzicht in informatie uit de volledige supply chain is hiervoor van groot belang. Dit inzicht ontbreekt echter bij veel fabrikanten.

Conclusie na onderzoek

Dit concludeert de leverancier van supply chain-technologie Zetes op basis van onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Sapio Research. Senior executives uit productiesectoren in zowel Europa als Zuid-Afrika namen deel aan het onderzoek. Vraaggestuurde productiemodellen zijn volgens het onderzoeksrapport essentieel geworden om de flexibiliteit en efficiëntie te realiseren die fabrikanten nodig hebben om in te spelen op de veranderende eisen van klanten. Door ondermeer de vraag naar meer maatwerk en productie in kleinere oplages zijn productiebedrijven genoodzaakt een manier te vinden om de volatiliteit in de supply chain effectief te beheersen, zodat zij voorraden kunnen minimaliseren en tegelijkertijd hun efficiëntie kunnen maximaliseren. Realtime inzicht in informatie en zicht op de volledige supply chain zijn hierbij van groot belang, stelt het rapport.

Kloof tussen operationele doelstellingen en realiteit

Uit dit onderzoek blijkt dat er een zorgwekkende kloof tussen de operationele doelstellingen van organisaties op dit gebied en de huidige stand van zaken bestaat. Zo noemt 80% van de ondervraagde fabrikanten het van groot belang inzicht te hebben in risico's die een weerslag hebben op de supply chain. 25% heeft dit inzicht ook daadwerkelijk. Driekwart wil daarnaast zicht hebben op alle gebeurtenissen die van invloed zijn op de inkomende goederenstroom van leveranciers, iets waarover slechts 29% ook daadwerkelijk beschikt.
80% wil inzicht hebben in productorders, terwijl 34% hierover beschikt. 89% noemt het daarnaast van groot belang over informatie te beschikken over de verwerking van orders, terwijl minder dan de helft (47%) deze informatie heeft.
Ook heeft:

 •  59% van de fabrikanten geen realtime inzicht in voorraadniveaus;
 •  68% geen realtime inzicht in de productievolumes van fabrieken binnen de organisatie;
 •  65% geen realtime overzicht van productieschema's van leveranciers.


Informatiedeling blijkt een uitdaging

Informatiedeling blijkt een belangrijke uitdaging waar fabrikanten tegenaan lopen. Zo geeft 67% aan moeite te hebben belangrijke informatie tussen verschillende afdelingen binnen hun organisatie te delen. Slechts een derde noemt het verzamelen van informatie in de supply chain gemakkelijk.
Van de ondervraagde fabrikanten geeft:

 •  70% aan kwalitatief slechte of onvolledige informatie te krijgen van leveranciers;
 •  60% aan dat niet alle belangrijke gegevens worden verzameld;
 •  60% aan dat het verkrijgen van informatie van niet-geïntegreerde systemen een beperking vormt;
 •  60% aan onvolledige of slechte informatie van klanten te ontvangen.


Gedateerde communicatiemiddelen

Uiteraard moet er ook gewezen worden op de komst van het Internet of Things en het streven van veel organisaties om hun netwerk te digitaliseren. Ondanks deze trends zijn organisaties voor het delen van gegevens nog steeds in belangrijke mate afhankelijk van gedateerde communicatiemiddelen, zoals de telefoon, fax en e-mail. Dit leidt tot trage communicatie, silo-operaties en inconsistente informatiestromen.
Als voorbeeld kunnen we een situatie geven waarin een leverancier problemen heeft met de levering van bepaalde onderdelen. Indien dergelijke problemen worden gedeeld via e-mail, kan dit al snel tot vertraging leiden bij het beperken van de mogelijke gevolgen voor de productie en levering aan klanten. Uiteraard is het zonder realtime communicatie van accurate en betrouwbare informatie zeer moeilijk om de volatiliteit van een supply chain te controleren.
Zetes geeft overigens ook aan dat het simpelweg delen van ruwe, onverwerkte informatie niet voldoende is om de flexibiliteit te creëren die nodig is om de snelheid en nauwkeurigheid van fabrikanten te verbeteren. Het bedrijf stelt dat hiervoor snelle en nauwkeurige informatie nodig is die 100% relevant is voor het specifieke deel van de supply chain waaraan deze data wordt geleverd. Denk hierbij aan een realtime alarmmelding dat een componentzending is vertraagd en realtime inzicht in de implicaties hiervan voor de fabrikant, in plaats van een lang telefoongesprek waarin deze vertraging wordt uitgelegd. Deze realtime informatie stelt besluitvormers in staat de zakelijke impact van een dergelijke vertraging te beperken.

Vier maatregelen

Om voorbereid te zijn op de toenemende vraag naar meer maatwerk en productie in kleinere oplages adviseert men de fabrikanten vier maatregelen te nemen:

 •  Identificeer bedrijfskritische processen en breng belangrijke bronnen van metrische informatie in kaart.
 •  Creëer betekenisvolle informatie uit realtime gegevensbronnen.
 •  Verbind gegevens over verschillende interne en externe silo’s met elkaar.
 •  Harmoniseer gegevens om geldige vergelijkingen te maken en intelligentie besluitvorming te ondersteunen.


Meer informatie en alle resultaten van het onderzoek zijn te vinden in het onderzoeksrapport van Zetes, dat’ nadat u zich heeft aangemeld’ hier kan worden opgevraagd.

O.T.M Partners

uw logo

stream logo

uw logo

logo remant onderaan web300x135

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

logo timocom partner

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1